powrót na stronę główną

 

Patronat medialny nad projektem

objęło

Szkoła Podstawowa w Szczeglinie wraz ze Stowarzyszeniem Refugium realizuje projekt „Gość z Inari”.

 Projekt jest finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich.

powrót

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „GOŚĆ Z INARI”

(SPEŁNIANIE KRYTERiÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE)

 Podstawowym kryterium rekrutacji do projektu jest miejsce zamieszkania ucznia, tj.:

– województwo zachodniopomorskie,

– obszar wiejski.

 Wszyscy uczniowie będą uczestniczyć w:

- dwóch rozmowach z Uulem,

- dwóch spotkaniach z Myśliwym,

- spotkaniu z Syreną podczas wycieczki nad morze,

- warsztatach "Zadziwiająca wiedza",

- spotkaniu otwartym w Szczeglinie.

 Na wycieczkę do Warszawy pojadą uczniowie kl. IV-VI, do Radowa Małego – uczniowie klas 0-III (ze względu na dostosowanie charakteru wycieczki do wieku)

 Warsztaty „Opiekunowie Uula” będą dla uczniów kl. VI (jako najstarsi uczniowie poradzą sobie z tłumaczeniem tekstów na język angielski).

 Prelekcja „Czy warto się uczyć? Sukces fińskich szkół” będzie przeznaczona dla klas IV-VI (ze względu na dostosowanie tematyki do wieku uczniów).

 Kółko teatralne będzie przeznaczone dla 10 uczniów zainteresowanych tą formą zajęć, lecz z pierwszeństwem dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych bezrobociem. Przewiduje się tworzenie listy rezerwowej na kółko teatralne.

 Kółko taneczne będzie przeznaczone dla 6 uczniów zainteresowanych tą formą zajęć, lecz z pierwszeństwem dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych bezrobociem. Przewiduje się tworzenie listy rezerwowej na kółko taneczne.

 Kółko kulinarne będzie przeznaczone dla 6 uczniów zainteresowanych tą formą zajęć, lecz z pierwszeństwem udziału chłopców (ze względu na to, że w środowisku panuje tradycyjny model wychowania kreujący stereotyp polegający na tym, że do pracy w kuchni przygotowywane są jedynie dziewczęta). Przewiduje się tworzenie listy rezerwowej na kółko kulinarne.

 W spotkaniach otwartych w Węgorzewie i Kościenicy wezmą udział uczniowie z kółka teatralnego, tanecznego i kulinarnego.