powrót na stronę główną

 

Szkoła Podstawowa w Szczeglinie i Fundacja Studenckie Forum Bussines Center Club działająca przy Politechnice Koszalińskiej realizują projekt „Ekonomiści z charakterem”.

Informacje o projekcie

 

1 Spotkanie z ekonomistami  

 

2 Spotkanie z ekonomistami

 

Królowa Śniegu

 

Wycieczka do teatru

 

Wycieczka do Parnowa

 

Lekcje pływania

 

3 Spotkanie z ekonomistami  

Ania z Zielonego Wzgórza

4 Spotkanie z ekonomistami

Teatr z Krakowa

Ranking kukiełek

  

 

 Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich. Celem projektu jest rozwój intelektualny, fizyczny i społeczny uczniów Szkoły Podstawowej w Szczeglinie pod kątem przygotowania ich do przyszłej aktywności zawodowej.

Oto "Ekonomiści z charakterem" ubrani w koszulki z nadrukiem:

W PROJEKCIE:

#  SPOTKANIA Z EKONOMISTAMI

Spotkania ze studentami ze Studenckiego Forum Bussines Center Club będą inspiracją dla uczniów do czytania i opracowywania lektur oraz do poszerzania wiedzy z matematyki i przyrody. Zdobywanie tej wiedzy i kształcenie umiejętności będą wspomagali nauczyciele – opiekunowie każdej z klas. Uczniowie będą uczestniczyć w imieniu swoich podopiecznych (tzn. kukiełek przekazanych dzieciom przez studentów) w rozmowach kwalifikacyjnych mających na celu przyjęcie ich do pracy.

#  SPOTKANIA Z POSTACIAMI Z LEKTUR

Dwa spotkania z postaciami lektur (zatrudnioną aktorką) będą motywacją dla uczniów do pracy nad cechami charakteru kukiełki, którą opiekuje się klasa.

#  WESOŁY AUTOBUS

Zostaną zorganizowane wyjazdy uczniów – wycieczki, nauka pływania, wyjazdy na występy do okolicznych wiosek. Przyjezdna grupa teatralna z Krakowa przedstawi uczniom w szkole spektakl teatralny.