powrót na stronę główną

Patronat medialny nad projektem

objęło

 

Szkoła Podstawowa w Szczeglinie wraz ze Stowarzyszeniem Refugium realizuje projekt „Gość z Inari”.

 Projekt jest finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich.

 

Informacje o projekcie

 

Rozmowa z Uulem przez skype 

 

Spotkania z Myśliwym

 

Uula uwięziony

 

Prelekcja dla uczniów

 

Zadziwiająca wiedza

 

Spotkanie z Syreną

 

Jak zadziwić lapońskiego stwora?

 

"Gość z Inari" - najlepszym małym grantem w zachodniopomorskim

 

 

 

 

Uula uwięziony 

O tym, że  lapoński przyjaciel Uula został uwięziony przez staala uczniowie dowiedzieli się już na spotkaniu z myśliwym. Ósmego maja odbyła się rozmowa uczniów przez skypa z uwięzionym Uulem. Zasmucony chłopiec opowiadał o swojej podróży i o złośliwym staalu i prosił uczniów o pomoc w uwolnieniu z rąk tego okrutnego stwora. Staalo uwolni Uula tylko wtedy, gdy dzieci zadziwią go wiedzą i zaciekawią baśnią. Dlatego uczniowie muszą rzetelnie przygotować się na planowane w czerwcu spotkanie ze staalem.