powrót na stronę główną

powrót

Spotkanie z żołnierzem Armii Krajowej

Mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole pana Zbigniewa Perzyńskiego urodzonego w 1926 roku w Wilnie – członka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Koszalin. Pan Zbigniew Perzyński brał udział w akcji „Burza”, która w 1944 roku miała dać Polsce wolności, przyspieszyć zakończenie okupacji hitlerowskiej oraz umożliwić Armii Krajowej przejmowanie władzy na wyzwalanych terenach.

Dech w piersiach zapierały opowieści kombatanta o spotkaniach z profesorami uniwersytetu wileńskiego na tajnych kompletach, o niebezpiecznych akcjach wojennych, o jego cudownym uwolnieniu z wileńskiego więzienia, gdzie spędził w beznadziejnie ciężkich warunkach cały rok …

Świadectwo uczestnika takich wydarzeń z historii Polski posiada szczególną moc. Po spotkaniu uczniowie złożyli naszemu wyjątkowemu gościowi wyrazy uznania za żołnierski trud w odzyskiwaniu przez Polskę suwerenności oraz za umożliwienie poznania historii i ideałów Armii Krajowej.