powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 marca 2021 r.

 

 

 

Czasownik have got - przeczenia i pytania 
Czasownik have got - ćwiczenia utrwalające

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 marca 2021 r.

 

 

 
Unit 4 - test 
Places in town - słownictwo

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 marca 2021 r.

 

 

PAST CONTINOUS - wprowadzenie 
PAST  CONTINOUS - ćwiczenia utrwalające

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 marca 2021 r.

 

 

Verb patterns - ćwiczenia gramatyczne 
Gerund vs. infinitive - ćwiczenia gramatyczne

 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 marca 2021 r.

 

UNIT 4 - powtórzenie wiadomości 
Unit 4 - test 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 22 do 26 lutego 2021 r.

 

 

This is my face - słownictwo dotyczące części ciała
Czasownik "have got" - zdania twierdzące

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 22 do 26 lutego 2021 r.

 

 
My best friend - ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania
Unit 4 - powtórzenie wiadomości

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 22 do 26 lutego 2021 r.

 

 

Where I live - opis najbliższego otoczenia
Ćwiczenia leksykalne dotyczące najbliższego otoczenia

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 22 do 26 lutego 2021 r.  

 

 

Past Simple - czasowniki nieregularne
Ćwiczenia gramatyczne z czasem Past Simple 

 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 22 do 26 lutego 2021 r.

 

Rozmowy telefoniczne - funkcje językowe
Wpis na forum - ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 lutego 2021 r.

 

 

Unit 3 - powtórzenie wiadomości 
Unit 3 - test podsumowujący 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 lutego 2021 r.

 

 
Stopniowanie przymiotników - powtórzenie wiadomości 
Stopniowanie przymiotników - sprawdzian 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 lutego 2021 r.

 

 

Unit 3 - powtórzenie wiadomości 
Unit 3 - test podsumowujący

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 lutego 2021 r.  

 

 

Unit 3 - test podsumowujący 
Technology - ćwiczenia leksykalne

 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 lutego 2021 r.

 

Próbny egzamin ósmoklasisty 
Przymiotniki i przysłówki - ćwiczenia gramatyczne

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 lutego 2021 r.

 

 

"There is/are" - sprawdzian umiejętności 
My bedroom - ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 lutego 2021 r.

 

 

Stopień najwyższy przymiotników

Stopniowanie przymiotników - ćwiczenia utrwalające

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 lutego 2021 r.

 

 

Holiday email - ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania 
Powtórzenie wiadomości - ćwiczenia komunikacyjne

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 lutego 2021 r.  

 

 

Powtórzenie Unitu 3
Integracja językowa - spotkanie online z klasą 6 ze Szkoły Podstawowej w Manowie.

 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 lutego 2021 r.

 

Edukacja - ćwiczenia leksykalne 
Stopniowanie przymiotników

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 lutego 2021 r.

 

 

There isn't/aren't - tworzenie zdań przeczących
Are/is there ...? - tworzenie zdań pytających

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 lutego 2021 r.

 

 

Stopień wyższy przymiotników 
Stopień najwyższy przymiotników

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 lutego 2021 r.

 

 

A holiday email - ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania
Unit 3 - podsumowanie wiadomości - część I 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 lutego 2021 r.  

 

 

Why is he famous? - ćwiczenia komunikacyjne 
Unit 3 - podsumowanie wiadomości

 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 lutego 2021 r.

 

Trening przed próbnym egzaminem ósmoklasisty - funkcje językowe   
Trening przed próbnym egzaminem ósmoklasisty - ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 stycznia 2021 r.

 

 

There is/are - utrwalenie wiadomości
Where is my bed? - określanie położenia 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 stycznia 2021 r.

 

 

Test podsumowujący Unit 3 
Geographical features - wprowadzenie słownictwa 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 stycznia 2021 r.

 

 

My Alaskan holiday - ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem 
E-mail to my aunt - ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 stycznia 2021 r.  

 

 

Past Simple - czasowniki regularne i nieregularne 
Past Simple - ćwiczenia utrwalające 

 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 stycznia 2021 r. 

 

Unit 3 -  podsumowanie wiadomości 
Test podsumowujący Unit 3 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 stycznia 2021 r.

 

 

House - utrwalenie słownictwa 
Prepositions of place - przyimki miejsca

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 stycznia 2021 r.

 

 

Technology - powtórzenie słownictwa 
Podsumowanie Unitu 3

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 stycznia 2021 r.

 

Past Simple -ćwiczenia utrwalające 
My Alaskan Holiday - ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 stycznia 2021 r.  

 

 

Apologising - ćwiczenia komunikacyjne
Biography - ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania

 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 stycznia 2021 r. 

 

Zaproszenie - ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania
Podsumowanie Unitu  3

---------------------------------------

 

 

Klasa "0"

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.

 

 

Christmas time - słownictwo dotyczące Świąt Bożego Narodzenia

 

Klasa I

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.

 

 

 

My family - ćwiczenia komunikacyjne 
Christmas time - słownictwo dotyczące Świąt Bożego Narodzenia


 

Klasa II

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.

 

Seasons and nature - opis pogody, przypomnienie wiadomości 
Christmas time - słownictwo dotyczące Świąt Bożego Narodzenia
 

 

Klasa III

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.

 
 
Let's count to 100 - nazewnictwo liczebników w zakresie 100
Christmas time - słownictwo dotyczące Świąt Bożego Narodzenia

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.

 

 

Unit 2 - Test 
I've got blue eyes - słownictwo związane z opisem wyglądu zewnętrznego
In the house - słownictwo opisujące dom

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.

 

 

Present Continous - podsumowanie wiadomości 
Space Adventure USA - ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania
Blog about technology - ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: 14 do 22 grudnia 2020 r.

 

 

Past Simple czasowników regularnych 
Past Simple czasowników nieregularnych 
Past Simple - podsumowanie wiadomości

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.  

 

 

Christmas card to my friend - ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania 
Past Simple czasownika "to be"
Apologising - ćwiczenia komunikacyjne

 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 7 do 22 grudnia 2020 r. 

 

Past Simple vs Present Perfect - podsumowanie wiadomości 
Functions - przepraszanie, życzenia i gratulacje
Christmas time - ćwiczenia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty o tematyce bożonarodzeniowej

---------------------------------------

 

 

 

Klasa "0"

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.

 

 

1. Piosenka - "Hello, I'm good" 

2. Piosenka - "I see something blue"

3. Piosenka - "Five little elves"

 

Klasa I

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.

 

 

 

My family - ćwiczenia utrwalające słownictwo 

Different families - opis rodziny


 

Klasa II

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.

 

Clothes - ćwiczenia utrwalające słownictwo 

Where's my coat? - historyjka

 

 

Klasa III

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.

 
 

Sports - wprowadzenie słownictwa opisującego dyscypliny sportowe 

A sports story- historyjka

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.

 

 

What are my favourite things? - ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania 

Podsumowanie Unitu 2

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.

 

 

Present Continous - zdania oznajmujące, przeczące i pytające 

Present Continous - ćwiczenia utrwalające 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: 7 do 11 grudnia 2020 r.

 

 

Past Simple dla czasownika "to be" 

Past Simple dla czasowników wyrażających czynności

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.  

 

 

Animals - wprowadzenie słownictwa 

Past Simple dla czasownika "to be"

 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r. 

 

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 

Past Simple vs. Present Perfect - porównanie czasów

---------------------------------------

 

 

Klasa "0"

CZAS REALIZACJI: od 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

 

 

Colors and numbers

 

Klasa I

CZAS REALIZACJI: od 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

 

 

 

My family - słownictwo opisujące członków rodziny 

"Have you got a tiger?" - historyjka 


 

Klasa II

CZAS REALIZACJI: od 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

 

My aunt has got a cat - kids culture

Clothes - słownictwo opisujące elementy ubioru

 

 

Klasa III

CZAS REALIZACJI: od 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

 
 

Unit 2 review - powtórzenie 
Sports - słownictwo dotyczące sportu 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

 

 

Czasownik "to be" - test sprawdzający 

My things - ćwiczenia utrwalające słownictwo

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

 

 

Technology - wprowadzenia słownictwa związanego z technologią 

Present Continous - zdania twierdzące i przeczące

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

 

 

Holiday -  wprowadzenia słownictwa związanego z podróżowaniem

Past Simple - zdania twierdzące i przeczące

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.  

 

 

Unit 2 - powtórzenie 

Unit 2 - praca klasowa

 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 30 listopada do 4 grudnia 2020 r. 

 

Past Simple - ćwiczenia powtórzeniowe 

Present Perfect - wprowadzenie

 

---------------------------------------

 

 

Klasa "0"

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.

 

 

Colors and numbers - kolory i liczby 

 

Klasa I

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.

 

 

 

Unit 2 - skils test

My family - rodzina 


 

Klasa II

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.

 

What do rabbits eat? - ćwiczenia komunikacyjne 

Unit 2 review - powtórzenie

 

 

Klasa III

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.

 
 

What body parts have animals got? - czasownik "have got" 

Amazing animals - gatunki zwierząt 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.

 

 

"to be" pytania i odpowiedzi 

"What's your name?" - Ćwiczenia komunikacyjne 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.

 

 

Unit 2 - powtórzenie 

Unit 2 - praca klasowa 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r. 

 

 

Unit 2 - powtórzenie 

Unit 2 - praca klasowa 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.  

 

 

Prepositions of time - przyimki czasu 

English in use

 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r. 

 

Past Simple - wprowadzenie 

Past Simple - ćwiczenia gramatyczne

 

---------------------------------------

 

 

Klasa "0"

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.

 

 

In the world of colours - w świecie kolorów.

 

Klasa I

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.

 

 

 

Our senses - nasze zmysły

Unit 2 revision - podsumowanie działu 2 

 

 

Klasa II

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.

 

 

My cat has got milk. 

czasownik "have got" i pożywienie zwierząt 

 

 

Klasa III

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.

 
 

The hare and the turtle - historyjka 

Ćwiczenia komunikacyjne. 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.

 

 

Czasownik "to be" pytania i krótkie odpowiedzi 

Super backpack - czytanie

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.

 

 

Opis ulubionej potrawy 

Powtórzenie Unitu 2

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r. 

 

 

E - mail do przyjaciela 

Powtórzenie Unitu 2 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.  

 

 

Sprawdzian z czasów present simple i continuous

Opis przyjaciela

 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r. 

 

My family - słownictwo 

Trening egzaminacyjny - tłumaczenie fragmentów zdań 

 

---------------------------------------

 

Klasa I

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r.

 

 

 

I can see with my eyes - czynności związane ze zmysłami

Unit 2 revision - podsumowanie wiadomośći z działu 2 


 

 

Klasa II

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r.

 

 

I haven't got any pet - zdania przeczące z czasownikiem "have got" 

Food for my pet - rodzaje pożywienia zwierząt.


 

 

Klasa III

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r.

 
 

What do you do after school? - opis wykonywanych czynności 

Mammals and others - w świecie kręgowców 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r.

 

 

I love Poland - praca projektowa 

"to be" - pytania i krótkie odpowiedzi 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r.

 

 

I love Poland - praca projektowa 

"The Pancake" - czytanie

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r. 

 

 

I love Poland - praca projektowa 

"Welcome to Paw Cat Cafe!" - czytanie

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r.  

 

 

Present Simple i Present Continous 

Describing a friend's personality - opis osobowości przyjaciela

 

 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r. 

 

Unit 2 revision - podsumowanie działu 2 

Test 2 - praca klasowa z działu 2

 

---------------------------------------

Klasa I

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r.

 

 

 

Body parts  - powtórzenie słownictwa 

What can you see on the picture? - opis obrazka


 

 

Klasa II

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r.

 

 

Pets - powtórzenie słownictwa 

I have got a pet - wprowadzenie struktury "have got" - mieć 


 

 

Klasa III

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r.

 

Animals body - powtórzenie słownictwa 

What do you do in your free time? - wyrażenia dotyczące spędzania czasu 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r.

 

 

Lekcje on-line:

Liczba mnoga rzeczowników 

Przedimki this that these those - ćwiczenia gramatyczne

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r.

 

 

Lekcje on-line:

Food - rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

much. many, a lot of - ćwiczenia gramatyczne

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r. 

 

 

 Lekcje on-line:

too, not enough - ćwiczenia gramatyczne

Przymiotniki - podsumowanie wiadomości 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r.  

 

 

Lekcje on-line:

Magazine interview 

Present Simple vs. Present Continous 

 

 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r. 

 

Lekcje on-line:

Środki językowe - tłumaczenie fragmentów zdań

Próbny test ósmoklasisty 

 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 26 do 30 października 2020 r.

Praca samodzielna ze słownictwem 

https://quizlet.com/237055218/english-class-a1-unit-2-lessons-12-flash-cards/

Wykonaj zadanie z poniższego linku - będzie to forma poprawy dla osób, które miały przystąpić do poprawy w tym tygodniu 

https://quizizz.com/join?gc=00807464 - odsyłamy do środy 28. 10. 2020 

LINK DO POPRAWY Z UNITU 1 zostanie udostępniony za tydzień 

this, that, these, those  - 

Obejrzyj filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=j5Cshso-3_E

Wykonaj zadania treningowe

https://wordwall.net/resource/889056/thisthatthesethose 

https://wordwall.net/resource/1110732/angielski/this-these-those

Wykonaj zadania i odeślij do piątku  30.10. na adres streciwilkmagda@gmail.com 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Demonstratives/This_or_That_oy21757gr

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Demonstratives/This_That_nx169188ul

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 26 do 30 października 2020 r.

 

Praca samodzielna ze słownictwem  - food and drink 

https://quizlet.com/440765243/learn

Uncountable and countable nouns  

Wykonaj zadania powtórzeniowe:

https://wordwall.net/resource/236975/angielski/countable-uncountable-nouns

https://wordwall.net/resource/475022/angielski/countable-uncountable-nouns

Zapoznaj się z prezentacją 

https://slideplayer.pl/slide/17189259/

Wykonaj zadania treningowe: 

https://wordwall.net/resource/1234317/angielski/how-much-how-many

https://wordwall.net/resource/3746458/angielski/much-many-any

https://wordwall.net/resource/623840/angielski/how-much-vs-how-many

https://wordwall.net/resource/3746377/angielski/someanymuchmany

https://wordwall.net/resource/647247/angielski/ec-a1-how-much-vs-how-many

Wykonaj zadania z poniższych linków  do piątku  30.10.

https://quizizz.com/join?gc=34427432

https://quizizz.com/join?gc=62738984

https://quizizz.com/join?gc=09654824

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 26 do 30 października 2020 r. 

 

Adjectives 

zadania powtórzeniowe 

https://wordwall.net/resource/627209/angielski/adjectives

https://wordwall.net/resource/926254/angielski/stopniowanie-przymiotnik%c3%b3w

https://wordwall.net/resource/1589701/adjectives

https://wordwall.net/resource/1913045/angielski/comperative-superlative-6-revision

https://wordwall.net/resource/484249/biologia/comparative-superlative

https://wordwall.net/resource/1432213/comperative

https://wordwall.net/resource/2410723/angielski/superlative-adjectives

https://wordwall.net/resource/932299/angielski/comparative-superlative

Wykonaj zadania do piątku 30.10

https://quizizz.com/join?gc=04510248

https://quizizz.com/join?gc=22336040

https://quizizz.com/join?gc=41210408

PRACA SAMODZIELNA ZE SŁOWNICTWEM 

https://quizlet.com/416482922/learn

Prezentacje, które były zadane na ten tydzień proszę o wysłanie na adres mailowy streciwilkmagda@gmail.com 

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 26 do 30 października 2020 r.  

 

zadania potwórzeniowe 

https://wordwall.net/resource/2504463/present-continous

https://wordwall.net/resource/1041071/angielski/missing-words-present-continous

https://wordwall.net/resource/4670913/angielski/present-continuous-choose-correct-answer

https://wordwall.net/resource/2252580/angielski/present-continuous-matching

https://wordwall.net/resource/5341386/angielski/present-continuous-okoliczniki-czasu-test

https://wordwall.net/resource/2987841/present-tenses/present-continuous

WYKONAJ ZADANIA  I ODEŚLIJ JE na streciwilkmagda@gmail.com do piątku 30.10

https://quizizz.com/join?gc=27906600

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_continuous/Present_continous-Present_progressive_ot297260ds

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_continuous/Present_continuous_-_negative_form_gu1222406zk

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_continuous/COVID-19_Present_Continuous_paragraph_ln62047sf

PRACA SAMODZIELNA ZE SŁOWNICTWEM:

https://quizlet.com/435717973/learn

Prezentacje i zadania, które były do przygotowania na ten tydzień proszę wysłać na adres mailowy streciwilkmagda@gmail.com 

LINK DO POPRAWY Z UNITU 1 zostanie udostępniony za tydzień 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 26 do 30 października 2020 r. 

 

Formal e-mail

Zapoznaj się ze słownictwem 

https://maturazangielskiego.net/czytaj-listformalny.pdf
Wykonaj zadania treningowe:

https://wordwall.net/pl/resource/3978147/formal-informal-meetings-introductions
https://wordwall.net/pl/resource/793342/esl/formal-letter-writing-structure
https://wordwall.net/pl/resource/3161150/angielski/formal-expressions-letter-writing
https://wordwall.net/pl/resource/1599385/email-pearson-unit-2
https://quizlet.com/335800479/learn

WYKONAJ PONIŻSZE ZADANIA  I ODEŚLIJ odpowiedzi w wiadomości mailowej na streciwilkmagda@gmail.com do piątku 30.10

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/a_more_formal_email_-_exercises.pdf 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/a_more_formal_email_-_writing_practice.pdf

Prezentacje, które były do przygotowania na ten tydzień proszę wysłać na adres mailowy streciwilkmagda@gmail.com 

PRACA SAMODZIELNA ZE SŁOWNICTWEM:

https://quizlet.com/525301550/learn

 

---------------------------------------