powrót na stronę główną

Jesteśmy w finale ogólnopolskiego konkursu "Szkoła z tradycją" >>>

Szkoła Podstawowa w Szczeglinie dostała się do finału ogólnopolskiego konkursu "Szkoła z tradycją" pod patronatem marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Tradycją, która zyskała uznanie kapituły konkursu były corocznie organizowane w szkole "Lwowskie Spotkania".

„Lwowskie Spotkania” upamiętniające polską kulturę z Kresów oraz pamięć o bohaterskiej obronie Lwowa stały się tradycją naszej szkoły od roku 2010. Na corocznie organizowanych uroczystościach prezentujemy program artystyczny związany z Lwowem, członkowie Koszalińskiego Oddziału towarzystwa Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wygłaszają prelekcje, obywają się towarzyszące konkursy, wystawy i poczęstunek. W przygotowania do spotkań zaangażowanych jest wielu mieszkańców, organizacji i instytucji.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z albumem Cmentarz Janowski we Lwowie Barbary Patlewicz i Ryszarda Tomczyka.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, rok wydania 2016

 

 

 

Lwowskie Spotkanie 2016
Lwowskie Spotkanie 2015
Lwowskie Spotkanie 2014
Lwowskie Spotkanie 2013
Lwowskie Spotkanie 2012
Lwowskie Spotkanie 2011
Lwowskie Spotkanie 2010