powrót na stronę główną

powrót

Szanujemy Babcie i Dziadków

Wielu emocji dostarczyło tegoroczne spotkanie z babciami i dziadkami z okazji ich święta. Na początku spotkania dyrektor szkoły pani Dorota Rabsztyn-Dudek przedstawiła zgromadzonym ustaloną przez babcie i dziadków hierarchię zasad dotyczących wyrażania szacunku do starszych osób. Najważniejszymi zasadami okazały się: używanie zwrotów grzecznościowych, odnoszenie się z respektem i uprzejmością oraz ustępowanie miejsca w autobusie, za ważne uznano też: pomaganie, sprawianie, by czuli się potrzebni oraz to, żeby nie używać wulgarnych słów i nie wyśmiewać się z choroby. Następnie pani dyrektor zaprosiła do obejrzenia zamiast tradycyjnego programu artystycznego bohaterów show "Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu mam talent". Wykonawcy występowali w różnych kategoriach: śpiew, kabaret i taniec, a ich występy oceniało jury składające się z zaproszonych babć. Rywalizacja była zacięta, jury nie wyłoniło zwycięzców i jednomyślnie wszyscy uczestnicy zasłużyli na gromkie brawa od zgromadzonej publiczności. Wprowadzeni w dobry nastrój babcie, dziadkowie i wnuki chętnie brali udział w wielu zabawach muzyczno-ruchowych prowadzonych przez panią Joannę Kretkowską, a słodki poczęstunek uprzyjemnił to spotkanie.