Powrót      

   

Praca Adama Słomiana "Koncert dla dzieci chorych na raka" przekazana do Hospicjum w Koszalinie

Rysunek Marty Mundziel "Podwodny ¶wiat" przekazany do Hospicjum w Koszalinie

Grafika komputerowa Marleny Grundkowskiej "Nasza szkoła"

Grafika komputerowa Jowity Warczachowskiej "Nasza szkoła"

 

 

PLASTELINOWE PŁASKORZE¬BY 

Prace te wykonali uczniowie klas IV, V i VI dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu.

                           

                             

 

 

 

 

   

Powrót