powrót na stronę główną

powrót

Odwiedziny w Hospicjum
"Cierpienie ludzkie jest tym doświadczeniem, które wzywa do przyjęcia postawy solidarności i miłości.”

Ks. Antoni Bartoszek

 

W okresie przedświątecznym ks. proboszcz ogłosił akcję charytatywną "Dar serca dla Hospicjum”. Większość społeczności szkolnej wykazała się wielkim sercem przynosząc artykuły higieniczne, czystości oraz spożywcze. Akcja zakończyła się wyjazdem do koszalińskiego hospicjum i przekazaniem zebranych darów. W hospicjum zostaliśmy serdecznie przywitani oraz zapoznani z historią budowy, misją i funkcjonowaniem hospicjum. Zobaczyliśmy miejsce, gdzie ważna jest każda chwila, gdzie nie ma lepszych, gorszych, gdzie wszyscy są sobie równi i bardzo ważni dla tych, którzy się Nimi opiekują.

Tekst, fot. M. Marut