powrót na stronę główną

 powrót                           

Podsumowanie wizyty z Ministerstwa

        W Szkole Podstawowej w Szczeglinie odbyło się spotkanie podsumowujące wizytę Podsekretarza Stanu w MEN - pana Krzysztofa Stanowskiego.

Ponieważ wśród zaproszonych osób nie zabrakło zarówno Burmistrza Gminy Sianów – pana Ryszarda Wątroby oraz radnych Rady Miejskiej, spotkanie to stało się okazją do podziękowania Radzie Miejskiej za decyzję pozostawienia szkół w Szczeglinie i Iwięcinie na mapie sieci szkół naszej gminy (wcześniej podziękowanie takie ukazało się też w „Głosie Koszalińskim”).

Nie mogło się obejść bez prezentacji nagrody, jaką szkoła zdobyła w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Otwarta szkoła”. Okazało się, że korzystanie z cyfrowej tablicy jest nie tylko atrakcyjne, ale również bardzo przyjazne dla użytkowników. Niektóre z możliwości wykorzystania tablicy przedstawiła dyrektorka szkoły – pani Dorota Rabsztyn-Dudek wraz z uczniami ze szkolnego kółka informatycznego.

Najpierw uczniowie wykorzystali tablicę jako zwykły ekran, przedstawiając za pomocą rzutnika przebieg uroczystości wręczania nagrody przez Podsekretarza Stanu w MEN – pana Krzysztofa Stanowskiego. Następnie tablica została użyta jako ekran dotykowy do obsługi aplikacji zainstalowanych w komputerze – uczniowie zademonstrowali obsługę wybranych programów elektronicznym piórem, gdyż może ono pełnić rolę komputerowej myszy. Kolejny etap to prezentacja załączonej do tablicy aplikacji z bogatą bazą grafik do wykorzystania na każdym etapie edukacji.

Najważniejszą cechą tablicy jest jej interaktywność – treści mogą być przekazywane w sposób dynamiczny.

Goście szczególnie zainteresowani nowościami IT osobiście wypróbowały działanie elektronicznego markera, a pierwszą z tych osób była Przewodnicząca Rady Miejskiej – pani Kazimiera Janowicz.