powrót na stronę główną

powrót

 

"Pan Tadeusz"
"Litwo, Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie [...]"
Uczniowie klas starszych wyruszyli 5 listopada 2019 r. do Kina "Kryterium" na spektakl w wykonaniu Teatru Współczesnego w Krakowie pt. "Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie" w reżyserii Bartosza Jarzymowskiego. Najwybitniejsze dzieło Adama Mickiewicza prezentuje wielkie idee narodowe, pogmatwaną historię Jacka Soplicy, polskie obrzędy, a także miłość między Tadeuszem i Zosią, którym na przeszkodzie staje Telimena. Przedstawienie teatralne urozmaicone mistrzowsko wykonanymi piosenkami dostarczyło uczniom wielu pozytywnych wrażeń.