powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

CHEMIA

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 marca 2021 r.

 

 

1. Temat: Prawo stałości składu związku chemicznego. cz.1
2. Temat: Prawo stałości składu związku chemicznego. cz.2     

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 marca 2021 r.

 

 

Temat 1. Szereg homologiczny alkinów. Etyn .

Temat 2.Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 22 do 26 lutego 2021 r.

 

 

1. Temat: Znaczenie wartościowości pierwiastków chemicznych przy ustalaniu wzorów  i nazw związków chemicznych. cz.1
2. Temat:  Znaczenie wartościowości pierwiastków chemicznych    przy ustalaniu wzorów  i nazw związków chemicznych. cz.2           

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 22 do 26 lutego 2021 r.

 

 

Temat 1. Szereg homologiczny alkenów. Eten cz.1

Temat 2.Szereg homologiczny alkenów. Eten cz.2

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 lutego 2021 r.

 

 

1. Temat: Wiązanie jonowe.
2. Temat: Wpływ rodzaju wiązania  na właściwości związku chemicznego.           

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 lutego 2021 r.

 

 

Temat 1. Metan i etan.

Temat 2.

Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań.

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 lutego 2021 r.

 

 

1. Temat: Wiązanie kowalencyjne (1)
2. Temat: Wiązanie kowalencyjne(2)             

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 lutego 2021 r.

 

 

Temat 1. Naturalne źródła węglowodorów.cd

Temat 2.Szereg homologiczny alkanów.

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 lutego 2021 r.

 

 

1. Temat: Powtórzenie wiadomości z działu-Atomy i cząsteczki.
2. Temat: Sprawdzian wiadomości z działu-Atomy i cząsteczki.            

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 lutego 2021 r.

 

 

Temat 1. Sprawdzian wiadomości z działu: Sole

Temat 2.Naturalne źródła węglowodorów.

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 stycznia 2021 r.

 

 

1. Temat: Układ okresowy pierwiastków chemicznych cd.
2. Temat: Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego  jego   położeniem w układzie okresowym.

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 stycznia 2021 r.

 

 

Temat 1. Porównanie właściwości soli i ich zastosowań.

Temat 2.Powtórzenie wiadomości z działu: Sole

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 stycznia 2021 r.

 

 

1. Temat: Izotopy
2. Temat: Układ okresowy pierwiastków chemicznych

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 stycznia 2021 r.

 

 

Temat 1.  Reakcje strąceniowe. (3)

Temat 2.Inne reakcje otrzymywania soli

 

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.

 

 

1. Temat: Masa atomowa ,masa cząsteczkowa cd
2. Temat: Budowa atomu-nukleony i elektrony.

3. Temat: Budowa atomu-nukleony i elektrony cd.

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 14 do 22 grudnia 2020 r.

 

 

Temat 1. Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami niemetali.cd

Temat 2.Reakcje strąceniowe.

Temat 3.Reakcje strąceniowe (2).

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.

 

 

1. Temat: Atomy i cząsteczki-składniki materii
2. Temat: Masa atomowa ,masa cząsteczkowa

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 7 do 11 grudnia 2020 r.

 

 

Temat 1. Reakcje tlenków metali z kwasami.cd

Temat 2.Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami niemetali.

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

 

 

Temat 1. Temat: Powtórzenie wiadomości  z działu: Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają.cd

Temat 2.Sprawdzian z działu: Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają.

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 30 listopada do 4 grudnia 2020 r.

 

 

Temat 1. Reakcje metali z kwasami.

Temat 2.Reakcje tlenków metali z kwasami.

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl

 

---------------------------------------

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.

 

 

Temat: Rodzaje reakcji chemicznych.

Temat: Powtórzenie wiadomości  z działu: Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają.

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 23 do 27 listopada 2020 r.

 

 

Temat:  Reakcje zobojętnienia cz.1

Temat:  Reakcje zobojętnienia cz.2

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl

 

---------------------------------------

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.

 

 

Temat: Wodór.

Temat: Zanieczyszczenia powietrza.

 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 16 do 20 listopada 2020 r.

 

 

Temat:  Wzory i nazwy soli.cd

Temat: Proces dysocjacji jonowej soli.

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl

 

---------------------------------------

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r.

 

 

Temat: Tlenek węgla(IV)cz.1 - lekcja on-line

Temat: Tlenek węgla(IV)cz.2 - lekcja on-line

 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 9 do 13 listopada 2020 r.

 

 

Temat: Sprawdzian wiadomości-Kwasy - lekcja on-line

Temat: Wzory i nazwy soli. - lekcja on-line

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl

 

---------------------------------------

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r.

 

 

Temat: Tlenek węgla(IV)cz.1 - lekcja on-line  / zajęcia zostały przełożone

 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 3 do 6 listopada 2020 r.

 

 

Temat: Sprawdzian wiadomości-Kwasy - lekcja on-line  / zajęcia zostały przełożone

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl

 

---------------------------------------

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 26 do 30 października 2020 r.

 

 

Temat: Tlen –najważniejszy składnik powietrza cz.1 - lekcja on-line

Temat: Tlen –najważniejszy składnik powietrza cz.2 - lekcja on-line

 

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 26 do 30 października 2020 r.

 

Temat: Odczyn roztworu-skala pH - lekcja on-line

Temat: Powtórzenie wiadomości -Kwasy  - lekcja on-line

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl

 

---------------------------------------