powrót na stronę główną

powrót

 

 

Inauguracja Nowego Roku Szkolnego

Uroczystość Inauguracji Nowego Roku Szkolnego miała podniosły charakter. Po szkolnej Mszy Świętej celebrowanej przez ks. proboszcza Romana Gałkę odbyło się spotkanie w sali gimnastycznej z udziałem uczniów, pracowników szkoły, rodziców oraz osób pełniących funkcje publiczne w naszym środowisku. Podniosły charakter uroczystości nadał poczet flagowy, odśpiewany hymn państwowy oraz symbole narodowe wyeksponowane w sali.

Aby upamiętnić rocznicę wybuchu II wojny światowej przypadającą również na 1 września, została przedstawiona legendarna postać Inki – bohaterskiej sanitariuszki Armii Krajowej Danusi Siedzikówny i wzruszający wiersz pt. „Inka” wyrecytowany przez uczennicę Aleksandrę Korth. Po uroczystości delegacja szkoły udała się na gminne obchody wybuchu II wojny światowej w celu złożenia kwiatów pod pomnikiem ku czci poległych za Ojczyznę.

W nowym roku szkolnym życzymy uczniom wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz wspaniałych szkolnych przyjaźni, pracownikom szkoły sukcesów w pracy zawodowej, a rodzicom satysfakcji z osiągnięć swoich dzieci.