powrót na stronę główną 

Nasze boisko

Wolontariusze       

Zajęcia sportowe i warsztaty

Regulamin Biegu Niepodległości

Zagroda Albrechta w Swołowie

Kasztanka Piłsudskiego

Nasze boisko

Stowarzyszenie "Refugium" uzyskało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie projektu „Biało-czerwoni NA START” złożonego w ramach konkursu Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013. Projekt ten łączy ideę upowszechniania sportu z promowaniem wartości patriotycznych.
Za uzyskanych funduszy planuje się przeprowadzić modernizację boiska Szkoły Podstawowej w Szczeglinie – nawiezienie ziemi, wyrównanie terenu, zasianie trawy, naprawę ogrodzenia boiska, a następnie przeprowadzenie zajęć sportowych i warsztatów muzyczno-ruchowych. Finałem projektu będą uroczyste obchody Dnia Niepodległości – w okolicznych miejscowościach odbędą się w Biegi Niepodległości, a uczniowie przedstawią scenę batalistyczną oraz montaż słowno-muzyczny.