powrót na stronę główną

powrót

Ku Niepodległej.

Grupa Artystyczna "Rekonstrukto"
25 stycznia 2019 r. Grupa Artystyczna „Rekonstrukto” z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę przedstawiła uczniom program upamiętniający 123 lata walki o wolność Narodu Polskiego. Młodzi artyści zaprezentowali wesołą lekcję historii przedstawiającą niepodległościowe dążenia Polaków od chwili zaborów do momentu odzyskania niepodległości. W swojej opowieści uwzględnili rolę i legendę Józefa Piłsudskiego w tworzeniu niepodległego państwa polskiego, zaprezentowali stroje z epoki powstańców i kosynierów oraz kolekcję replik broni używanych przez powstańców i w okresie I wojny światowej. Do wspólnej żywej lekcji historii włączeni zostali uczniowie, prezentując dolę żołnierza w złych i dobrych chwilach, co zdecydowanie uatrakcyjniło pokaz.
Opowieść o tym, jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę z pewnością zostanie uczniom w pamięci.

Tekst, fot. M. Marut