powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

 

 

 

 

     LEKCJE ON-LINE DLA KLAS IV - VIII

 

 

Zdalne lekcje będą odbywać się przez aplikację TEAMS według poniższego harmonogramu. Harmonogram może być na bieżąco aktualizowany.

Na podane adresy mailowe wysłano dane do zalogowania. Po zalogowaniu się do Teams, należy kliknąć Kalendarz.  W zadanym przez nauczyciela terminie wyświetli się okienko. O wyznaczonej godzinie pojawi się w okienku napis "Dołącz" - należy dołączyć do spotkania.

Należy wcześniej sprawdzić w Kalendarzu aplikacji Teams okienka spotkań na lekcje. Jeżeli nie widać zaplanowanych spotkań - należy to zgłosić wychowawcy albo nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, aby można było dołączyć ucznia do spotkania.

 

 

 

TYDZIEŃ: od 18-01-2021 r. do 22-01-2021 r.

 

 

PONIEDZIAŁEK

18-01-2020

WTOREK

19-01-2021

ŚRODA

20-01-2021

CZWARTEK

21-01-2021

PIĄTEK

22-01-2021

7:30-8:00

Chem,kl.8

A.Grębska

 

Matem.kl.6

M.Mielczarski

J.polski,kl.7

G.Chmura

J. ang. kl.6

M.Stręciwilk

Matem.kl.8

M.Mielczarski

 

Biologia,kl.7

A.Grębska

   

Chemia,kl.8

A.Grębska

Fizyka, kl.7

M.Grzegorczyk

 

 

J.polski,kl.7

G.Chmura

 

 

 

KONSULTACJE KL.8

8:00-11:30

8:15-8:45

Chem.kl.7

A.Grębska

J. ang. kl. 8

M.Stręciwilk

Matem.kl.5

M.Mielczarski

Naucz.ind.

G.Chmura

J. ang. kl.8  M.Stręciwilk

Matem.kl.7

M.Mielczarski

 

Biologia,kl.5

A.Grębska

Historia kl. 8 

J.Abramowicz

 

Biologia,kl.8

A.Grębska

Geogr. kl.7 M.Grzegorczyk

 J.polski,kl.6

G.Chmura

Historia, kl. 5

J.Abramowicz

J.polski,kl.6

G.Chmura

J. ang. kl.7 

M.Stręciwilk

9:00-9:30

Biol., kl. 7

A.Grębska

Naucz.ind.

M.Stręciwilk

Matem.kl.8

M.Mielczarski

J.polski,kl.6

G.Chmura

J. ang. kl.7

M.Stręciwilk

Matem.kl.6

M.Mielczarski

J.niem,kl.8

M.Galińska

 

Historia, kl. 7 

J.Abramowicz

 

Chemia, kl.7

A.Grębska

Fizyka, kl. 8  M.Grzegorczyk

J.polski,kl.6

G.Chmura

Naucz.ind. 

J.Abramowicz

J.polski,kl.5

G.Chmura

J. ang. kl. 6

M.Stręciwilk

9:45-10:15

Biol., kl. 6

A.Grębska

J. ang. kl. 8

M.Stręciwilk

Matem.kl.4

M.Mielczarski

J.polski,kl.5

G.Chmura

J. ang. kl.4

M.Stręciwilk

Matem.kl.5

M.Mielczarski

J.niem,kl.8

M.Galińska

 

Historia, kl. 6 

J.Abramowicz

Matem.kl.5

M.Mielczarski

Przyroda,kl.4

A.Grębska

WOS, kl. 8 M.Grzegorczyk

J.polski,kl.7

G.Chmura

 

Inform. kl.6

J.Krajewski

J. ang. kl. 5

M.Stręciwilk

10:30-11:00

Przyr.kl.4

A.Grębska

 J.polski,kl.5

G.Chmura

Matem.kl.7

M.Mielczarski

J.polski,kl.8

J.Abramowicz

J. ang. kl.5

M.Stręciwilk

Matem.kl.4

M.Mielczarski

J.niem,kl.7

M.Galińska

 

 

Matem.kl.4

M.Mielczarski

 

Geogr. kl. 8  M.Grzegorczyk

J.polski,kl.7

G.Chmura

j.polski, kl.4

J.Abramowicz

Inform.,kl.7

J.Krajewski

J. ang. kl. 4

M.Stręciwilk

11:15-11:45

 

J.polski, kl. 4

J.Abramowicz

Zaj.wyr.kl.8

M.Mielczarski

 

Zaj.wyr.kl.8

M.Stręciwilk

Naucz.ind.

M.Mielczarski

J.niem,kl.7

M.Galińska

Naucz.ind.

M.Marut

J.polski, kl. 8

J.Abramowicz

Matem.kl.7

M.Mielczarski

 

Ed.dla bez.kl.8

M.Grzegorczyk

J.polski,kl.5

G.Chmura

j.polski, kl.4

J.Abramowicz

 

Rel.kl.4-5-6

Ks.Mariusz

12:00-12:30

 

Historia,kl. 4

J.Abramowicz

Zaj.wyr.kl.6-7

M.Mielczarski

 

 

 

 

 

J.polski, kl. 8

J.Abramowicz

Matem.kl.6

M.Mielczarski

 

Geogr. kl.6  M.Grzegorczyk

Naucz.ind.

G.Chmura

 

Infor.kl.4-5

J.Krajewski

 

 

12:45-13:15

 

 

Zaj.wyr.kl.4-5

M.Mielczarski

 

 

 

 

 

Zaj.wyr.geogr.fiz.  M.Grzegorczyk

 

 

Geogr. kl.5  M.Grzegorczyk

 

 

Inform.kl.8

J.Krajewski

 

 

13:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matem.kl.8

M.Mielczarski

 

Zawod.kl.7-8  M.Grzegorczyk

 

 

 

Rel, kl.7-8

Ks.Mariusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przerwa świąteczna i ferie zimowe od 23-12-2020 r. do 17-01-2021 r.

TYDZIEŃ: od 21-12-2020 r. do 22-12-2020 r.

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

21-12-2020

WTOREK

22-12-2020

7:30-8:00

Chem,kl.8

A.Grębska

 

Matem.kl.6

M.Mielczarski

 

J. ang. kl.6

M.Stręciwilk

Matem.kl.8

M.Mielczarski

 

J.polski,kl.7

G.Chmura

8:15-8:45

Chem.kl.7

A.Grębska

J. ang. kl. 8

M.Stręciwilk

Matem.kl.5

M.Mielczarski

 

J. ang. kl.8 

M.Stręciwilk

Matem.kl.7

M.Mielczarski

 

 

9:00-9:30

Biol., kl. 7

A.Grębska

Naucz.ind.

M.Stręciwilk

Matem.kl.8

M.Mielczarski

J.polski,kl.6

G.Chmura

J. ang. kl.7

M.Stręciwilk

Matem.kl.6

M.Mielczarski

J.niem,kl.8

M.Galińska

J.polski,kl.5

G.Chmura

9:45-10:15

Biol., kl. 6

A.Grębska

J. ang. kl. 8

M.Stręciwilk

Matem.kl.4

M.Mielczarski

J.polski,kl.7

G.Chmura

J. ang. kl.4

M.Stręciwilk

Matem.kl.5

M.Mielczarski

J.niem,kl.8

M.Galińska

 

10:30-11:00

Przyr.kl.4

A.Grębska

 

Matem.kl.7

M.Mielczarski

J.polski,kl.8

J.Abramowicz

J. ang. kl.5

M.Stręciwilk

Matem.kl.4

M.Mielczarski

J.niem,kl.7

M.Galińska

 

11:15-11:45

 

J.polski, kl. 4

J.Abramowicz

Zaj.wyr.kl.8

M.Mielczarski

 

Zaj.wyr.kl.8

M.Stręciwilk

Naucz.ind.

M.Mielczarski

J.niem,kl.7

M.Galińska

 

12:00-12:30

 

Historia,kl. 4

J.Abramowicz

Zaj.wyr.kl.6-7

M.Mielczarski

 

 

 

 

 

12:45-13:15

 

 

Zaj.wyr.kl.4-5

M.Mielczarski

 

 

 

 

 

13:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ: od 14-12-2020 r. do 18-12-2020 r.

 

 

PONIEDZIAŁEK

14-12-2020

WTOREK

15-12-2020

ŚRODA

16-12-2020

CZWARTEK

17-12-2020

PIĄTEK

18-12-2020

7:30-8:00

Chem,kl.8

A.Grębska

 

Matem.kl.6

M.Mielczarski

 

J. ang. kl.6

M.Stręciwilk

Matem.kl.8

M.Mielczarski

 

J.polski,kl.7

G.Chmura

Biologia,kl.7

A.Grębska

Naucz.ind.

G.Chmura

Matem.kl.6

M.Mielczarski

Chemia,kl.8

A.Grębska

Fizyka, kl.7

M.Grzegorczyk

 

 

J.polski,kl.7

G.Chmura

 

 

 

KONSULTACJE KL.8

8:00-11:30

8:15-8:45

Chem.kl.7

A.Grębska

J. ang. kl. 8

M.Stręciwilk

Matem.kl.5

M.Mielczarski

 

J. ang. kl.8  M.Stręciwilk

Matem.kl.7

M.Mielczarski

 

 

Biologia,kl.5

A.Grębska

Historia kl. 8 

J.Abramowicz

Matem.kl.7

M.Mielczarski

Biologia,kl.8

A.Grębska

Geogr. kl.7 M.Grzegorczyk

 

Historia, kl. 5

J.Abramowicz

J.polski,kl.6

G.Chmura

J. ang. kl.7 

M.Stręciwilk

9:00-9:30

Biol., kl. 7

A.Grębska

Naucz.ind.

M.Stręciwilk

Matem.kl.8

M.Mielczarski

J.polski,kl.6

G.Chmura

J. ang. kl.7

M.Stręciwilk

Matem.kl.6

M.Mielczarski

J.niem,kl.8

M.Galińska

J.polski,kl.5

G.Chmura

 

Historia, kl. 7 

J.Abramowicz

Matem.kl.8

M.Mielczarski

Chemia, kl.7

A.Grębska

Fizyka, kl. 8  M.Grzegorczyk

J.polski,kl.6

G.Chmura

Naucz.ind. 

J.Abramowicz

J.polski,kl.5

G.Chmura

J. ang. kl. 6

M.Stręciwilk

9:45-10:15

Biol., kl. 6

A.Grębska

J. ang. kl. 8

M.Stręciwilk

Matem.kl.4

M.Mielczarski

J.polski,kl.7

G.Chmura

J. ang. kl.4

M.Stręciwilk

Matem.kl.5

M.Mielczarski

J.niem,kl.8

M.Galińska

 

 

Historia, kl. 6 

J.Abramowicz

Matem.kl.5

M.Mielczarski

Przyroda,kl.4

A.Grębska

WOS, kl. 8 M.Grzegorczyk

J.polski,kl.6

G.Chmura

 Historia,kl.5

J.Abramowicz

Inform. kl.6

J.Krajewski

J. ang. kl. 5

M.Stręciwilk

10:30-11:00

Przyr.kl.4

A.Grębska

 

Matem.kl.7

M.Mielczarski

J.polski,kl.8

J.Abramowicz

J. ang. kl.5

M.Stręciwilk

Matem.kl.4

M.Mielczarski

J.niem,kl.7

M.Galińska

 

 

 J.polski,kl.5

G.Chmura

Matem.kl.4

M.Mielczarski

 

Geogr. kl. 8  M.Grzegorczyk

J.polski,kl.7

G.Chmura

j.polski, kl.4

J.Abramowicz

Inform.,kl.7

J.Krajewski

J. ang. kl. 4

M.Stręciwilk

11:15-11:45

 

J.polski, kl. 4

J.Abramowicz

 

 

 

Naucz.ind.

M.Mielczarski

J.niem,kl.7

M.Galińska

 

Naucz.ind.

M.Marut

J.polski, kl. 8

J.Abramowicz

 

 

Ed.dla bez.kl.8

M.Grzegorczyk

J.polski,kl.5

G.Chmura

j.polski, kl.4

J.Abramowicz

 

Rel.kl.4-5-6

Ks.Mariusz

12:00-12:30

 

Historia,kl. 4

J.Abramowicz

 

 

 

 

 

 

 

J.polski, kl. 8

J.Abramowicz

 

 

Geogr. kl.6  M.Grzegorczyk

Naucz.ind.

G.Chmura

 

Infor.kl.4-5

J.Krajewski

 

 

12:45-13:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaj.wyr.geogr.fiz.  M.Grzegorczyk

 

 

Geogr. kl.5  M.Grzegorczyk

 

 

Inform.kl.8

J.Krajewski

 

 

13:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawod.kl.7-8  M.Grzegorczyk

 

 

 

Rel, kl.7-8

Ks.Mariusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ: od 07-12-2020 r. do 11-12-2020 r.

 

 

PONIEDZIAŁEK

07-12-2020

WTOREK

08-12-2020

ŚRODA

09-12-2020

CZWARTEK

10-12-2020

PIĄTEK

11-12-2020

7:30-8:00

Chem,kl.8

A.Grębska

 

Matem.kl.6

M.Mielczarski

 

J. ang. kl.6

M.Stręciwilk

Matem.kl.8

M.Mielczarski

 

J.polski,kl.7

G.Chmura

Biologia,kl.7

A.Grębska

Naucz.ind.

G.Chmura

Matem.kl.6

M.Mielczarski

Chemia,kl.8

A.Grębska

Fizyka, kl.7

M.Grzegorczyk

 

 

J.polski,kl.7

G.Chmura

 

 

 

KONSULTACJE KL.8

8:00-11:30

8:15-8:45

Chem.kl.7

A.Grębska

J. ang. kl. 8

M.Stręciwilk

Matem.kl.5

M.Mielczarski

 

J. ang. kl.8  M.Stręciwilk

Matem.kl.7

M.Mielczarski

 

 

Biologia,kl.5

A.Grębska

Historia kl. 8 

J.Abramowicz

Matem.kl.7

M.Mielczarski

Biologia,kl.8

A.Grębska

Geogr. kl.7 M.Grzegorczyk

 

Historia, kl. 5

J.Abramowicz

J.polski,kl.6

G.Chmura

J. ang. kl.7 

M.Stręciwilk

9:00-9:30

Biol., kl. 7

A.Grębska

Naucz.ind.

M.Stręciwilk

Matem.kl.8

M.Mielczarski

J.polski,kl.6

G.Chmura

J. ang. kl.7

M.Stręciwilk

Matem.kl.6

M.Mielczarski

J.niem,kl.8

M.Galińska

J.polski,kl.5

G.Chmura

 

Historia, kl. 7 

J.Abramowicz

Matem.kl.8

M.Mielczarski

Chemia, kl.7

A.Grębska

Fizyka, kl. 8  M.Grzegorczyk

J.polski,kl.6

G.Chmura

Naucz.ind. 

J.Abramowicz

J.polski,kl.5

G.Chmura

J. ang. kl. 6

M.Stręciwilk

9:45-10:15

Biol., kl. 6

A.Grębska

J. ang. kl. 8

M.Stręciwilk

Matem.kl.4

M.Mielczarski

J.polski,kl.7

G.Chmura

J. ang. kl.4

M.Stręciwilk

Matem.kl.5

M.Mielczarski

J.niem,kl.8

M.Galińska

 

 

Historia, kl. 6 

J.Abramowicz

Matem.kl.5

M.Mielczarski

Przyroda,kl.4

A.Grębska

WOS, kl. 8 M.Grzegorczyk

J.polski,kl.6

G.Chmura

 

Inform. kl.6

J.Krajewski

J. ang. kl. 5

M.Stręciwilk

10:30-11:00

Przyr.kl.4

A.Grębska

 

Matem.kl.7

M.Mielczarski

J.polski,kl.8

J.Abramowicz

J. ang. kl.5

M.Stręciwilk

Matem.kl.4

M.Mielczarski

J.niem,kl.7

M.Galińska

 

 

 J.polski,kl.5

G.Chmura

Matem.kl.4

M.Mielczarski

 

Geogr. kl. 8  M.Grzegorczyk

J.polski,kl.7

G.Chmura

j.polski, kl.4

J.Abramowicz

Inform.,kl.7

J.Krajewski

J. ang. kl. 4

M.Stręciwilk

11:15-11:45

 

J.polski, kl. 4

J.Abramowicz

 

 

 

Naucz.ind.

M.Mielczarski

J.niem,kl.7

M.Galińska

 

Naucz.ind.

M.Marut

J.polski, kl. 8

J.Abramowicz

 

 

Ed.dla bez.kl.8

M.Grzegorczyk

J.polski,kl.5

G.Chmura

j.polski, kl.4

J.Abramowicz

 

Rel.kl.4-5-6

Ks.Mariusz

12:00-12:30

 

Historia,kl. 4

J.Abramowicz

 

 

 

 

 

 

 

J.polski, kl. 8

J.Abramowicz

 

 

Geogr. kl.6  M.Grzegorczyk

Naucz.ind.

G.Chmura

 

Infor.kl.4-5

J.Krajewski

 

 

12:45-13:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geogr. kl.5  M.Grzegorczyk

 

 

Inform.kl.8

J.Krajewski

 

 

13:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawod.kl.7-8  M.Grzegorczyk

 

 

 

Rel, kl.7-8

Ks.Mariusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ: od 30-11-2020 r. do 04-12-2020 r.

 

 

PONIEDZIAŁEK

30-11-2020

WTOREK

01-12-2020

ŚRODA

02-12-2020

CZWARTEK

03-12-2020

PIĄTEK

04-12-2020

7:30-8:00

Chem,kl.8

A.Grębska

 

Matem.kl.6

M.Mielczarski

 

J. ang. kl.6

M.Stręciwilk

Matem.kl.8

M.Mielczarski

 

J.polski,kl.7

G.Chmura

Biologia,kl.7

A.Grębska

Naucz.ind.

G.Chmura

Matem.kl.6

M.Mielczarski

Chemia,kl.8

A.Grębska

Fizyka, kl.7

M.Grzegorczyk

 

 

J.polski,kl.7

G.Chmura

 

 

 

KONSULTACJE KL.8

8:00-11:30

8:15-8:45

Chem.kl.7

A.Grębska

J. ang. kl. 8

M.Stręciwilk

Matem.kl.5

M.Mielczarski

 

J. ang. kl.8  M.Stręciwilk

Matem.kl.7

M.Mielczarski

 

 

Biologia,kl.5

A.Grębska

Historia kl. 8 

J.Abramowicz

Matem.kl.7

M.Mielczarski

Biologia,kl.8

A.Grębska

Geogr. kl.7 M.Grzegorczyk

 

Historia, kl. 5

J.Abramowicz

J.polski,kl.6

G.Chmura

J. ang. kl.7 

M.Stręciwilk

9:00-9:30

Biol., kl. 7

A.Grębska

Naucz.ind.

M.Stręciwilk

Matem.kl.8

M.Mielczarski

J.polski,kl.6

G.Chmura

J. ang. kl.7

M.Stręciwilk

Matem.kl.6

M.Mielczarski

J.niem,kl.8

M.Galińska

J.polski,kl.5

G.Chmura

 

Historia, kl. 7 

J.Abramowicz

Matem.kl.8

M.Mielczarski

Chemia, kl.7

A.Grębska

Fizyka, kl. 8  M.Grzegorczyk

J.polski,kl.6

G.Chmura

Naucz.ind. 

J.Abramowicz

J.polski,kl.5

G.Chmura

J. ang. kl. 6

M.Stręciwilk

9:45-10:15

Biol., kl. 6

A.Grębska

J. ang. kl. 8

M.Stręciwilk

Matem.kl.4

M.Mielczarski

J.polski,kl.7

G.Chmura

J. ang. kl.4

M.Stręciwilk

Matem.kl.5

M.Mielczarski

J.niem,kl.8

M.Galińska

 

 

Historia, kl. 6 

J.Abramowicz

Matem.kl.5

M.Mielczarski

Przyroda,kl.4

A.Grębska

WOS, kl. 8 M.Grzegorczyk

J.polski,kl.6

G.Chmura

 

Inform. kl.6

J.Krajewski

J. ang. kl. 5

M.Stręciwilk

10:30-11:00

Przyr.kl.4

A.Grębska

 

Matem.kl.7

M.Mielczarski

 

J. ang. kl.5

M.Stręciwilk

Matem.kl.4

M.Mielczarski

J.niem,kl.7

M.Galińska

 

 

 J.polski,kl.5

G.Chmura

Matem.kl.4

M.Mielczarski

 

Geogr. kl. 8  M.Grzegorczyk

J.polski,kl.7

G.Chmura

j.polski, kl.4

J.Abramowicz

Inform.,kl.7

J.Krajewski

J. ang. kl. 4

M.Stręciwilk

11:15-11:45

 

J.polski, kl. 4

J.Abramowicz

 

 

 

Naucz.ind.

M.Mielczarski

J.niem,kl.7

M.Galińska

 

Naucz.ind.

M.Marut

J.polski, kl. 8

J.Abramowicz

 

 

Ed.dla bez.kl.8

M.Grzegorczyk

J.polski,kl.5

G.Chmura

j.polski, kl.4

J.Abramowicz

 

Rel.kl.4-5-6

Ks.Mariusz

12:00-12:30

 

Historia,kl. 4

J.Abramowicz

 

 

 

 

 

 

 

J.polski, kl. 8

J.Abramowicz

 

 

Geogr. kl.6  M.Grzegorczyk

Naucz.ind.

G.Chmura

 

Infor.kl.4-5

J.Krajewski

 

 

12:45-13:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geogr. kl.5  M.Grzegorczyk

 

 

Inform.kl.8

J.Krajewski

 

 

13:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawod.kl.7-8  M.Grzegorczyk

 

 

 

Rel, kl.7-8

Ks.Mariusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ: od 23-11-2020 r. do 27-11-2020 r.

 

 

PONIEDZIAŁEK

23-11-2020

WTOREK

24-11-2020

ŚRODA

25-11-2020

CZWARTEK

26-11-2020

PIĄTEK

27-11-2020

7:30-8:00

Chem,kl.8

A.Grębska

 

Matem.kl.6

M.Mielczarski

J. ang. kl. 6

M.Stręciwilk

Matem.kl.8

M.Mielczarski

 

 

Biologia,kl.7

A.Grębska

 

Matem.kl.6

M.Mielczarski

Chemia,kl.8

A.Grębska

Fizyka, kl. 7

M.Grzegorczyk

 

 

J.polski,kl.7

G.Chmura

 

 

 

KONSULTACJE KL.8

8:00-11:30

8:15-8:45

Chem.kl.7

A.Grębska

J. ang. kl. 8

M.Stręciwilk

Matem.kl.5

M.Mielczarski

J. ang. kl. 8  M.Stręciwilk

Matem.kl.7

M.Mielczarski

 

Biologia,kl.5

A.Grębska

Historia kl. 8 

J.Abramowicz

Matem.kl.7

M.Mielczarski

Biologia,kl.8

A.Grębska

Geografia, kl. 7 M.Grzegorczyk

 

Historia, kl. 5

J.Abramowicz

J.polski,kl. 6

G.Chmura

J. ang. kl.7 

M.Stręciwilk

9:00-9:30

Biol., kl. 7

A.Grębska

Naucz.ind.

M.Stręciwilk

Matem.kl.8

M.Mielczarski

J. ang. kl. 7

M.Stręciwilk

Matem.kl.6

M.Mielczarski

J. niem,kl.8

M.Galińska

 

Historia, kl. 7 

J.Abramowicz

Matem.kl.8

M.Mielczarski

Chemia, kl.7

A.Grębska

Fizyka, kl. 8  M.Grzegorczyk

 

Naucz.ind. 

J.Abramowicz

J.polski,kl. 5

G.Chmura

J. ang. kl. 6

M.Stręciwilk

9:45-10:15

Biol., kl. 6

A.Grębska

J. ang. kl. 8

M.Stręciwilk

Matem.kl.4

M.Mielczarski

J. ang. kl. 4

M.Stręciwilk

Matem.kl.5

M.Mielczarski

J. niem,kl.8

M.Galińska

 

Historia, kl. 6 

J.Abramowicz

Matem.kl.5

M.Mielczarski

Przyroda,kl.4

A.Grębska

WOS, kl. 8 M.Grzegorczyk

J.polski,kl.6

G.Chmura

 

Inform., kl.6

J.Krajewski

J. ang. kl. 5

M.Stręciwilk

10:30-11:00

Przyr.kl.4

A.Grębska

 

Matem.kl.7

M.Mielczarski

J. ang. kl. 5

M.Stręciwilk

Matem.kl.4

M.Mielczarski

J. niem,kl.7

M.Galińska

 

 

Matem.kl.4

M.Mielczarski

 

Geografia, kl. 8  M.Grzegorczyk

J.polski,kl.7

G.Chmura

j.polski, kl.4

J.Abramowicz

Inform., kl.7

J.Krajewski

J. ang. kl. 4

M.Stręciwilk

11:15-11:45

 

J.polski, kl. 4

J.Abramowicz

 

 

Naucz.ind.

M.Mielczarski

J. niem,kl.7

M.Galińska

Naucz.ind.

M.Marut

J.polski, kl. 8

J.Abramowicz

 

 

Ed.dla bezp.kl.8

M.Grzegorczyk

J.polski,kl.5

G.Chmura

j.polski, kl.4

J.Abramowicz

 

Rel.kl.4-5-6

Ks.Mariusz

12:00-12:30

 

Historia,kl. 4

J.Abramowicz

 

 

 

 

 

J.polski, kl. 8

J.Abramowicz

 

 

Geografia, kl. 6  M.Grzegorczyk

Naucz.ind.

G.Chmura

 

Infor.kl.4-5

J.Krajewski

 

 

12:45-13:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia, kl. 5  M.Grzegorczyk

Naucz.ind.

G.Chmura

 

Inform., kl.8

J.Krajewski

 

 

13:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawodozn.kl.7-8  M.Grzegorczyk

 

 

 

Rel, kl.7-8

Ks.Mariusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ: od 16-11-2020 r. do 20-11-2020 r.

 

 

PONIEDZIAŁEK

16-11-2020

WTOREK

17-11-2020

ŚRODA

18-11-2020

CZWARTEK

19-11-2020

PIĄTEK

20-11-2020

7:30-8:00

Chem,kl. 8

A.Grębska

 

Matem.kl.6

M.Mielczarski

J. ang. kl. 6

M.Stręciwilk

Matem.kl.8

M.Mielczarski

 

 

Biologia,kl.7 A.Grębska

 

Matem.kl.6

M.Mielczarski

Chemia,kl.8

A.Grębska

Fizyka, kl. 7

M.Grzegorczyk

 

 

J.polski,kl. 7

G.Chmura

 

 

KONSULTACJE KL.8

8:00-11:30

 

8:15-8:45

Chem. kl.7

A.Grębska

J. ang. kl. 8

M.Stręciwilk

Matem.kl.5

M.Mielczarski

J. ang. kl. 8  M.Stręciwilk

Matem.kl.7

M.Mielczarski

 

Biologia,kl.5 A.Grębska

Historia kl. 8  J.Abramowicz

Matem.kl.7

M.Mielczarski

Biologia,kl.8

A.Grębska

Geografia, kl. 7 M.Grzegorczyk

 

Historia, kl. 5

J.Abramowicz

J.polski,kl. 6

G.Chmura

J. ang. kl. 7 

M.Stręciwilk

9:00-9:30

Biol., kl. 7

A.Grębska

Naucz.ind.

M.Stręciwilk

Matem.kl.8

M.Mielczarski

J. ang. kl. 7

M.Stręciwilk

Matem.kl.6

M.Mielczarski

J. niem,kl.8

M.Galińska

 

Historia, kl. 7  J.Abramowicz

Matem.kl.8

M.Mielczarski

Chemia, kl.7 A.Grębska

Fizyka, kl. 8  M.Grzegorczyk

 

Naucz.ind. 

J.Abramowicz

J.polski,kl. 5

G.Chmura

J. ang. kl. 6

M.Stręciwilk

9:45-10:15

Biol., kl. 6

A.Grębska

J. ang. kl. 8

M.Stręciwilk

Matem.kl.4

M.Mielczarski

J. ang. kl. 4

M.Stręciwilk

Matem.kl.5

M.Mielczarski

J. niem,kl.8

M.Galińska

 

Historia, kl. 6  J.Abramowicz

Matem.kl.5

M.Mielczarski

Przyroda,kl.4

A.Grębska

WOS, kl. 8 M.Grzegorczyk

J.polski,kl. 6

G.Chmura

 

Inform., kl.6

J.Krajewski

J. ang. kl. 5

M.Stręciwilk

10:30-11:00

Przyr.kl.4

A.Grębska

 

Matem.kl.7

M.Mielczarski

J. ang. kl. 5

M.Stręciwilk

Matem.kl.4

M.Mielczarski

J. niem,kl.7

M.Galińska

 

 

Matem.kl.4

M.Mielczarski

 

Geografia, kl. 8  M.Grzegorczyk

J.polski,kl. 7

G.Chmura

j.polski, kl.4

J.Abramowicz

Inform., kl.7

J.Krajewski

J. ang. kl. 4

M.Stręciwilk

11:15-11:45

 

J.polski, kl. 4

J.Abramowicz

 

 

Naucz.ind.

M.Mielczarski

J. niem,kl.7

M.Galińska

Naucz.ind.

M.Marut

J.polski, kl. 8

J.Abramowicz

 

 

Ed.dla bezp.kl.8

M.Grzegorczyk

J.polski,kl. 5

G.Chmura

j.polski, kl.4

J.Abramowicz

 

Rel. kl.4-5-6

Ks.Mariusz

12:00-12:30

 

Historia,kl. 4

J.Abramowicz

 

 

 

 

 

J.polski, kl. 8

J.Abramowicz

 

 

Geografia, kl. 6  M.Grzegorczyk

Naucz.ind.

G.Chmura

 

Inform.kl.4-5

J.Krajewski

 

 

12:45-13:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia, kl. 5  M.Grzegorczyk

Naucz.ind.

G.Chmura

 

Inform., kl.8

J.Krajewski

 

 

13:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rel, kl.7-8

Ks.Mariusz

 

14:15-14:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ: od 09-11-2020 r. do 13-11-2020 r.

Zajęcia od 9 do 13 listopada z WOS, edukacji dla bezpieczeństwa, geografii i fizyki zostały przełożone - zwolnienie lekarskie nauczyciela.

Zajęcia od 13 do 20 listopada z języka polskiego w kl. 5, 6 i 7 zostają przełożone - zwolnienie lekarskie nauczyciela.

 

 

PONIEDZIAŁEK

9-11-2020

WTOREK

10-11-2020

ŚRODA

11 listop.

CZWARTEK

12-11-2020

PIĄTEK

13-11-2020

7:30-8:00

Chem,kl. 8

A.Grębska

 

Matem.kl.6

M.Mielczarski

J. ang. kl. 6

M.Stręciwilk

Matem.kl.8

M.Mielczarski

 

 

DZIEŃ WOLNY

 

 

Chemia,kl.8

A.Grębska

Fizyka, kl. 7

M.Grzegorczyk

 

 

J.polski,kl. 7

G.Chmura

 

 

KONSULTACJE KL.8

8:00-11:30

 

8:15-8:45

Chem. kl.7

A.Grębska

J. ang. kl. 8

M.Stręciwilk

Matem.kl.5

M.Mielczarski

J. ang. kl. 8  M.Stręciwilk

Matem.kl.7

M.Mielczarski

 

Biologia,kl.8

A.Grębska

Geografia, kl. 7 M.Grzegorczyk

 

Historia, kl. 5

J.Abramowicz

J.polski,kl. 6

G.Chmura

J. ang. kl. 7 

M.Stręciwilk

9:00-9:30

Biol., kl. 7

A.Grębska

Naucz.ind.

M.Stręciwilk

Matem.kl.8

M.Mielczarski

J. ang. kl. 7

M.Stręciwilk

Matem.kl.6

M.Mielczarski

J. niem,kl.8

M.Galińska

Chemia, kl.7 A.Grębska

Fizyka, kl. 8  M.Grzegorczyk

 

Naucz.ind.  J.Abramowicz

J.polski,kl. 5

G.Chmura

J. ang. kl. 6

M.Stręciwilk

9:45-10:15

Biol., kl. 6

A.Grębska

J. ang. kl. 8

M.Stręciwilk

Matem.kl.4

M.Mielczarski

J. ang. kl. 4

M.Stręciwilk

Matem.kl.5

M.Mielczarski

J. niem,kl.8

M.Galińska

Przyroda,kl.4

A.Grębska

WOS, kl. 8 M.Grzegorczyk

J.polski,kl. 6

G.Chmura

 

Inform., kl.6

J.Krajewski

J. ang. kl. 5

M.Stręciwilk

10:30-11:00

Przyr.kl.4

A.Grębska

 

Matem.kl.7

M.Mielczarski

J. ang. kl. 5

M.Stręciwilk

Matem.kl.4

M.Mielczarski

J. niem,kl.7

M.Galińska

 

Geografia, kl. 8  M.Grzegorczyk

J.polski,kl. 7

G.Chmura

j.polski, kl.4

J.Abramowicz

Inform., kl.7

J.Krajewski

J. ang. kl. 4

M.Stręciwilk

11:15-11:45

 

J.polski, kl. 4

J.Abramowicz

 

 

Naucz.ind.

M.Mielczarski

J. niem,kl.7

M.Galińska

 

Ed.dla bezp.kl.8

M.Grzegorczyk

J.polski,kl. 5

G.Chmura

j.polski, kl.4

J.Abramowicz

 

Rel. kl.4-5-6

Ks.Mariusz

12:00-12:30

 

Historia,kl. 4

J.Abramowicz

 

 

 

 

 

Geografia, kl. 6  M.Grzegorczyk

Naucz.ind.

G.Chmura

 

  Inform.kl.4-5

J.Krajewski

 

12:45-13:15

 

 

 

 

 

 

 

Geografia, kl. 5  M.Grzegorczyk

Naucz.ind.

G.Chmura

 

 Inform., kl.8

J.Krajewski

 

13:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rel, kl.7-8

Ks.Mariusz

 

14:15-14:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ: od 02-11-2020 r. do 06-11-2020 r.

 

 

 

PONIEDZ

2-11-2020

WTOREK

3-11-2020

ŚRODA

4-11-2020

CZWARTEK

5-11-2020

PIĄTEK

6-11-2020

 

7:30-8:00

DZIEŃ WOLNY

J. ang. kl. 6

M.Stręciwilk

Matem.kl.8

M.Mielczarski

 

 

Biologia,kl.7 A.Grębska

J.polski, kl. 8

J.Abramowicz

Matem.kl.6

M.Mielczarski

Chemia,kl.8

A.Grębska

Fizyka, kl. 7

M.Grzegorczyk

j.polski, kl.4

J.Abramowicz

J.polski,kl. 7

G.Chmura

J. ang. kl. 8

M.Stręciwilk

8:15-8:45

J. ang. kl. 8  M.Stręciwilk

Matem.kl.7

M.Mielczarski

 

Biologia,kl.5 A.Grębska

J.polski, kl. 8  J.Abramowicz

Matem.kl.7

M.Mielczarski

Biologia,kl. 8

A.Grębska

Geografia, kl. 7 M.Grzegorczyk

Historia, kl. 5

J.Abramowicz

J.polski,kl. 6

G.Chmura

J. ang. kl. 7 

M.Stręciwilk

9:00-9:30

J. ang. kl. 7

M.Stręciwilk

Matem.kl.6

M.Mielczarski

J. niem,kl. 8

M.Galińska

 

Historia, kl. 7  J.Abramowicz

Matem.kl.8

M.Mielczarski

Chemia, kl. 7 A.Grębska

Fizyka, kl. 8  M.Grzegorczyk

Naucz.ind.  J.Abramowicz

J.polski,kl. 5

G.Chmura

J. ang. kl. 6

M.Stręciwilk

9:45-10:15

 

Matem.kl.5

M.Mielczarski

J. niem,kl. 8

M.Galińska

 

Historia, kl. 6  J.Abramowicz

Matem.kl.5

M.Mielczarski

Przyroda,kl.4

A.Grębska

wos, KL. 8 M.Grzegorczyk

J.polski,kl. 6

G.Chmura

Inform., kl.6

J.Krajewski

J. ang. kl. 5

M.Stręciwilk

10:30-11:00

 

Matem.kl.4

M.Mielczarski

J. niem,kl. 7

M.Galińska

 

 

Matem.kl.4

M.Mielczarski

 

Geografia, kl. 8  M.Grzegorczyk

J.polski,kl. 7

G.Chmura

Inform., kl.7

J.Krajewski

J. ang. kl. 4

M.Stręciwilk

11:15-11:45

 

Naucz.ind.

M.Mielczarski

J. niem,kl. 7

M.Galińska

Naucz.ind.

M.Marut

Historia, kl. 4

J.Abramowicz

 

 

Ed.dla bezp.kl.8

M.Grzegorczyk

J.polski,kl. 5

G.Chmura

Inform., kl.8

J.Krajewski

Rel. kl.4-5-6

Ks.Mariusz

12:00-12:30

 

 

 

 

Historia, kl. 8

J.Abramowicz

 

 

Geografia, kl. 6  M.Grzegorczyk

Naucz.ind.

G.Chmura

  Inform.kl.4-5

J.Krajewski

Rel, kl.7-8

Ks.Mariusz

12:45-13:15

 

 

 

 

 

 

 

Geografia, kl. 5  M.Grzegorczyk

Naucz.ind.

G.Chmura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ: od 26-10-2020 r. do 30-10-2020 r.

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

26-10-2020 r.

WTOREK

27-10-2020 r.

ŚRODA

28-10-2020 r.

CZWARTEK

29-10-2020 r,

PIĄTEK

30-10-2020 r.

7:30-8:00

Chemia, kl. 8

A.Grębska

 

Biologia, kl. 7

A.Grębska

Chemia, kl. 8

A.Grębska

J.polski,kl. 7

G.Chmura

J. ang. kl. 8

M.Stręciwilk

8:15-8:45

Chemia, kl. 7

A.Grębska

 

 

Biologia, kl. 8

A.Grębska

J.polski,kl. 6

G.Chmura

J. ang. kl. 7 

M.Stręciwilk

9:00-9:30

Biologia, kl. 7

A.Grębska

 

 

Chemia, kl. 7

 A.Grębska

 

J. ang. kl. 6

M.Stręciwilk

9:45-10:15

Biologia, kl. 6

A.Grębska

 

 

 

Inform., kl.6

J.Krajewski

 J. ang. kl. 5

M.Stręciwilk

10:30-11:00

 

 

 

 

Inform., kl.7

J.Krajewski

 J. ang. kl. 4

M.Stręciwilk

11:15-11:45

 

 

 

 

Inform., kl.8

J.Krajewski

Religia, kl.4-5-6

Ks.M.Ambroziewicz

12:00-12:30

 

 

 

 Naucz.ind.

G.Chmura

Inform., kl.4-5

J.Krajewski

 Religia, kl.7-8

Ks.M.Ambroziewicz

12:45-13:15

     

 Naucz.ind.

G.Chmura