powrót

LISTA GOŚCI ZAPROSZONYCH NA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZANIA NAGRODY W KONKURSIE „OTWARTA SZKOŁA”

Nie wszyscy Zaproszeni mogli przybyć na Uroczystość. Za listy gratulacyjne przesłane przez nieobecnych gości dla Szkoły Podstawowej w Szczeglinie serdecznie dziękuje rada pedagogiczna, uczniowie i rodzice.

 1. Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej:

                pani Grażyna Anna Sztark

                pan Piotr Zientarski

 1. Posłowie Rzeczpospolitej Polskiej:

                pan Czesław Hoc

                pan Marian Tomasz Goliński

                pan Stanisław Gawłowski

                pan Sebastian Marek Karpiniuk

                pani Danuta Maria Olejniczak

                pan Paweł Suski

                pan Jan Kuriata

                pan Stanisław Czesław Wziątek

 1. Wojewoda Zachodniopomorski – pan Marcin Zydorowicz

 2. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – pan Krzysztof Stanowski

 3. Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – pan Olgierd Geblewicz

 4. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – pan Tomasz Wywioł

 5. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – pan Władysław Husejko

 6. Starosta Koszaliński – pan Roman Szewczyk

 7. Radny Rady Powiatowej w Koszalinie – pan Edward Grębski

 8. Rada Miejska w Sianowie:

    Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sianowie – pani Kazimiera Janowicz

          Radni Rady Miejskiej w Sianowie:

        pan Kazimierz Kuligowski

        pan Bogdan Przybyłka

        pani Irena Banaśkiewicz

        pani Joanna Czerwińska

        pani Halina Gnacińska

        pan Grzegorz Grygiel

        pan Jan Grzybowski

        pan Marcin Grzywacz

        pan Sylwester Pietrzycki

        pan Dariusz Porębski

        pan Wiesław Raczyński

        pan Ryszard Sobczyński

        pan Ryszard Socha

        pani Jadwiga Szuplak

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Sianów – pan Ryszard Wątroba

 2. Zachodniopomorski Kurator Oświaty – pan Artur Gałęski

 3. Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Szczecinie – pani Iwona Rydzkowska

 4. Wicekurator Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie – pan Krzysztof Rembowski

 5. Dyrektor Delegatury Kuratorium w Koszalinie – pani Wiesława Mądrowska

 6. Wizytator Delegatury Kuratorium w Koszalinie – pani Elżbieta Stankowska

 7. Nadleśniczy Nadleśnictwa Karnieszewice – pani Ewa Adamska

 8. Leśniczy Leśnictwa Szczeglino – pan Krzysztof Fąferek

 9. Sołtysi wsi:

Nowe Szczeglino – pan Henryk Grzybowski

Szczeglino – pan Jan Grzybowski

Węgorzewo – pan Piotr Kłobuch

Maszkowo – pan Adam Tabaka

Kościernica – pani Barbara Kochańska-Krawiec

Mokre – pani Zdzisława Łobodziec

 1. Rada Rodziców:

Przewodnicząca – pani Dorota Wojciechowska

Skarbnik – pani Beata Przydacz

Sekretarz – pani Elżbieta Bochniarz

 1. Proboszcz Parafii w Szczeglinie – ksiądz Dariusz Szyba