powrót na stronę główną

powrót

 

 

 

Dzień Ziemi

Dnia 22 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Szczeglinie obchodzony był Dzień Ziemi. Cała społeczność szkolna bardzo aktywnie włączyła się w organizację i przebieg tego dnia. Uczniowie uczestniczyli w różnych pracach i konkursach, których głównym zadaniem było zwrócenie uwagi na rosnące zagrożenia dla środowiska naturalnego człowieka, zwłaszcza zanieczyszczenie powietrza. Grupa „O'” pod kierunkiem Pani Małgosi uczestniczyła w zajęciach ekologicznych pt: „Czyste powietrze, woda, las - bardzo kochamy was”. Dzieci brały udział w konkurencjach „Eko-zgadywanki”, „Rzut ekologiczny”, „Ekologiczne kręgle” czy zagadkach słuchowych „Odgłosy z najbliższego otoczenia”. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i odznaki ,,Ekoprzedszkolak" . Uczniowie klas I-III wykonali plakaty na temat '' RATUJMY ZIEMIĘ!”, które zostały zaprezentowane na ścianach głównego korytarza szkolnego. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się konkursy przeprowadzone przez opiekunów tj. „Zgaduj Zgadula”, „Drzewo smutne-drzewo wesołe” oraz układanie puzzli na temat „Jak postępuje przyjaciel Ziemi”. Po wykonaniu zadania dzieci odczytały ułożone hasła. W nagrodę za twórczą i aktywną zabawę uczniowie klas młodszych otrzymali pamiątkowe dyplomy MAŁY EKOLOG oraz nagrody rzeczowe. Kontynuując naszą akcję dzieci posadziły także dęba ufundowanego przez sponsora. W tym czasie wiedzą z zakresu tematyki ekologicznej, ochrony przyrody i środowiska mogli wykazać się uczniowie klas IV-VI podczas quizu w pracowni komputerowej. Uczniowie z poszczególnych klas, każdy przy swoim komputerze mieli za zadanie jak najszybciej i poprawniej odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie .Najlepsi z każdej klasy otrzymali nagrodę - wyróżnienie, a pozostali drobne nagrody pocieszenia. Następnym etapem obchodów Dnia Ziemi dla klas starszych było sprzątanie najbliższej okolicy szkoły i wioski.
W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wobec Matki Natury i aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony przyrody zakończyliśmy akcję w doskonałych humorach.
 

Anna Grębska