powrót na stronę główną

Jesteśmy w finale ogólnopolskiego konkursu "Szkoła z tradycją" >>>

Szkoła Podstawowa w Szczeglinie dostała się do finału ogólnopolskiego konkursu "Szkoła z tradycją" pod patronatem marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Tradycją, która zyskała uznanie kapituły konkursu były corocznie organizowane w szkole "Lwowskie Spotkania".

„Lwowskie Spotkania” upamiętniające polską kulturę z Kresów oraz pamięć o bohaterskiej obronie Lwowa stały się tradycją naszej szkoły od roku 2010. Na corocznie organizowanych uroczystościach prezentujemy program artystyczny związany z Lwowem, członkowie Koszalińskiego Oddziału towarzystwa Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wygłaszają prelekcje, obywają się towarzyszące konkursy, wystawy i poczęstunek. W przygotowania do spotkań zaangażowanych jest wielu mieszkańców, organizacji i instytucji.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji w TV MAX KOSZALIN: https://www.youtube.com/watch?v=AG6DH3yQS08&feature=youtu.be

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z albumem Cmentarz Janowski we Lwowie Barbary Patlewicz i Ryszarda Tomczyka.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, rok wydania 2016

 

 

 

Lwowskie Spotkanie 2021
Lwowskie Spotkanie 2019
Lwowskie Spotkanie 2018
Lwowskie Spotkanie 2017
Lwowskie Spotkanie 2016
Lwowskie Spotkanie 2015
Lwowskie Spotkanie 2014
Lwowskie Spotkanie 2013
Lwowskie Spotkanie 2012
Lwowskie Spotkanie 2011
Lwowskie Spotkanie 2010