powrót na stronę główną

powrót

Spotkanie ze Strażakiem

W naszej szkole odbyło się spotkanie ze Strażakiem z Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, połączone z przekazaniem kalendarzy plakatowych na rok 2018. Na odwrocie kalendarza znajdują się informacje o konkursach skierowanych do uczniów. Spotkanie było okazją do popularyzacji wśród najmłodszych umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami i możliwościach ochrony przed nimi oraz jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Wizyta Strażaka podniosła świadomość dzieci i wychowawców na temat możliwych zagrożeń i sposobów unikania, przeciwdziałania lub ochrony przed nimi.