powrót na stronę główną

powrót

Sprzątanie Świata 2014

Uczniowie szkoły przystąpili do udziału w akcji ekologicznej „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014”.Wszyscy uczniowie z zapałem przystąpili do sprzątania przydzielonego terenu - czarne worki wypełniły się zebranymi śmieciami z okolic szkoły i pobliskich lasów. Dużym powodzeniem cieszyły się też zorganizowane dla uczniów konkursy o tematyce ekologicznej - plastyczno-techniczny "Leśna ludzik" oraz fotograficzny "Śmieci w lesie".  I miejsce za "Leśnego ludzika" uzyskał Dominik Wodyk, II miejsce Adrian Maj, III - Otylia Mundziel i Joanna Gawrońska, natomiast w konkursie fotograficznym I miejsce uzyskała Weronika Gawrońska, II - Marta Gawrońska. Przeprowadzona akcja ekologiczna zwróciła uwagę uczniów na znaczenie ich osobistego wpływu na stan najbliższego środowiska przyrodniczego.