powrót na stronę główną

 

FILMOWA AKADEMIA INTEGRACJI

Filmy o nadziei, miłości, pasjach, marzeniach – utrudnionych niepełnosprawnością inspirują, dają wiarę i nadzieję. Dlatego też członkowie Stowarzyszenia „Refugium” oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej w Szczeglinie z zainteresowaniem wzięli udział w prowadzonym w trybie zdalnym wykładzie na temat Filmowej Akademii Integracji, który wygłosił zdalnie Pan dr Piotr Szarszewski – medioznawca z Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, prorektor ds. studenckich.

Filmowa Akademia Integracji to realizowany od wielu lat projekt prowadzony w celu zainteresowania odbiorców kinematografią o tematyce niepełnosprawności i zachęcenia ich do udziału w Europejskim Festiwalu Filmowym Integracja Ty i Ja.

Wykładowca przybliżył ideę Europejskiego Festiwalu Integracja Ty i Ja, przedstawił jak w kulturze starożytnej i europejskiej podchodzono do osób z niepełnosprawnością, przytaczał intrygujące fragmenty filmów na ten temat, sięgając do ponad studwudziestoletniej historii kina.

W starożytności osoby z niepełnosprawnością były zabijane, gdyż wróżyły nieszczęścia, mogły negatywnie wpływać na istnienie społeczeństwa i utrudniały obronę przed wrogami. W domach możnowładców znajdowało się kilku karłów w celach rozrywkowych. W kulturze europejskiej oznaczały grzeszność, przekleństwo.

Było wiele pięknych filmów, które uświadamiały, że życie to nie tylko bieganie, granie w piłkę, sprawne poruszanie się, to również uczucia, relacje, miłość, a osoba niepełnosprawna objęta odpowiednią pomocą może dobrze funkcjonować.

Wykład pozwolił nam też zrozumieć, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w osiągnięciu sukcesu, że osoby niepełnosprawne mogą nas zaskoczyć swoim umysłem i możliwościami i często wykazują imponującą siłę ducha. Tematyka ta dotyczy nie tylko ludzi niepełnosprawnych ale i każdego z nas, bo wszyscy mamy jakieś ograniczenia.

Na zakończenie spotkania wywiązała się dyskusja – czy lepiej, aby osoby niepełnosprawne uczyły się w szkole ogólnodostępnej, czy też w placówkach przeznaczonych do tego celu, np. w szkołach specjalnych.

Młodzież uczestnicząca w wykładzie miała również okazję podczas zajęć w szkole kontynuować ten temat i opowiadać nauczycielom swoje wrażenia po spotkaniu.