powrót

 

 

ORGANIZACJA KONKURSU

"Mistrzowie Matematycznego Zoo"

 

 

PRZEBIEG KONKURSU

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas spotkań stacjonarnych w celu zachowania bezpieczeństwa sanitarnego prosimy udać się do sal wskazanych przez nauczycieli oraz nie zapomnieć o maseczkach.

 

ODBIÓR DYPLOMÓW I MATERIAŁÓW

Na spotkaniach stacjonarnych uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie "Mistrzowie Matematycznego Zoo" oraz materiały plastyczne pomocne w kolejnym etapie projektu. Uczniowie, którzy uczestniczyli w konkursie zdalnie będą mogli odebrać w/w dyplomy i materiały w szkole:

- 15-12-2020 r. lub 18-12-2020 r. w godz. 8:00 - 12:00,

- 17-12-2020 r. w godz. 16:00 -18:00,

- ewentualnie podczas indywidualnie umówionych spotkań.

 

ZWYCIĘZCY >>>

PREZENTACJA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO NAUKI GEOMETRII  >>>

Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronie internetowej. Informacja o sposobie odbioru nagród zostanie przekazana telefonicznie.

Na zakończenie tego etapu projektu pan Mirosław Mielczarski zaprezentował uczniom pomoce dydaktyczne do nauki geometrii zakupione z uzyskanych funduszy z Fundacji mBanku. Prezentacja odbyła sie z użyciem aplikacji Teams podczas zdalnych spotkań z uczniami.