powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

HISTORIA

Wszystkie  klas IV –VIII zachęcam do obejrzenia koncertu „Młodzi Niezłomnym”: https://www.youtube.com/watch?v=qOYQlsjb3P0&feature=youtu.be.

 

 Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 marca 2021 r.

 

 

 

Temat : Tadeusz Kościuszko na czele powstania . -lekcja online

  

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 marca 2021 r.

 

 

 Temat : Ziemia Święta w średniowieczu . - lekcja online

Temat : Skarb templariuszy.  –zapoznaj się z tematem (str.128/129 – podręcznik).

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 marca 2021 r.

 

 

 Temat : Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych . – lekcja online

Temat : Powstanie nowego państwa .  - w zeszycie zapisz czym jest konstytucja .  (podr.str.146) .

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 marca 2021 r.

 

 

 Temat: Świat w okresie międzywojennym .  – lekcja online

Temat : Powtórzenie wiadomości z działu ,,I wojna światowa ” .

 W zeszycie wykonaj polecenia (podręcznik str.163/164 ) , na prace czekam do 26 lutego .

  

 

Klasa VIII

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 marca 2021 r.

 

 

 Temat: Opór społeczny wobec komunizmu   . – lekcja online .

Temat :  Represje komunistyczne . Zapoznaj się z tematem (podręcznik str.168/171) , w zeszycie wykonaj polecenie 3 str.171 (nic nie odsyłamy ).

Oraz wzięcia udziału w konkursie :

Konkurs na plakat pt. „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/konkurs-na-plakat-pt-230-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja/

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 22 do 26 lutego 2021 r.

 

Temat : Czasy stanisławowskie -lekcja online

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 22 do 26 lutego 2021 r.

 

Temat : Podział chrześcijaństwa . - lekcja online

Temat : Wyprawy krzyżowe  –zapoznaj się z tematem (str.122/127 – podręcznik).W zeszycie wyjaśnij , jakie były skutki wypraw krzyżowych .

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 22 do 26 lutego 2021 r.

 

Temat : Nowe potęgi europejskie – lekcja online

Temat : Stany Zjednoczone Ameryki   - w zeszycie wyjaśnij przyczyny wybuchu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych  (podr.str.144) .

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 22 do 26 lutego 2021 r.

 

Temat: Świat w okresie międzywojennym .  – lekcja online

Temat : Powtórzenie wiadomości z działu ,,I wojna światowa ” .

 W zeszycie wykonaj polecenia (podręcznik str.163/164 ) , na prace czekam do 26 lutego .

 

 

 

Klasa VIII

CZAS REALIZACJI: od 22 do 26 lutego 2021 r.

 

Temat: Początki władzy komunistów w Polsce  . – lekcja online .

Temat :  Podsumowanie działu ,,Świat po II wojnie światowej ”  podręcznik  str. 156- w zeszycie wykonaj polecenia  na prace czekam do 2 marca .

---------------------------------------

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 lutego 2021 r.

 

Temat: Temat : XVII wiek stulecie wojen -lekcja online

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 lutego 2021 r.

 

Temat : Panowanie Karola Wielkiego  - lekcja online

Temat : Konflikt papiestwa z cesarstwem  –zapoznaj się z tematem (str.119/121 – podręcznik).W zeszycie wyjaśnij , jakie znaczenie w okresie średniowiecza miała ekskomunika .

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 lutego 2021 r.

 

Temat : Klasycyzm – lekcja online

Temat : Absolutyzm oświecony  - w zeszycie wyjaśnij ,  czym jest absolutyzm oświecony (podr.str.138) .

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 lutego 2021 r.

 

Temat: Polacy u boku państw centralnych   – lekcja online

Temat : Polacy na konferencji paryskiej .

Zapoznaj się z tematem (podręcznik str.158 ) w zeszycie wymień postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej , na prace czekam do 20 lutego .

 

 

 

Klasa VIII

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 lutego 2021 r.

 

Temat: Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX wieku  . – lekcja online .

Temat :  Terroryzm polityczny –    zapoznaj się z tematem : podręcznik  str. 151. W zeszycie wymień i opisz działania terrorystyczne RAF i ETA

---------------------------------------

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 lutego 2021 r.

 

Jan Zamoyski i złoty wiek Polski   -lekcja online

Praca do odesłania : Wykonaj w zeszycie polecenia ze str.74 (podręcznik) na prace czekam do 15 lutego

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 lutego 2021 r.

 

Temat : Podboje islamu - lekcja online

Temat : Nowe państwa w Europie  –zapoznaj się z tematem (str.114/118 – podręcznik).W zeszycie wyjaśnij , dlaczego cesarz Karol otrzymał przydomek ,,Wielki ”.

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 lutego 2021 r.

 

Temat : Monarchia parlamentarna w Anglii   – lekcja online

Temat : Oświecenie w Europie   - w zeszycie wyjaśnij , na czym polega zasada trójpodziału władzy stworzona przez Monteskiusza .

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 lutego 2021 r.

 

Temat: Skutki Rewolucji Październikowej   – lekcja online

Temat : Sprawa polska podczas I wojny światowej .

Zapoznaj się z tematem (podręcznik str.155 ) w zeszycie opisz stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej podczas I wojny światowej .

 

 

 

Klasa VIII

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 lutego 2021 r.

 

Temat: Droga ku wspólnej Europie  . – lekcja online .

Temat :  Integracja europejska  –    zapoznaj się z tematem : podręcznik  str. 144/147 . W zeszycie opisz przyczyny , skutki i przykłady integracji europejskiej .

---------------------------------------

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 lutego 2021 r.

 

Temat: Mikołaj Kopernik –wielki astronom  -lekcja online

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 lutego 2021 r.

 

Temat :Bizancjum w czasie świetności - lekcja online

Temat : Arabowie i początki islamu –zapoznaj się z tematem (str.109 – podręcznik).W zeszycie wymień pięć filarów islamu .

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 lutego 2021 r.

 

Temat : Monarchia absolutna we Francji  – lekcja online

Temat : Podsumowanie działu ,,W obronie granic Rzeczpospolitej ”  – (podręcznik  str.120 ) Wykonaj w zeszycie polecenia .Na prace czekam do 6 lutego .

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 lutego 2021 r.

 

Temat: Na frontach I wojny światowej .  – lekcja online

Temat : Rewolucja w Rosji  .

Zapoznaj się z tematem (podręcznik str.150 ) w zeszycie zapisz przyczyny i skutki wybuchu Rewolucji Październikowej .

 

 

 

Klasa VIII

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 lutego 2021 r.

 

Temat: Konflikt na Bliskim Wschodzie . – lekcja online .

Temat : Zimna wojna i wyścig zbrojeń  –    zapoznaj się z tematem : podręcznik  str. 137/142 . W zeszycie opisz rywalizację ZSRS z USA w latach 60. I 70. XX wieku .Na prace czekam do 6 lutego.

---------------------------------------

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 stycznia 2021 r.

Temat: Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem  -lekcja online

https://epodreczniki.pl/a/ludzie-miecza---rycerze/D1GxOAPxW - materiały powtórzeniowe

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 stycznia 2021 r.

Temat :Życie pierwszych chrześcijan  - lekcja online

https://epodreczniki.pl/a/narodziny-chrzescijanstwa/DMdwce3FC

Temat : Lekcja powtórzeniowa z działu ,,Starożytny Rzym ”

Wykonaj w zeszycie polecenia  ( str. .102 podręcznik) na prace czekam do 30 stycznia .

https://epodreczniki.pl/a/osiagniecia-starozytnych-rzymian/Duiw4B1Pm - materiały powtórzeniowe

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 stycznia 2021 r.

 

Temat : Kryzys Rzeczpospolitej – lekcja online

Temat : Barok i sarmatyzm  –(podręcznik  str.112 /117 ) .Zapoznaj się z tematem , wymień charakterystyczne cechy sztuki barokowej .Na prace czekam do 30 stycznia

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 stycznia 2021 r.

 

Temat: I wojna światowa lekcja online

Temat : Świat na drodze ku wojnie  .

Zapoznaj się z tematem (podręcznik str.136/140 ) w zeszycie wyjaśnij terminy : trójprzymierze i trójporozumienie , wymień państwa należące do tych sojuszy .

 

 

 

Klasa VIII

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 stycznia 2021 r.

 

Temat: daleki Wschód po II wojnie światowej  – lekcja online .

Temat : Rozpad systemu kolonialnego  – zapoznaj się z tematem : podręcznik  str. 126/131 . W zeszycie wyjaśnij , dlaczego Mahatmę Gandhiego uznaje się za wielkiego propagatora pacyfizmu .

---------------------------------------

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 stycznia 2021 r.

 

Temat: Jadwiga i Jagiełło-unia polsko –litewska  -lekcja online

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 stycznia 2021 r.

 

Temat : Początki chrześcijaństwa - lekcja online

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 stycznia 2021 r.

 

Temat : Wojny z Turcją – lekcja online

Temat :Odsiecz wiedeńska –(podręcznik  str.104/108) w zeszycie opisz okoliczności i powody zorganizowania odsieczy wiedeńskiej .

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 stycznia 2021 r.

 

Temat:  Polacy na świecie-podsumowanie działu   – lekcja online

Temat : Sprawdź wiedzę i umiejętności  .

W zeszycie odpowiedz na pytanie(podręcznik str.154 ) prace odsyłamy do 25 stycznia  .

 

 

 

Klasa VIII

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 stycznia 2021 r.

 

Temat: Początek zimnej wojny – lekcja online .

Temat : Za żelazną kurtyną –    zapoznaj się z tematem : podręcznik  str. 116/120. W zeszycie lub na komputerze  opisz politykę odprężenia w stosunkach międzynarodowych prowadzoną w pierwszych latach rządów Chruszczowa .Na prace czekam do 25 stycznia .

---------------------------------------

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.

 

Temat: Polska Kazimierza Wielkiego - lekcja online

Temat: Rycerze i zamki –lekcja online

 

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.

 

Temat : Wieczne Miasto  - lekcja online

Temat : Starożytna Grecja i hellenizacja – dodatkowa lekcja powtórzeniowa online.

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.

 

Temat : Powstanie Chmielnickiego – lekcja online

Temat : Potop szwedzki - (podręcznik str. 98 do 103) .W zeszycie opisz skutki najazdu szwedzkiego na Rzeczpospolitą w 1655 roku .Na prace czekam do 19 grudnia.

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.

 

Temat:  Kultura polska przełomu XIX i XX wieku  – lekcja online

Temat : Rozwój kultury polskiej  .

Zapoznaj się z tematem (podręcznik 124 -125) . W zeszycie odpowiedz na pytanie ; w jaki sposób polscy twórcy żyjący na przełomie XIX i XX w. przyczynili się do rozwoju rodzimej kultury ? prace odsyłamy do 19 grudnia .

 

 

 

Klasa VIII

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.

 

Temat: Powojenny podział świata – lekcja online .

Temat : Procesy norymberskie – zapoznaj się z tematem : podręcznik  str. 104/106. W zeszycie zapisz jak przebiegały procesy , kogo udało się skazać.

 

Można wziąć udział w konkursie historycznym:  www.okretypodwodne.edu.pl/konkursy/

---------------------------------------

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.

Temat: W średniowiecznym klasztorze  -lekcja online

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.

Temat :Imperium Rzymskie  - lekcja online

Temat : Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.   –zapoznaj się z tematem str.84 podręcznik .W zeszycie wypisz przyczyny i skutki upadku Cesarstwa .Nic nie odsyłamy .

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.

Temat : Husaria . Podręcznik str.90/91 w zeszycie wypisz najważniejsze elementy uzbrojenia husarskiego. Nic nie odsyłamy .

Temat :Początek wojen ze Szwecją  -lekcja online

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.

Temat:  Zmiany społeczno  – gospodarcze na ziemiach polskich  – lekcja online

Temat : Działalność polityczna na ziemiach polskich .

Zapoznaj się z tematem (podręcznik 118 -122) . W zeszycie opisz opcję proaustriacką i prorosyjską. Nic nie odsyłamy .

 

 

 

Klasa VIII

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.

 

Temat: Sprawa polska pod koniec wojny – lekcja online .

Temat : Powtórzenie wiadomości z działu ,,Polacy podczas II wojny światowej”–    zapoznaj się z posumowaniem podręcznik  str. 98/100 W zeszycie lub na komputerze wykonaj polecenia od 1do 15 str.100 .Na prace czekam do 12 grudnia.

 

Można wziąć udział w konkursie historycznym:  www.okretypodwodne.edu.pl/konkursy/

---------------------------------------

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

 

Temat: Bolesław Chrobry –pierwszy król Polski -lekcja online

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

 

Temat : Ustrój starożytnego Rzymu  - lekcja online

Temat : Jak wyglądała latarnia morska na Faros ? –zapoznaj się z tematem str.72/73 podręcznik .W zeszycie lub na komputerze zrób podsumowanie działu (podręcznik str.74) na prace czekam do 4 grudnia .

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

 

Temat : Podsumowanie działu: W Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Wykonaj podsumowanie str.80 podręcznik – na prace czekam do 4 grudnia .

Temat: Wojny z Rosją -lekcja online

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

Temat:  Po powstaniu styczniowym – lekcja online

Temat : Polacy wobec rusyfikacji i germanizacji  .

Zapoznaj się z tematem (podręcznik 108 -111) .Do zeszytu przepisz tabelkę ze strony 108 .Nic nie odsyłamy.

 

 

 

Klasa VIII

CZAS REALIZACJI: 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

 

Temat: Polacy w koalicji antyhitlerowskiej– lekcja online .

Temat : Polacy na frontach II wojny światowej – zapoznaj się z mapą podręcznik  str. 88W zeszycie wymień rejony , w których walczyły polskie oddziały.

 

Można wziąć udział w konkursie historycznym:  www.okretypodwodne.edu.pl/konkursy/

---------------------------------------

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.

 

Temat: Mieszko I i chrzest Polski -lekcja online

Praca do przesłania (zeszyt ćwiczeń str.22/23)  termin do 27 listopada .

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.

 

Temat: Imperium Aleksandra Wielkiego  - lekcja online

Temat: Upadek imperium Aleksandra Wielkiego –zapoznaj się z tematem str.69/71 podręcznik .W zeszycie zapisz skutki podbojów Aleksandra Wielkiego .

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.

 

Temat: Reformacja w Polsce         

Zapoznaj się z tematem str.73/75 podręcznik .W zeszycie wypisz przykłady budowli różnych wyznań (str.74) .

Temat: Pierwsza wolna elekcja - lekcja online

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.

 

Temat:  Powstanie styczniowe  – lekcja online

Temat : Podsumowanie działu :Europa i świat po Wiośnie Ludów  .

Wykonaj podsumowanie str.97/98 podręcznik – na prace czekam do 27 listopada .

 

 

 

Klasa VIII

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.

 

Temat: Plan ,,Burza” i powstanie warszawskie – lekcja online .

Temat : Warszawa podczas powstania

Zapoznaj się z tematem - podręcznik str. 80/86W zeszycie opisz skutki walki powstańców o stolicę Polski .

 

---------------------------------------

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu :,,Z historią na Ty ” –lekcja online

Praca do odesłania :Zrób w zeszycie ( lub na komputerze )zadania ze strony 36 (podręcznik ), zdjęcie pracy prześlij do 20 listopada .

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.

Temat :Teatr w starożytnej Grecji  - lekcja online

Temat : Sport w starożytnej Grecji –zapoznaj się z tematem str.65/66 podręcznik .W zeszycie zapisz co nazywamy igrzyskami co olimpiadą .  Praca do odesłania : Które dyscypliny sportowe wchodziły w skład pięcioboju olimpijskiego (krótko je opisz) ? Na prace czekam do 20 listopada .

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.

Temat : Rzeczpospolita Obojga Narodów  i jej mieszkańcy -lekcja online

Temat : Państwo bez stosów zapoznaj się z tematem .W zeszycie zapisz datę z osi czasu , wyjaśnij terminy : tolerancja religijna , innowierca , Arianie .

 

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.

Temat:  Literatura i sztuka przełomu XIX i XX wieku – lekcja online

Temat :Kim byli impresjoniści ? zapoznaj się z tematem w podręczniku str.92/93. W zeszycie zapisz co to impresjonizm , na czy polegał i wymień najważniejszych twórców tego stylu . W tym tygodniu nic nie odsyłamy .

 

 

 

Klasa VIII

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.

Temat: Społeczeństwo polskie pod okupacją – lekcja online .

Temat : Zagłada Polskich Żydów –    zapoznaj się z tematem podręcznik str. 77/78 W zeszycie zapisz czym była i co miała na celu Rada Pomocy Żydom ,,Żegota ” oraz kim byli : Irena Sendlerowa , rodzina Ulmanów , Witold Pilecki i Jan Karski .W tym tygodniu nic nie odsyłamy .

 

---------------------------------------

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r.

Temat: Czytamy mapę i plan  – lekcja online

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r.

Temat : Kultura starożytnej Grecji - lekcja online

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r.

Temat : Rzeczpospolita Obojga Narodów –unia realna– zapoznaj się z tematem .W zeszycie (lub na komputerze ) przedstaw okoliczności zawarcia unii realnej pomiędzy Polską a Litwą (1569) i jej główne postanowienia. Na pracę czekam do 13 listopada .

 

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r.

Temat:  Postęp techniczny i kultura przełomu XIX i XX wieku –zapoznaj się z tematem w podręczniku . W zeszycie lub na komputerze wymień nowe idee polityczne i zjawiska kulturowe, w tym początki kultury masowej i przemiany obyczajowe jakie wystąpiły na przełomie XIX i XX wieku .Na pracę czekam do 13 listopada .

 

 

 

Klasa VIII

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r.

Temat: Organizacje zbrojne polskiego podziemia  –zapoznaj się z tematem podręcznik str .65/73 .W zeszycie (lub na komputerze ) wymień najważniejsze organizacje polskiego podziemia – opisz je pamiętając o akcjach , które skierowali przeciw okupantowi. Na pracę czeka do 13 listopada .

 

---------------------------------------

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r.

 

Temat: Czas w historii- ćwiczenia –lekcja online

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r.

 

Temat: Bogowie i mity. -lekcja online

Temat : Kultura starożytnej Grecji

Zapoznaj się z tematem w podręczniku , w zeszycie wyjaśnij terminy: Wielkie Dionizje, amfiteatr, tragedia, komedia, filozofia, igrzyska, olimpiada, Olimpia, stadion, pięciobój olimpijski . Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania .

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r.

 

Temat: Odrodzenie na ziemiach polskich – lekcja online .

Temat : Rzeczpospolita Obojga Narodów.

Zapoznaj się z tematem , w zeszycie wyjaśnij terminy: unia realna. Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania.

 

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r.

 

Temat:  Kolonializm w XIX wieku –lekcja online

Temat : Przemiany polityczno-społeczne w Europie.

Zapoznaj się z tematem , w zeszycie wyjaśnij terminy ; społeczeństwo industrialne, anarchizm, nacjonalizm, syjonizm, emancypacja, sufrażystki. Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania .

 

 

 

Klasa VIII

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r.

 

Temat: . Władze polskie na uchodźstwie –lekcja online .

Temat : Polskie Państwo Podziemne.

Zapoznaj się z tematem , zrób notatkę do punktów :

- Powstanie Armii Krajowej

- Działalność ZWZ-AK

- Polityczne podziały polskiego podziemia.

 

---------------------------------------

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 26 do 30 października 2020 r.

 

 

Temat: Czas w historii.

Przeczytać temat (podręcznik str.29-32 ). Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania.). ( Nic nie odsyłamy .)

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 26 do 30 października 2020 r.

 

Temat: 1. Demokratyczne Ateny.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku , w zeszycie wyjaśnij terminy : Hellada, Hellenowie, polis, demokracja, zgromadzenie ludowe, akropol, agora. Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania.( Nic nie odsyłamy .)

Temat : Sparta i wojny z Persami.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku , w zeszycie wyjaśnij terminy: Persowie, danina, sojusz, hoplita, falanga. Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania .     ( Opisz cechy i etapy wychowania spartańskiego (odsyłamy do 30 października.)

 

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 26 do 30 października 2020 r.

 

Temat:  W folwarku szlacheckim.

Zapoznaj się z tematem , w zeszycie wyjaśnij terminy: folwark, dwór, pańszczyzna, lamus, spław rzeczny, spichlerz, szkuta. Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania.( Nic nie odsyłamy .)

Temat : W czasach ostatnich Jagiellonów.

Zapoznaj się z tematem , w zeszycie wyjaśnij terminy: ruch egzekucyjny, rozejm, hołd lenny, car, Inflanty. Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania.(Opisz skutki wojen o Inflanty. Na pracę czekam do 30 października. )

 

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 26 do 30 października 2020 r.

 

Temat:  Stany Zjednoczone w XIX wieku.

Zapoznaj się z tematem , w zeszycie wyjaśnij terminy: secesja, wojna secesyjna, Konfederacja, Unia, Północ, Południe, dyskryminacja . Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania.( Opisz społeczne, polityczne i gospodarcze skutki wojny secesyjnej .Na prace czekam do 30 października .)

Temat : Zjednoczenie Włoch i Niemiec.

Zapoznaj się z tematem , w zeszycie wyjaśnij terminy: wyprawa „tysiąca czerwonych koszul”. Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania.( Nic nie odsyłamy .)

 

 

 

 

Klasa VIII

CZAS REALIZACJI: od 26 do 30 października 2020 r.

 

Temat: Dwie okupacje.

Zapoznaj się z tematem , w zeszycie wyjaśnij terminy: Generalne Gubernator­stwo, wysiedlenia, deportacja, sowietyzacja, akcja AB .  ( Opisz okoliczności i przebieg zbrodni katyńskiej. Na prace czekam do 30 października .)

Temat : Terror hitlerowski.

Zapoznaj się z tematem (Dwie okupacje ), w zeszycie– podaj przykłady terroru niemieckiego i sowieckiego (Palmiry, kaźń profesorów lwowskich, Zamojszczyzna).( Nic nie odsyłamy .)

 

---------------------------------------