powrót na stronę główną

Patronat medialny nad projektem

objęło

 

Szkoła Podstawowa w Szczeglinie wraz ze Stowarzyszeniem Refugium realizuje projekt „Gość z Inari”.

 Projekt jest finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich.

 
 

Informacje o projekcie

 

Rozmowa z Uulem przez skype 

 

Spotkania z Myśliwym

 

Uula uwięziony

 

Prelekcja dla uczniów

 

Zadziwiająca wiedza

 

Spotkanie z Syreną

 

Jak zadziwić lapońskiego stwora?

 

"Gość z Inari" - najlepszym małym grantem w zachodniopomorskim

Spotkania z Myśliwym 

26 kwietnia 2013 w szkole odbyło się spotkanie z panem Bogusławem Cywińskim z Węgorzewa - członkiem Koła Łowieckiego ECHO. Jako doświadczony myśliwy polował nie tylko w polskich lasach, ale również w Skandynawii. Opowiadał uczniom o karłowatych lasach, zwierzętach, polarnym klimacie, zwyczajach Lapończyków, a także o trollach - skandynawskich stworach pochodzących z wierzeń ludowych i wywodzących się z mitologii nordyckiej.

Pan Bogusław zainteresował się lapońskim chłopcem Uulem, który trafił do szkoły w Szczeglinie. Myśliwy właśnie wybierał się na daleką północ, więc zaoferował, że będzie Uulowi towarzyszył w podróży aż do koła podbiegunowego. Na pożegnanie uczniowie dali Uulowi mapę drogi z Polski do Inari oraz zbiór porad jak należy się opiekować reniferami.

6 maja pan Bogusław ponownie zawitał w naszej szkole. Uczniowie niecierpliwie czekali na to spotkanie, gdyż opowieści myśliwego znalazły wielu miłośników. I tym razem usłyszały ciekawostki rodem z polarnych lasów, zobaczyły też poroża renifera, łosia, skórę jenota, a także kamień, w którym był odcisk stopy staala - postaci z lapońskich bajek. Myśliwy przekazał dzieciom również bardzo niepomyślną wiadomość - lapoński przyjaciel Uula został uwięziony właśnie przez staala i zostanie uwolniony tylko wtedy, gdy dzieci zadziwią go wiedzą i zaciekawią baśnią.