powrót na stronę główną   

Ekonomicznie i Etycznie

FIRMY: Zakład usługowo-naprawczy    Biuro podróży    Ekologiczni rolnicy   Firma adwokacko-prawnicza  Akcjonariusze   Biznes regionalny  Matematyczne potyczki   Spotkania z książką   Kurs komputerowy   Warsztaty taneczne   Wykład ekonomistów  Lekcje pływania Zajęcia ruchowe Wycieczka_1 Wycieczka_2  Wycieczka_3_i_4  Piłkołap  2 Wykład ekonomistów  Na festynie 3 Wykład ekonomistów

 

   

Szkoła Podstawowa w Szczeglinie i Studenckie Forum Business Centre Club realizują projekt

        Ekonomicznie i Etycznie 

finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 

Celem projektu jest integracja środowiska oraz  przygotowanie uczniów do przyszłej aktywności zawodowej, nauka przedsiębiorczości i podstawowych zasad ekonomicznych z uwzględnieniem etyki w biznesie .

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

#       FIRMY

·       Zakład usługowo-naprawczy (sprawdź czym się zajmuje!)

·       Biuro podróży (sprawdź czym się zajmuje!)

·       Ekologiczni rolnicy (sprawdź czym się zajmuje!)

·       Firma adwokacko-prawnicza (sprawdź czym się zajmuje!)

Pod opieką nauczycieli uczniowie tworzą firmy, w których w formie zabawy prowadzą działalność gospodarczą. Firmy sprzedają akcje swoich firm pozostałym uczniom, którzy stają się ich akcjonariuszami.

 

#       BIZNES REGIONALNY

Studenci z wydziału ekonomii Politechniki Koszalińskiej – członkowie Studenckiego Forum BCC prowadzą w szkole cykl spotkań, na których uczniowie:

·            otrzymują odpowiednią liczbę „szczygiełków” (fikcyjną walutę) za wypracowane produkty,

·            oglądają film rysunkowy z cyklu „Podstawowe pojęcia ekonomiczne”,

·            słuchają wykładu o tematyce ekonomicznej,

·           uczestniczą w grze Biznes regionalny, zdobywając „szczygiełki” za korzystne inwestycje; gra jest kontynuowana z uzyskanym stanem konta na kolejnym spotkaniu.

W wyniku gry zostanie wyłoniona firma o najwyższym stanie konta, przekonamy się też czy firmy działają etycznie.

 

#       ROZRYWKA

Planowane wykłady ekonomiczne dla dorosłych uatrakcyjnią uczniowie z kółka teatralnego i tanecznego tele-wiadomościami, inscenizacjami bajek o tematyce ekonomicznej i tańcem.

 

#       INWESTOWANIE W LUDZI

Odbywają się też dodatkowe zajęcia, nawiązujące do działalności firm, będące jednocześnie okazją do poszerzenia wiedzy uczniów:

·          Matematyczne potyczki dla klas starszych i Spotkania z książką dla klas młodszych,

·          lekcje pływania dla klas starszych i zajęcia ruchowe dla klas młodszych,

·          wycieczka do okolicznych przedsiębiorstw związanych z tematyką działalności firm.

 

#    INTEGRACJA RODZICÓW

Dla rodziców okazją do spotkań integracyjnych i wzbogacenia swojej wiedzy są:

·        kurs komputerowy,

·        warsztaty taneczne,

·        wykłady ekonomiczne, przeprowadzone przez ekonomistów z  Fundacji.

powrót