powrót na stronę główną

 

 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU UCZNIA W PROJEKCIE

 

 

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie od Fundacji mBanku na realizację projektu "Matematyczny Hokus-Pokus", którego celem jest rozwijanie u uczniów Szkoły Podstawowej w Szczeglinie umiejętności matematycznych - głównie poprzez zabawę. W ramach projektu odbędzie się szereg konkursów oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do geometrii. Planujemy:

 

 

1. Mistrzowie Matematycznego ZOO – konkurs matematyczny na bazie portalu https://www.matzoo.pl/ oraz prezentacja przez nauczyciela sposobu wykorzystania zakupionych pomocy dydaktycznych do nauki geometrii.

       >>Regulamin konkursu „Mistrzowie Matematycznego ZOO”

       >>KOMUNIKAT: ORGANIZACJA KONKURSU>>

     >>LAUREACI KONKURSU "Mistrzowie Matematycznego ZOO">>
2. „Szach-Mat” – prezentacja zasad gry w szachy przez nauczyciela oraz konkurs na autorskie, przygotowane przez uczniów gry planszowe lub karciane, w tym gry logiczne, ekonomiczne i in. kształtujące kompetencje matematyczne.

    >>Regulamin konkursu „Gry matematyczne”>>

    >>Informacje o konkursie „Gry matematyczne”>>

    >>FINAŁ KONKURSU "GRY MATEMATYCZNE">>
3. „Kulinarny Hokus-Pokus” – wykorzystanie przygotowanych potraw do sporządzenia "Cenników kulinarnych" - obliczeń cen i kosztów produktów spożywczych, a prażonego popcornu – do obliczeń objętości, porównywania różnicowego i ilorazowego.

       >>Informacje o konkursie „Kulinarny Hokus-Pokus”>>

        >>Regulamin konkursu „Kulinarny Hokus-Pokus”>>  do pobrania: >>Cennik kulinarny>>

     >>FINAŁ KONKURSU "KULINARNY HOKUS-POKUS">>

 

13 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne – uczniowie i rodzice dowiedzieli się jak będzie realizowany projekt. Pozostałym uczniom matematyk pan Mirosław Mielczarski zdalnie objaśnił sposób realizacji zadań poprzez aplikację Teams.