powrót na stronę główną

Patronat medialny nad projektem

objęło

 

Szkoła Podstawowa w Szczeglinie wraz ze Stowarzyszeniem Refugium realizuje projekt „Gość z Inari”.

 Projekt jest finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich.

 
 

Informacje o projekcie

 

Rozmowa z Uulem przez skype 

 

Spotkania z Myśliwym

 

Uula uwięziony

 

Prelekcja dla uczniów

 

Zadziwiająca wiedza

 

Spotkanie z Syreną

 

Jak zadziwić lapońskiego stwora?

 

"Gość z Inari" - najlepszym małym grantem w zachodniopomorskim

 

Rozmowa z Uulem przez skype 

Przy tablicy interaktywnej w szkole odbyła się przez skypa rozmowa uczniów z lapońskim chłopcem Uulem. Uula prosił, by dzieci pomogły mu wrócić do domu do Inari, a tymczasem zamieszkał w korytarzu szkolnym w “Świerkowym zakątku”. Na warsztatach uczniowie klasy VI napisali w języku angielskim e-maile do Finlandii z prośbą o porady jak opiekować się reniferami, a następnie przygotowali mapę drogi Uula do Inari.

 

"Sosnowy zakątek" został urządzony w aneksie korytarza szkolnego w miejscu, gdzie znajdowała się nieestetyczna rura centralnego ogrzewania.