powrót na stronę główną

powrót

Odpowiedzialność nieletnich

W szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielką Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie, st. pos. Marią Czajkowską. Tematem przewodnim pogadanki była odpowiedzialność karna osób nieletnich za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających (dopalaczy). Pogadanka uświadomiła uczniom czym jest cyberprzemoc, czyn karalny, wykroczenie, przestępstwo. Prowadząca przytoczyła przykłady niebezpiecznych sytuacji z udziałem nieletnich oraz omówiła najczęstsze przyczyny przestępczości nieletnich.

Tekst, fot. J. Abramowicz-Abramczuk