powrót na stronę główną

Liczba Pi

16 marca 2022 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach anglo-matematycznych. Uczniowie wykonywali różnorodne zadania, które zostały przygotowane w języku angielskim. Podstawą zaliczenia wykonanego zadania było podanie wyniku w języku angielskim. Anglo-matematematycznym zmaganiom towarzyszył doskonały humor uczniów, którzy z entuzjazmem podejmowali kolejne aktywności, a bohaterką spotkania była... LICZBA PI.

Liczba Pi w przybliżeniu to: 3,14, a jeszcze dokładniej: 3,141592653589793238462643383279502884197169399375... Liczba pi określa stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć pole koła (π razy r do kwadratu, gdzie r to promień koła). Pi została odkryta już 4 tys. lat temu, w starożytnym Babilonie.

Tekst, fot. M.Stręciwilk