powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

MATEMATYKA

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 marca 2021 r.

 

 

01.03. - Obwód wielokąta.

02.03. - Ćwiczenia - obwód wielokąta.

03.03. - Figury symetryczne.

04.03. - Ćwiczenia - figury symetryczne.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 marca 2021 r.

 

 

01.03. - Ćwiczenia – ułamki dziesiętne.

02.03. - Ćwiczenia – ułamki dziesiętne.

03.03. - Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

04.03. - Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 marca 2021 r.

 

 

01.03. - Powtórzenie wiadomości – figury na płaszczyźnie.

02.03. - Równania, czyli skąd my to znamy.

03.03. - Ćwiczenia - równania, czyli skąd my to znamy.

04.03. - Sprawdzanie, czyli rozwiązanie bez rozwiązania.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 marca 2021 r.

 

 

01.03. - Co to jest równanie ?

02.03. - Równania – zadania.

03.03. - Równania – zadania

04.03. - Rozwiązywanie równań.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 22 do 26 lutego 2021 r.

 

 

01.03. - Pole powierzchni ostrosłupa.

02.03. - Zadania - pole powierzchni ostrosłupa.

03.03. - Zadania - pole powierzchni ostrosłupa.

04.03. - Bryły – zadania.

mielczarskim2@gmail.com

 

---------------------------------------

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 22 do 26 lutego 2021 r.

 

 

22.02. – Wielokąty.

23.02. – Ćwiczenia – wielokąty.

24.02. – Różne jednostki długości.

25.02. – Ćwiczenia – różne jednostki długości.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 22 do 26 lutego 2021 r.

 

 

22.02. – Działania na ułamkach.

23.02. – Ćwiczenia – działania na ułamkach.

24.02. – Ułamek dziesiętny.

25.02. – Ćwiczenia – ułamek dziesiętny.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 22 do 26 lutego 2021 r.

 

 

22.02. – Pola czworokątów – ćwiczenia.

23.02. – Figury na kratce.

24.02. – Ćwiczenia –  figury na kratce.

25.02. – Zadania – figury na płaszczyźnie.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 22 do 26 lutego 2021 r.

 

 

22.02. – Wyrażenia algebraiczne i procenty.

23.02. – Ćwiczenia –  wyrażenia algebraiczne.

24.02. – Ćwiczenia –  wyrażenia algebraiczne.

25.02. – Powtórzenie wiadomości - wyrażenia algebraiczne.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 22 do 26 lutego 2021 r.

 

 

22.02. – Zadania – objętość ostrosłupa.

23.02. – Zadania – objętość ostrosłupa.

24.02. – Zadania – objętość ostrosłupa.

25.02. – Pole powierzchni ostrosłupa.

mielczarskim2@gmail.com

 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 lutego 2021 r.

 

 

15.02. –  Mierzenie.

16.02. –  Ćwiczenia - mierzenie.

17.02. –  Prostokąty i kwadraty.

18.02. – Ćwiczenia - prostokąty i kwadraty.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 lutego 2021 r.

 

 

15.02. –  Ćwiczenia – mnożenie ułamków.

16.02. –  Odwrotność liczb.

17.02. –  Dzielenie ułamków.

18.02. –  Ćwiczenia – dzielenie ułamków.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 lutego 2021 r.

 

 

15.02. –  Czworokąty.

16.02. –  Ćwiczenia – czworokąty.

17.02. – Pola czworokątów.

18.02. – Ćwiczenia –pola czworokątów.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 lutego 2021 r.

 

 

15.02. –  Porządkowanie wyrazów w sumach algebraicznych.

16.02. –  Porządkowanie wyrazów w sumach algebraicznych – zadania.

17.02. –  Wyrażenia algebraiczne i procenty.

18.02. –  Wyrażenia algebraiczne i procenty - zadania.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 lutego 2021 r.

 

 

15.02. – Długości odcinków w ostrosłupach.

16.02. – Długości odcinków w ostrosłupach - zadania.

17.02. – Objętość ostrosłupa.

18.02. – Objętość ostrosłupa - zadania.

mielczarskim2@gmail.com

 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 lutego 2021 r.

 

 

08.02. – Proste, odcinki i punkty.

09.02. – Proste, odcinki i punkty – ćwiczenia.

10.02. – Mierzenie.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 lutego 2021 r.

 

 

08.02. – Mnożenie ułamków przez liczby. Ułamek liczby.

09.02. – Mnożenie ułamków.

10.02. – Odwrotność liczby.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 lutego 2021 r.

 

 

08.02. – Kąty w trójkątach. Wysokość trójkąta.

09.02. – Wysokość w trójkącie. Pole trójkąta.

10.02. – Czworokąty.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 lutego 2021 r.

 

 

08.02. – Opuszczanie nawiasów.

09.02. – Opuszczanie nawiasów – ćwiczenia.

10.02. – Porządkowanie wyrazów w sumach algebraicznych.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 lutego 2021 r.

 

 

08.02. – Pole powierzchni  graniastosłupa.

09.02. – Pole powierzchni  graniastosłupa - ćwiczenia.

10.02. – Długość odcinków w ostrosłupach.

mielczarskim2@gmail.com

 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 lutego 2021 r.

 

 

01.02. – Dzielenie pisemne.

02.02. – Ćwiczenia - dzielenie pisemne.

03.02. – Powtórzenie wiadomości – działania pisemne.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 lutego 2021 r.

 

 

01.02. – Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.

02.02. – Ćwiczenia - dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.

03.02. – Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 lutego 2021 r.

 

 

01.02. – Kąty – zadania.

02.02. – Trójkąty.

03.02. – Trójkąty – zadania.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 lutego 2021 r.

 

 

01.02. – Redukcja wyrazów podobnych.

02.02. – Ćwiczenia - redukcja wyrazów podobnych.

03.02. – Opuszczanie nawiasów.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 lutego 2021 r.

 

 

01.02. – Ćwiczenia – objętość graniastosłupa.

02.02. – Ćwiczenia – objętość graniastosłupa.

03.02. – Pole powierzchni graniastosłupa.

mielczarskim2@gmail.com

 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 stycznia 2021 r.

 

 

25.01. – Mnożenie przez liczby wielocyfrowe.

26.01. – Jak usprawnić mnożenie pisemne.

27.01. – Jak usprawnić mnożenie pisemne – ćwiczenia.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 stycznia 2021 r.

 

 

25.01. – Ułamki o różnych mianownikach.

26.01. – Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.

27.01. – Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach – ćwiczenia.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 stycznia 2021 r.

 

 

25.01. – Okrąg i koło. Odległość punktu od prostej.

26.01. – Ćwiczenia - okrąg i koło. Odległość punktu od prostej.

27.01. – Kąty i ich rodzaje.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 stycznia 2021 r.

 

 

25.01. – Suma algebraiczna i jej wyrazy.

26.01. – Ćwiczenia - suma algebraiczna i jej wyrazy.

27.01. – Ćwiczenia - suma algebraiczna i jej wyrazy.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 25 do 92 stycznia 2021 r.

 

 

25.01. – Objętość graniastosłupa.

26.01. – Ćwiczenia - objętość graniastosłupa.

27.01. – Pole powierzchni graniastosłupa.

mielczarskim2@gmail.com

 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 stycznia 2021 r.

 

 

18.01. - Mnożenie pisemne przez liczbę jednocyfrową.

19.01. - Ćwiczenia - mnożenie pisemne przez liczbę jednocyfrową.

20.01. - Mnożenie pisemne przez liczbę wielocyfrową.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 stycznia 2021 r.

 

 

18.01. - Ćwiczenia - dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach.

19.01. - Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.

20.01. - Ćwiczenia - dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 stycznia 2021 r.

 

 

18.01. - Od wzorków do wzorów.

19.01. - Zadania - od wzorków do wzorów.

20.01. - Suma algebraiczna i jej wyrazy.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 stycznia 2021 r.

 

 

14.12.Działania na pierwiastkach sześciennych.

15.12.Ćwiczenia - działania na pierwiastkach sześciennych.

16.12.Działania na potęgach i pierwiastkach.

21.12.Zadania - działania na potęgach i pierwiastkach

22.12. Powtórzenie wiadomości -  potęgi i pierwiastki

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 stycznia 2021 r.

 

18.01. - Graniastosłupy i ostrosłupy.

19.01. - Długości odcinków w graniastosłupach.

20.01. - Ćwiczenia - długości odcinków w graniastosłupach.

mielczarskim2@gmail.com

 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.

 

 

14.12.Odejmowanie pisemne.
15.12.Ćwiczenia - odejmowanie pisemne.

16.12 .Ćwiczenia - odejmowanie pisemne .

21.12.Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe

22.12.Ćwiczenia - mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe

 

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.

 

 

14.12.Ułamek jako część całości i iloraz.

15.12 Ćwiczenia - ułamek.

16.12.Rozszerzanie i skracanie ułamków.

21.12.Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach.

22.12 Ćwiczenia - dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.

 

 

14.12.Ćwiczenia - ułamki dziesiętne, ułamki okresowe.

15.12.Ćwiczenia - ułamki dziesiętne, ułamki okresowe.

16.12.Ułamek liczby.

22.12.Zadania - ułamek liczby

22.12. Zadania - ułamek liczby

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.

 

 

14.12.Działania na pierwiastkach sześciennych.

15.12.Ćwiczenia - działania na pierwiastkach sześciennych.

16.12.Działania na potęgach i pierwiastkach.

21.12.Zadania - działania na potęgach i pierwiastkach

22.12. Powtórzenie wiadomości -  potęgi i pierwiastki

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.

 

 

14.12.Przystawanie trójkątów w dowodach twierdzeń.

15.12 Wielokąty foremne.
16.12.Ćwiczenia - wielokąty foremne.

21.12.Zadania - wielokąty foremne.

22.12.Powtórzenie wiadomości - wielokąty foremne.

mielczarskim2@gmail.com

 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.

 

 

07.12.Dodawanie pisemne.

08.12.Ćwiczenia - dodawanie pisemne.

09.12.Odejmowanie pisemne.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.

 

 

07.12. Ćwiczenia – trapezy.

08.12.Klasyfikacja czworokątów.

09.12.Ułamek jako część całości.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.

 

 

07.12. Ćwiczenia – dzielenie pisemne.

08.12.Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych, ułamki okresowe.

09.12. Ćwiczenia- zaokrąglanie ułamków dziesiętnych, ułamki okresowe.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.

 

 

07.12. Ćwiczenia-własności pierwiastków.

08.12.Pierwiastek trzeciego stopnia.

09.12. Ćwiczenia- pierwiastek trzeciego stopnia.

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.

 

 

07.12.Zadania – cechy przystawania trójkątów.

08.12. Zadania – cechy przystawania trójkątów.

09.12. Przystawanie trójkątów w dowodach twierdzeń.

mielczarskim2@gmail.com

 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

 

 

30.11.Ćwiczenia – mnożenie i dzielenie liczb z zerami na końcu

01.12.Szacowanie

02.12.Dodawanie pisemne

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

 

 

30.11.Równoległoboki

01.12.Wysokość równoległoboku

02.12.Trapezy

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

 

 

30.11.Ćwiczenia - dzielenie

01.12. Ćwiczenia - dzielenie

02.12.Dzielenie pisemne

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

 

 

30.11.Własności pierwiastkowania

01.12.Ćwiczenia - własności pierwiastkowania

02.12. Ćwiczenia - własności pierwiastkowania

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

 

 

30.11.Figury przystające

01.12.Ćwiczenia - figury przystające

02.12.Cechy przystawania trójkątów

mielczarskim2@gmail.com

 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.

 

 

23.11. Ćwiczenia - kolejność wykonywania działań

24.11.Mnożenie i dzielenie liczb z zerami na końcu

25.11. Ćwiczenia - mnożenie i dzielenie liczb z zerami na końcu

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.

 

 

23.11. Ćwiczenia - własności niektórych trójkątów

24.11.Wysokość trójkąta

25.11. Ćwiczenia - wysokość trójkąta

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.

 

 

23.11.Mnożenie liczb całkowitych

24.11. Mnożenie liczb wymiernych

25.11.Dzielenie

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.

 

 

23.11. Ćwiczenia - pierwiastek kwadratowy

24.11.Szacowanie pierwiastków

25.11. Ćwiczenia - szacowanie pierwiastków

mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.

 

 

23.11. Ćwiczenia - twierdzenie matematyczne i jego dowód

24.11.Nierówność trójkąta

25.11. Ćwiczenia -  nierówność trójkąta

mielczarskim2@gmail.com

 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.

 

 

16.11. Kolejność wykonywania działań

17.11.Zadania - kolejność wykonywania działań

18.11.Ćwiczenia - kolejność wykonywania działań

 mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.

 

 

16.11. Rodzaje i własności trójkątów

17.11.Ćwiczenia - rodzaje i własności trójkątów

18.11.Własności niektórych trójkątów

 mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.

 

 

16.11. Odejmowanie liczb całkowitych

17.11.Odejmowanie liczb wymiernych

18.11.Ćwiczenia – dodawanie i odejmowanie

 mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.

 

 

16.11. Ćwiczenia –obliczenia w notacji wykładniczej

17.11.Pierwiastek kwadratowy

18.11. Ćwiczenia - pierwiastek kwadratowy

 mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.

 

 

16.11.Kąty w trójkątach i czworokątach - zadania

17.11. Kąty - zadania

18.11.Twierdzenie matematyczne i jego dowód

 mielczarskim2@gmail.com

 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r.

 

 

TEMAT:  Cechy podzielności przez 9 i 3

TEMAT:  Ćwiczenia - cechy podzielności przez 9 i 3

 mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r.

 

 

TEMAT:  Ćwiczenia – mierzenie kątów

TEMAT:  Rodzaje i własności trójkątów

 mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r.

 

 

TEMAT: Dodawanie ułamków zwykłych

TEMAT: Odejmowanie liczb dodatnich

 mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r.

 

 

TEMAT: Notacja wykładnicza - zadania

TEMAT: Obliczenia w notacji wykładniczej

 mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r.

 

 

TEMAT: Własności kątów – zadania

TEMAT: Kąty w trójkątach i czworokątach

 mielczarskim2@gmail.com

 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r.

 

 

TEMAT:  Podzielność liczb przez 10, 5, 2

TEMAT:  Podzielność liczb przez 10, 5, 2 - ćwiczenia

 mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r.

 

 

TEMAT:  Rodzaje kątów

TEMAT:  Rodzaje kątów - ćwiczenia

 mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r.

 

 

TEMAT: Dodawanie liczb dodatnich

TEMAT: Dodawanie liczb dodatnich- ćwiczenia

 mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r.

 

 

TEMAT: Własności potęg

TEMAT: Notacja wykładnicza

 mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r.

 

 

TEMAT: Zadania tekstowe - równania

TEMAT: Zadania tekstowe - równania

 mielczarskim2@gmail.com

 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 26 do 30 października 2020 r.

 

 

TEMAT:  PODNOSZENIE DO DRUGIEJ I TRZECIEJ POTĘGI

1.Przeczytaj opis i przykłady z podręcznika na str. 82 - 83

2. Rozwiązać i przesłać do soboty 31.10. zadania z ćwiczeń na str. 38 – 39 na adres mailowy:

 mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 26 do 30 października 2020 r.

 

 

TEMAT:  KĄTY. RODZAJE KĄTÓW

 1.Przeczytaj opis i przykłady z podręcznika na str. 79 - 83

 2.Rozwiązać i przesłać do soboty 31.10. zadania z ćwiczeń na str.36 -37 na adres mailowy:

 mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 26 do 30 października 2020 r.

 

 

TEMAT : UŁAMKI

1.Przeczytaj opis i przykłady z podręcznika na str.86 - 89

2.Rozwiązać i przesłać do soboty 31.10 zadania z ćwiczeń na str. 34 -35  na adres mailowy:

 mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 26 do 30 października 2020 r.

 

 

TEMAT : WŁASNOŚCI POTĘGOWANIA

1.Przeczytaj opis i przykłady z podręcznika na str. 82 - 84

2.Rozwiązać i przesłać do soboty 31.10 zadania z ćwiczeń na str. 30 -31  na adres mailowy:

 mielczarskim2@gmail.com

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 26 do 30 października 2020 r.

 

 

TEMAT : WŁASNOŚCI KĄTÓW

1.Przeczytaj opis i przykłady z podręcznika na str. 87 - 91

2.Rozwiązać i przesłać do soboty 31.10 zadania z ćwiczeń na str. 38 – 39  na adres mailowy:

 mielczarskim2@gmail.com

 

---------------------------------------