powrót    

Elementem logo Szkoły Podstawowej w Szczeglinie jest szczygieł.  Od nazwy tego ptaka być może pochodzi nazwa miejscowo¶ci Szczeglino, chociaż pochodzenie tej nazwy bywa różnie interpretowane i jest przedmiotem sporów.   

    W ikonografii chrzecijańskiej szczygieł jest symbolem Męki Chrystusa oraz duszy ludzkiej. Według redniowiecznej legendy, kiedy szczygieł wyjmował cierń z brwi Chrystusa konaj±cego na  krzyżu, upadaj±ca kropla krwi pozostawiła czerwone zabarwienie wokół dzioba ptaka