powrót

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie od Fundacji mBank na realizację projektu "Matematyczny Hokus-Pokus", którego celem jest rozwijanie u uczniów Szkoły Podstawowej w Szczeglinie umiejętności matematycznych - głównie poprzez zabawę. W ramach projektu odbędzie się szereg konkursów oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do geometrii. Planujemy następujące konkursy:

1. Mistrzowie Matematycznego ZOO – konkurs matematyczny na bazie portalu https://www.matzoo.pl/ oraz prezentacja przez nauczyciela sposobu wykorzystania zakupionych pomocy dydaktycznych do nauki geometrii. >>Regulamin konkursu „Mistrzowie Matematycznego ZOO”
2. „Szach-Mat” – konkurs na autorskie, przygotowane przez uczniów gry planszowe lub karciane, w tym gry logiczne, ekonomiczne i in. kształtujące kompetencje matematyczne oraz prezentacja zasad gry w szachy przez nauczyciela.
3. „Kulinarne Hokus-Pokus” – wykorzystanie przygotowanych zdrowych potraw do sporządzenia "Cenników kulinarnych" - obliczeń cen i kosztów produktów spożywczych, a prażonego popcornu – do obliczeń objętości, porównywania różnicowego i ilorazowego.

W projekcie może wziąć udział każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Szczeglinie i każde dziecko z oddziału przedszkolnego. 13 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne – pierwsi uczniowie i rodzice dowiedzieli się jak będzie realizowany projekt. Pozostałym uczniom nasz Pan Matematyk objaśni sposób realizacji zadań na spotkaniu z użyciem aplikacji Teams.