powrót na stronę główną

powrót                                                 

 

      GALERIA ZDJĘĆ

Nagroda dla

    Uroczyste wręczenie nagrody w konkursie „Otwarta szkoła” było świętem całej lokalnej społeczności – do szkoły przybyło wielu znamienitych gości. Nagrodę osobiście wręczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – pan Krzysztof Stanowski.

    Spotkanie z panem Ministrem było dla dzieci nie tylko wielkim przeżyciem, ale było również bardzo ciekawe. Pan Minister nawiązał do realizowanego przez dzieci projektu, opowiadając o Mongolii, o tamtejszych zwyczajach, uczył powitania w języku mongolskim. Temat ten był bliski uczniom, gdyż dzięki realizowanemu projektowi słyszały już o tym kraju, znały bajkę mongolską, taniec, a nawet gotowały mongolskie potrawy. Dzieci miały też okazję zadać panu Ministrowi kilka pytań, na przykład: jak zostać ministrem, jak to jest być ministrem, czy uczył kiedyś w szkole, albo – co go zainteresowało w projekcie „Dzieci Świata”.

    Podczas uroczystości uczniowie przedstawili wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia Podróżników MUNDI z Poznania fragmenty prezentacji związanych z realizowanym projektem.

Informacje o uroczystości:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/434454.html

http://sianow.beep.pl/urzad/images/stories/gazeta/04_09.pdf

 

 

         "OTWARTA SZKOŁA" W SZCZEGLINIE

W Warszawskim Domu Technika 5 grudnia odbyła się uroczysta gala podsumowująca wyniki konkursu „Otwarta szkoła”, przeprowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem konkursu było promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach postawy otwartej i prospołecznej, promowanie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi a otoczeniem, głównie organizacjami pozarządowymi oraz pokazanie skutecznych i nowatorskich rozwiązań, już teraz stosowanych w oświacie.

Na konkurs wpłynęło 115 zgłoszeń z całej Polski. Powołana przez Ministra Edukacji Narodowej panią Katarzynę Hall Kapituła konkursu oceniła je pod względem merytorycznym i wytypowała laureatów w pięciu kategoriach: edukacja obywatelska, wolontariat, edukacja globalna, edukacja przedszkolna oraz wsparcie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. W skład Kapituły weszli:

Minister Krzysztof Stanowski – przewodniczący
Siostra Małgorzata Chmielewska
Prof. Janusz Grzelak
Prof. Irena Lipowicz
Grażyna Staniszewska
Róża Thun
Maciej Wierzyński
Henryk Wujec

W obszarze edukacja globalna laureatami konkursu zostali partnerzy – Szkoła Podstawowa w Szczeglinie i studenckie Stowarzyszenie Podróżników MUNDI z Poznania. W ubiegłym roku szkolnym, realizując wspólny projekt „Dzieci Świata”, dostarczali wiedzy o życiu i problemach ludzi żyjących w innych krajach, propagując postawę otwartości na problemy ludzi z najbliższego otoczenia oraz żyjących na innych kontynentach. Swoją działalność skierowali do uczniów szkoły oraz mieszkańców okolicznych wsi.

Oprócz uroczystego podsumowania konkursu, w Domu Technika odbyła się debata plenarna poświecona promocji dobrych praktyk w urzeczywistnianiu wizji szkoły otwartej na dialog i współpracę z otoczeniem, a także  identyfikacji problemów oraz oczekiwanych form wsparcia ze strony Ministerstwa i nadzoru pedagogicznego, administracji samorządowej, mediów i organizacji III sektora. Następnie w trzech grupach tematycznych przeprowadzono warsztaty projektowe, mające na celu kontynuację i uszczegółowienie debaty plenarnej oraz kategoryzację potrzeb i problemów do rozwiązania.

            Na konferencji szkoleniowej połączonej z uroczystą galą szkołę prezentowały – pani Dorota Rabsztyn-Dudek wraz z uczennicą klasy IV Marleną Grundkowską, natomiast Stowarzyszenie oddelegowało p. o. prezesa panią Katarzynę Burzyńską i członka Stowarzyszenia pana Michała Dudka.

    

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall i Minister Krzysztof Stanowski - gratulują sukcesu

powrót