powrót na stronę główną

powrót

Odwiedziny Księdza Biskupa

W planie wizytacji parafii Szczeglino przez Księdza Biskupa Krzysztofa Włodarczyka znalazły się również odwiedziny naszej szkoły. Uczniowie zaprezentowali na spotkaniu z gościem inscenizację przedstawiającą postać świętej Królowej Jadwigi. Ksiądz Biskup podziękował uczniom za barwne i starannie przygotowane przedstawienie o wyjątkowej – pięknej, dobrej i mądrej królowej, ogłoszonej świętą przez Jana Pawła II oraz pokazał uczniom ogromne okulary, które symbolizowały szerokie i wnikliwe spojrzenie na ludzi i ich problemy – takie jakie prezentowała święta Królowa Jadwiga.
Na zakończenie spotkania z uczniami Ksiądz Biskup wpisał się do Księgi Pamiątkowej i pobłogosławił całą szkolną społeczność, a podczas spotkania z nauczycielami i Zarządem Stowarzyszenia „Refugium” prowadzącego szkołę wyraził zainteresowanie problemami prowadzenia małej wiejskiej szkoły.