powrót na stronę główną

powrót

Dziękuję – nie

W Szkole Podstawowej w Szczeglinie dobiegły końca działania związane z realizacją programu ,,Dziękuję – nie” finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program miał na celu uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu i stosowania innych używek. W ramach realizowanego programu przeprowadzono warsztaty teatralne, warsztaty redakcyjne, a posumowanie programu obyło się na Spotkaniu Mikołajkowym. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Sianów, rodzice naszych uczniów, dzieci z przedszkola ,,Bajka”. Honorowym gościem był 3-letni Grześ, którego czeka poważna i kosztowna operacja, dlatego też szkoła włączyła się w charytatywną akcję zbiórki nakrętek na ten cel. Na „Mikołajkach” uczniowie zaprezentowali przygotowane podczas warsztatów referaty promujące styl życia bez używek, nagrody za najlepsze referaty otrzymali: Martyna Mrowiec, Marta Gawrońska, Kamil Wojnas i Oliwia Gryglicka. Uczestnicy warsztatów teatralnych przedstawili scenki profilaktyczne: „Kontra alkohol” i „Kontra papierosy”, Mikołaj wręczył dzieciom paczki, a na zakończenie pani Joanna Kretkowska z "Ogniska Muzycznego” zaprosiła dzieci i ich rodziców do wspólnych zabaw ruchowych przy muzyce.

Dzięki takim akcjom organizowanym w szkole uczniowie wiedzą jak można atrakcyjnie spędzać czas, uczą się wspólnych zabaw, znają zagrożenia wynikające ze stosowania używek i uczą się zachowań asertywnych – w sytuacjach wymagających odpowiedniej postawy potrafią zdecydowanie powiedzieć „Dziękuję - nie”.