powrót   

2020/21 Ustaliliśmy, że ze względu na kolejny rok zdalnego nauczania i utrudniony kontakt z uczniami, nadal należy kontynuować kształceniem u uczniów szlachetnej rywalizacji oraz umiejętności przegrywania. Pomocna w tym zadaniu jest realizacja projektu "Matematyczny Hokus-Pokus" oraz zamieszczony artykuł psychologa Marty Cygan udostępniony rodzicom na wywiadówce dnia 28 września 2020 r.

2019/20 Priorytetem w bieżącym roku szkolnym jest kształtowanie u uczniów szlachetnej rywalizacji oraz umiejętności przegrywania, W sporcie najczęściej zdarzają się sytuacje, które pozwalają uczyć przegrywania - dopiero ta umiejętność to klucz do wygranej. Temat ten jest poruszany również na lekcjach wychowawczych i przy okazji organizacji imprez jak na Lwowskim Spotkaniu, gdzie przybliżane były idee przyświecające powstałemu we Lwowie Towarzystwu Gimnastycznemu "Sokół" oraz podczas Spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którym uczniowie przypomnieli, że trud i wysiłek prowadzi do zwycięstw, a polscy skoczkowie narciarscy uczyli się od swoich babć i dziadków jak można szlachetnie rywalizować.

 

2018/19 Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę jest wspaniałą okazją do kształtowania u uczniów POSTAW PATRIOTYCZNYCH, co będziemy realizować głównie w projekcie dofinansowanym z P FIO "Śladami niepodległości".

 

2017/18 Rodzice zaproponowali, żeby zwrócić uwagę na wyrabianie u uczniów KULTURY OSOBISTEJ. Temat odpowiedniego zachowania się poruszany jest w różnych codziennych okolicznościach, na lekcjach wychowawczych, przy okazji cyklu organizowanych wyjazdów do Teatru w Koszalinie oraz uroczystości szkolnych. Przed każdym wyjazdem do teatru przypominane się uczniom zasady kulturalnego zachowania się i stosownego do sytuacji stroju. Samorząd Uczniowski wystosował pismo do Dyrekcji z propozycją galowego stroju ucznia, co zostało uwzględnione w Statucie Szkoły. Każda z klas wraz z wychowawcą przygotowała plakat pt. "Na czym polega kultura osobista", podsumowaniem akcji była prezentacja tematu na zebraniu rodziców przez delegację uczniów.

 

2016/17 Priorytetem w bieżącym roku szkolnym będzie kształtowanie wspólnie z rodzicami ODPOWIEDZIALNOŚCI u naszych uczniów. Cechę tę kształtujemy nie tylko podczas wykonywania codziennych obowiązków, ale również przy okazji wycieczek: Wycieczki do PGK, Wycieczki do Teatru Bałtyckiego oraz uroczystości: Ślubowanie, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka.

                            20 ZASAD WYCHOWANIA JANUSZA KORCZAKA - PROŚBA DZIECKA:

1.        Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.

2.        Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa.

3.        Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.

4.        Nie rób ze mnie większego (starszego) dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.

5.        Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.

6.        Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.

7.        Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.

8.        Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga!

9.        Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.

10.     Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.

11.     Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.

12.     Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.

13.     Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.

14.     Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.

15.     Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.

16.     Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.

17.     Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.

18.     Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.

19.     Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.

20.   Nie bój się miłości. Nigdy.

2015/16 Wspólnie z Radą Rodziców ustaliliśmy, że będziemy w roku szkolnym 2015/16 wspólnie podnosić u uczniów SAMOOCENĘ. W tym celu zdiagnozowano przyczyny porażek uczniów za pomocą ankiet i podjęto próby ustalenia skutecznych metod radzenia sobie z porażkami. Wypracowujemy też działania pozytywnie wpływające na samoocenę uczniów, kierując się zasadą, że samoocena jest subiektywnym spojrzeniem na własną osobowość. Zaniżona to osłabione poczucie własnej wartości, a zawyżona to poczucie własnej wyższości i arogancja. Na podstawie ankiet skierowanych do rodziców ustalono, że jedną z doskonałych metod wzmacniania u uczniów poczucia własnej wartości są częste występy publiczne. Bardzo licznie, bo prawie wszyscy nasi uczniowie wystąpili w bieżącym roku szkolnym na uroczystościach: Biało-czerwoni na start, Lwowskie Spotkanie, Przedświąteczne spotkania z Katarynką, Dzień Babci i Dziadka

2014/15 W roku szkolnym 2014/15 Rada Rodziców postanowiła, że należy zwrócić szczególną uwagę na kształtowanie u uczniów WRAŻLIWOŚCI I ŻYCZLIWOŚCI. Sprawdźmy, jak uczniowie obchodzili Dzień Życzliwości i jak zakończyła się akcja pod hasłem "Pełna miska dla zwierzaka ze schroniska". Dziadkowie naszych uczniów ustalili hierarchię zasad dotyczących wyrażania szacunku do starszych osób, co zostało przedstawione podczas szkolnej uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz wykorzystane na godzinach wychowawczych. Propagujemy też grę w szachy, które są doskonałą szkołą logicznego myślenia - dyscyplinują myślenie, ćwiczą koncentrację, rozwijają pamięć, stymulują rozwój fantazji, wyobraźni i przewidywania - drużyna szachowa z naszej szkoły wzięła udział w Turnieju Szachowym w Polanowie.

2013/14 Priorytetem w roku szkolnym 2013/14 stało się kształtowanie u uczniów PATRIOTYZMU - nie tylko okazjonalnie poprzez uroczyste obchody świąt państwowych, ale również na lekcjach języka polskiego, historii, lekcjach wychowawczych oraz AKCJĘ PATRIOTYZM EKONOMICZNY, tzn. propagowanie kupowania polskich produktów. Wyjątkową lekcją patriotyzmu były zorganizowane w ramach projektu Biało-czerwoni NA START Bieg Niepodległości oraz scenka batalistyczna z udziałem Marszałka Józefa Piłsudskiego na kasztance.

2012/13 W roku szkolnym 2012/13 Rada Rodziców wraz z nauczycielami zaplanowała, że będą podejmować wspólne starania w kształtowaniu u uczniów ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, szczególną okazją do formowania tych cech charakteru będzie edukacja ekonomiczna wspierana przez współpracujących ze szkołą pracowników Banku PKO BP Oddziału w Koszalinie, organizowane przez szkołę warsztaty dla uczniów i rodziców oraz realizacja projektu "Gość z Inari".

2011/12 W roku szkolnym 2011/12 bierzemy udział w akcji "Warto być dobrym". Akcja ta jest okazją do kształtowania u uczniów: BEZINTERESOWNOŚCI, >>ODPOWIEDZIALNOŚCI, >>UCZCIWOŚCI, >>KOLEŻEŃSKOŚCI oraz ROZTROPNOŚCI.

2010/11 W roku szkolnym 2010/11 klasy przygotowały scenki o cechach: ODPOWIEDZIALNOŚĆ - "0", PRAWDOMÓWNOŚĆ - kl. I i II, KOLEŻEŃSKOŚĆ - kl. III, TOLERANCJA - kl. IV, UCZCIWOŚĆ - kl. V, ROZWAGA - kl. VI

Wspólnie z Radą Rodziców ustaliliśmy, że będziemy w roku szkolnym 2009/10 w każdym miesiącu wspólnie kształtować cechy:

wrzesień, październik: ODPOWIEDZIALNOŚĆ   listopad, grudzień: UCZCIWOŚĆ   styczeń: OPANOWANIE    luty: PRAWDOMÓWNOŚĆ    marzec: TOLERANCJA    kwiecień: ROZWAGA  maj, czerwiec: KOLEŻEŃSKOŚĆ

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” - Jan Paweł II

Jednym z ważnych celów naszej szkoły jest KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERU. Charakter człowieka determinuje sposób jego funkcjonowania we wszelkich sferach życia.

Niemożność przezwyciężenia codziennych trudności prowadzi do depresji, apatii. Czynności żmudne, wymagające przełamania lenistwa stają się często niemożliwe - zmysły wielu osób przyzwyczajone są do odbioru coraz to silniejszych bodźców, jakie płyną z wszechobecnych mediów. Relacje z bliskimi przestają być prawidłowe – ktoś kto żyje w atmosferze ciągłego karnawału nie będzie w stanie poświęcać się dla innych, czy pomóc starszym rodzicom.  

Rewolucja obyczajowa w II połowie ubiegłego stulecia w USA doprowadziła do zniszczenia społecznej samokontroli, zrezygnowano z funkcji wychowawczych w szkolnictwie publicznym. Odtąd nastąpił wzrost zachowań autodestrukcyjnych u młodzieży, przestępczości oraz kryzys życia rodzinnego i społecznego. Obecnie środowiska pedagogiczne USA (etycy, naukowcy i pedagodzy) starają się nawiązać wzajemną współpracę i zwiększyć wysiłki nakierowane właśnie na kształcenie charakteru.

Człowiek o silnym charakterze, odpowiedzialny, odważny, wierny, sumienny bez względu na swoje zdolności będzie starał się dobrze uczyć, być aktywnym, dbać o swoje zdrowie, wypełniać swoje obowiązki. Ważne jest też wdrożenie w samodoskonalenie, aby nie marnować swoich talentów.

W szkole uczniowie mają okazję do rozmów o cechach charakteru bohaterów książkowych, postaci historycznych, ale często stawiane wzory nie są przyjmowane przez uczniów. Przyczyną tego jest rozbieżność wzorców stawianych przez szkołę, rodziców i przez wszechobecne media. Aby to zmienić, postanowiliśmy połączyć wysiłek nauczycieli i rodziców. Podczas zebrania w roku szkolnym 2009/10 rodzice ustalali jakie cechy charakteru chcieliby kształtować u swoich dzieci oraz omawiali sposoby realizacji postawionego celu. Na podstawie analizy ankiet przeprowadzonych wśród rodziców Rada Rodziców ustaliła kanon cech mających stanowić podstawę formowania osobowości dzieci. Dla zapewnienia korelacji działań szkoły i rodziny w tym zakresie informacje o podejmowanych działaniach zamieszczane są na stronie internetowej szkoły oraz w szkolnym „Kąciku charakterów”. Dziecko w szkole ma wiele okazji do rozbudzania postaw:

Rodzice w domu mogą również porozmawiać z dzieckiem o tym, czy chce posiadać daną cechę, co ona znaczy, dlaczego jest potrzebna, kto ma tę cechę w rodzinie i jakie to ma znaczenie dla rodziny, a także przypominać w różnych sytuacjach.

Przeczytaj: Czy można kształtować charakter?

powrót