powrót na stronę główną

Patronat medialny nad projektem

objęło

 

Szkoła Podstawowa w Szczeglinie wraz ze Stowarzyszeniem Refugium realizuje projekt „Gość z Inari”.

 Projekt jest finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich.

 

Informacje o projekcie

 

Rozmowa z Uulem przez skype 

 

Spotkania z Myśliwym

 

Uula uwięziony

 

Prelekcja dla uczniów

 

Zadziwiająca wiedza

 

Spotkanie z Syreną

 

Jak zadziwić lapońskiego stwora?

 

"Gość z Inari" - najlepszym małym grantem w zachodniopomorskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom wiedzy a jakość życia

Prelekcję dla uczniów klas IV, V i VI przeprowadził pan Krzysztof Kaczmarek – doktorant Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej, autor pracy doktorskiej dotyczącej wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w północnej Finlandii,  badający tożsamości kulturowe autochtonicznych mieszkańców Arktyki.

Prelegent omówił przyczyny sukcesu edukacji w Finlandii. Myślą przewodnią było to, że wykształcenie nie jest gwarantem sukcesu jednostki, ale daje możliwość wyboru. Pan Krzysztof Kaczmarek rozważał wspólnie z uczniami, czy istnieje możliwość uzyskiwania dochodu bez pracy zawodowej. Zaskakującym wnioskiem było, że taka możliwość istnieje, o ile człowiek ma dobrze płatne hobby. Jednak, aby było to możliwe, niezbędnym jest uzyskiwanie dogłębnej wiedzy w całym cyklu edukacji. Przykładem jest wysoki poziom życia społeczeństwa Finlandii oparty właśnie na wiedzy.

Pomimo poruszania na prelekcji wielu poważnych kwestii, na spotkaniu pojawiło się kilku uczniów klas młodszych. Byli to uczniowie oczekujący na autobus na szkolnej świetlicy, którzy zaciekawieni spotkaniem, dołączyli do grupy słuchaczy.