powrót na stronę główną

powrót

Dzień otwarty w PGK

W ramach dnia otwartego w PGK  30 września 2016 r. uczniowie naszej szkoły odwiedzili Zakład Odzysku Odpadów PGK w Sianowie. Była to doskonała lekcja edukacji ekologicznej. Uczniowie mogli zobaczyć jak segreguje się i przetwarza odpady, jak odpady są ważone i dzielone na poszczególne frakcje energetyczne oraz jak odzyskuje się odpady, które dalej są przekształcane i wykorzystywane. Dzieci zapoznały się także z pracą nowej kompostowni, której uzyskany produkt wykorzystuje się na przykład do formowania skarp. Dzięki tej wycieczce uczniowie poznali historię gospodarki odpadami, zapoznali się z zasadami ich gospodarowania oraz uświadomili sobie, że postawą zdrowia jest dostęp do czystych zasobów przyrody, za co wszyscy ponosimy odpowiedzialność.

 

 

 


Tekst, fot. Anna Grębska