powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

Edukacja wczesnoszkolna klasa III

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 19 do 23 kwietnia 2021 r.

 

 

Zagrożenia ekologiczne dla Ziemi. ( online )

Jednostki długości. ( online )

Piosenka ,, Ochroń Ziemię”- zeszyt ćwiczeń s.69, przeczytaj tekst piosenki, posłuchaj piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=92ySNopG43Y, włącz się do wspólnego śpiewu.

Kilometr. ( online )

Zagrożone i ginące gatunki roślin na świecie i w Polsce. ( online )

Zdania złożone. ( online )

Zagrożone i ginące gatunki zwierząt na świecie i w Polsce. ( online )

Rozwiązywanie zadań z jednostkami długości. (2 godz. online )

Rozmowa o ekologicznych zagrożeniach dla ludzi inspirowana wierszem G. Lech ,, Ziemia i ty”. ( online )

Układanie zdań złożonych. ( online )

Rozmowa o tym, jak dzieci mogą walczyć o zdrowe środowisko inspirowana tekstem ,, Protest Grety Thunberg”. ( online )

Zadania o treści ekologicznej. ( online )

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: g.walesic@wp.pl

Zadane ćwiczenia gimnastyczne znajdują się w zakładce W-F

Tematy z języka angielskiego znajdują się w zakładce JĘZYK ANGIELSKI

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 12 do 16 kwietnia 2021 r.

 

 

Warstwy lasu- poznajemy rośliny i zwierzęta żyjące w ściółce i runie leśnym. ( online)

Makieta lasu- ściółka i runo leśne. ( online)

Opisywanie grzyba według planu. ( 2 godz. online)

Jednostki objętości- litr, pół litra, ćwierc litra. ( 2 godz. online)

Warstwy lasu- poznajemy rośliny i zwierzęta żyjące w podszycie. ( online)

 Makieta lasu- podszyt. ( online)

Ćwiczenia ortograficzne na podstawie wiersza W. Fabera ,, Jerzy i jeż ‘’.( online)

Warstwy lasu- poznajemy rośliny i zwierzęta żyjące w najwyższej warstwie– drzewa. ( 2 godz. online)

Makieta lasu- drzewa. ( online)

Ćwiczenia ortograficzne na podstawie wiersza J. Kiersta ,, Dzięcioł ‘’- przeczytaj wiersz w podręczniku s.83, wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń s. 66, zapamiętaj pisownię wyrazów z : ó, rz, ż, h.

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: g.walesic@wp.pl

Zadane ćwiczenia gimnastyczne znajdują się w zakładce W-F

Tematy z języka angielskiego znajdują się w zakładce JĘZYK ANGIELSKI

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 7 do 9 kwietnia 2021 r.

 

 

W lesie. ( online)

Co to jest las? Rodzaje lasów. ( online)

Rozwiązywanie zadań związanych z jednostkami masy. Tona. ( online)

Znaczenie lasu dla środowiska przyrodniczego, ludzi i zwierząt. Podręcznik s.74-75- przeczytaj informacje na temat znaczenia lasów, zapamietaj co znaczą pojęcia: organizm samożywny, organizm cudzożywny, łańcuch pokarmowy.

Rozwijanie zdań. ( online)

Praca plastyczna- W lesie. ( online)

Kontakt mailowy z nauczycielem: g.walesic@wp.pl

Zadane ćwiczenia gimnastyczne znajdują się w zakładce W-F

Tematy z języka angielskiego znajdują się w zakładce JĘZYK ANGIELSKI

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 22 do 31 marca 2021 r.

 

 

 

Odejmowanie od liczb trzycyfrowych liczb dwucyfrowych z przekraczaniem progu setkowego- online.

Czytanie pierwszej części rozdziału ,, Dostałam jagniątko” z książki Astrid Lindgren,, Dzieci z Bullerbyn”- online.

Nauka piosenki ,, Wełniany baranek”

 https://www.youtube.com/watch?v=6xpm8tTKdCQ

Zapoznaj się ze słowami piosenki- zeszyt ćwiczeń s.44, wysłuchaj piosenki,włącz się do wspólnego śpiewania.

Czytanie dalszej części rozdziału ,,Dostałam jagniątko” z książki Astrid Lindgren << Dzieci z Bullerbyn”- online.

Ssaki hodowlane w Polsce- online.

Dodawanie i odejmowanie liczb- jednocyfrowej do trzycyfrowej.- on-line

Czytanie rozdziału ,, O kurczaku Bossego”z książki Astrid Lindgren ,,Dzieci z Bullerbyn”- online

Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne- wykonaj zad.1,2,s.49zeszyt ćwiczeń. Zapamiętaj pisownię wyrazów z ,,ó” wymiennym i niewymiennym, ,, rz” po spółgłoskach.

Ptaki hodowlane w Polsce- online.

Rozwijamy zdania- online.

Rozwiązywanie zadań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000- online.

Prawa zwierzat- online.

Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne- online.

Baranek- praca plastyczna- online.

Rozmowa o zwyczajach wielkanocnych- online.

Ćwiczenia w liczeniu- online.

Czytanie tekstu m. Kozłowskiego ,, Pisanki w gniazdach”. Układanie opowiadania i dialogów na podstawie historyjki obrazkowej ,,Co robi nasz Bobik?”- online ( 2 godz.).

Ćwiczenia w liczeniu w pamięci- online.

Rozwiązujemy  świąteczne zagadki- online.

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: g.walesic@wp.pl

Zadane ćwiczenia gimnastyczne znajdują się w zakładce W-F

Tematy z języka angielskiego znajdują się w zakładce JĘZYK ANGIELSKI

---------------------------------------