powrót na stronę główną

powrót

Pierwszy Dzień Wiosny i Dzień Lasów

W dniu 21 marca w Szkole Podstawowej w Szczeglinie zorganizowano Pierwszy Dzień Wiosny i Dzień Lasów. Tradycyjnym zwyczajem uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli  barwnym korowodem wokół wioski Szczeglino, żegnając zimę i witając głośnymi okrzykami i piosenką wiosnę. Po powrocie do szkoły rozstrzygnięto wcześniej ogłoszone konkursy plastyczne i literackie oraz wręczono nagrody klasowe, indywidualne. Pozostały czas w szkole uczniowie spędzili na zabawach w zespołach klasowych i między klasowych. Dzień był bardzo udany, uczniowie zadowoleni z tak spędzonego czasu a na wielu twarzach gościł uśmiech i widać było ogromną radość. Okoliczność ta była wspaniałą okazją do zintegrowania społeczności szkolnej, a także osiągnięcia indywidualnych sukcesów przez dzieci.

Tekst A. Grębska

Fot. M. Marut