powrót na stronę główną

powrót

Wiosna w Szczeglinie

W Szkole w Szczeglinie w dniu 21 marca 2019 r. obyły się obchody Pierwszego Dnia Wiosny połączone z Międzynarodowym Dniem Lasu. Barwny korowód uczniów przemaszerował przez wioskę na powitanie wiosny. Materiały edukacyjne dotyczące znaczenia lasu oraz prace konkursowe pt. „Bajkowy las” wykonane przez uczniów klas młodszych ozdobiły szkolny korytarz. Uczniowie klas IV –VIII w międzyklasowym konkursie „Leśna rewia mody” zaprezentowali stroje wykonane z leśnych materiałów. Wszystkie klasy zaskoczyły nas swoją pomysłowością i zasłużyły na nagrody. Na zakończenie Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs „Mam talent”, podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w śpiewie, tańcu i akrobatyce, wykazując się przy tym dużą kreatywnością. Dziękujemy Gminie Sianów za dofinansowanie naszych działań w zakresie edukacji ekologicznej.