powrót na stronę główną

Lwowskie Spotkanie 2018

Kolejnym wydarzeniem w realizowanym przez Stowarzyszenie „Refugium” projekcie „Śladami niepodległości” dofinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, było Lwowskie Spotkanie realizowane we współpracy z Koszalińskim Oddziałem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę, wiodącym tematem tego Spotkania była bohaterska obrona Lwowa przez zorganizowane oddziały polskich dzieci i młodzieży, zwane Orlętami Lwowskimi. Na prelekcji pułkownik dr Wojciech Grobelski przedstawił sylwetki bohaterów, a wśród nich Jurka Bitchana i 13-letniego Antosia Petrykiewicza, który został najmłodszym w historii kawalerem Orderu Virtuti Militari oraz opisał przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń we Lwowie przed stu laty. Uczniowie oraz licznie zebrani goście dowiedzieli się jak Orlęta skutecznie broniły Lwów przed regularnymi oddziałami ukraińskimi od 1 listopada 1918 r. do połowy 1919 r. oraz powstrzymywały natarcie Armii Czerwonej na Lwów w sierpniu 1920 r.  Uczniowie uzupełnili wykład inscenizacją na temat dekoracji herbu miasta Lwowa Orderem Virtuti Militari przez marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie marszałka wraz z prezydentem Lwowa Józefem Neumanem oraz sławnym pianistą i mężem stanu Ignacym Paderewskim "ugościli" w sławnym Hotelu George we Lwowie, co stało się okazją do prezentacji kuchni lwowskiej. Tegoroczne Lwowskie Spotkanie było kolejną ciekawą lekcją historii dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szczeglinie.

Zapraszamy do obejrzenia filmów:

Piosenka kucharek: https://youtu.be/dP2hNdVtI80

Taniec trojak: https://youtu.be/GZW_W4gJ7O0

Fragment prelekcji płk Wojciecha Grobelskiego: https://youtu.be/bfxuycO0Enk

Piosenka "Myśląc o Polsce" w wykonaniu Hani Przydacz: https://youtu.be/U6EwOjQiWak