powrót na stronę główną

 

KOMUNIKATY

 

 

 

 

 

OD 25 MAJA - OPIEKA DLA KL. I - III

KONSULTACJE DLA KL. VIII 

 

 

WYWIADÓWKA

18-05-2020

 

 

 

INFORMATOR

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

 

 

OD 6 MAJA - OPIEKA

DLA ZERÓWKI

 

 

 

E-LEARNING

Z APLIKACJĄ ZOOM

 

 

ZAWIESZENIE

ZAJĘĆ DO 24 MAJA

 

 

 

WYWIADÓWKA

22-04-2020

 

 

PRZERWA

ŚWIĄTECZNA

 

 

ROZMOWY

KONSULTACJE

 

 

 

OCENIANIE ON-LINE

 

 

      PRÓBNY

 

 

.WSKAZÓWKI

DLA UCZNIÓW