powrót na stronę główną

powrót

SZKOŁA OBYWATELI

Wychowanie obywatelskie w naszej szkole przybrało niecodzienną formę dzięki unijnym projektom edukacyjnym angażującym do współpracy  organizacje pozarządowe, a koncepcja pracy szkoły - "kształtowanie charakterów" kształtuje również postawy obywatelskie. Podejmowane przez szkołę działania zostały docenione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczeglinie została finalistką konkursu "Szkoła obywateli" o nagrodę im. Anny Radziwiłł za działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w kategorii szkoła podstawowa. W piątek 17 grudnia 2010 r. dyrektor szkoły pani Dorota Rabsztyn-Dudek odebrała nagrodę z rąk Minister Edukacji Narodowej pani Katarzyny Hall. Celem konkursu "Szkoła obywateli" było promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych postaw służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W konkursie zostali wyróżnieni dyrektorzy szkół między innymi za kształtowanie postaw obywatelskich i tworzenie tradycji szkoły w oparciu o wartości patriotyczne, za współpracę szkoły w ramach realizowanych projektów z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, w tym organizacjami pozarządowymi, oraz za aktywny i trwały udział szkoły w lokalnym życiu społecznym.