powrót na stronę główną

 

Sprzątanie Świata 2021

Jak co roku nasz szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Sprzątnie Świata –Polska 2021”. To już 28 akcja organizowana w naszym kraju. „Sprzątanie świata” to wspólna lekcja poszanowania środowiska, której w tym roku przyświecało hasło “Myślę, więc nie śmiecę”. Jej celem była edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Społeczność szkolna aktywnie zaangażowała się w tegoroczną akcję. Na szkolnym korytarzu zamieszczono gazetkę tematyczną związaną ze sposobami segregacji odpadów i kilka dobrych rad, jak można zmniejszyć wytwarzanie odpadów. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczeglinie wraz z nauczycielami zadbali także o czystość okolicy szkoły i wioski Szczeglino. Serdecznie dziękujemy Państwowemu Gospodarstwu Komunalnemu w Koszalinie za zaopatrzenie naszych uczniów w worki i rękawice, dzięki czemu mogliśmy „Sprzątać Świat”.

Tekst A. Grębska