powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

BIOLOGIA

 

 

KLASA V

CZAS REALIZACJI: od 22 do 25 czerwca 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Przegląd roślin nagonasiennych i okrytonasiennych - lekcja terenowa

2. Pobierz na telefon aplikację – PlantNet

3. Wybierz się na spacer do parku, ogrodu i używając aplikacji, sprawdź jakie rośliny Cię otaczają.

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

    

 

KLASA VI

CZAS REALIZACJI: od 22 do 25 czerwca 2020 r.

 

 

Obejrzyj film na You tube : Zadziorne zwierzaki. Link: https://www.youtube.com/watch?v=vy59WPnH5Dg

W ten sposób utrwalisz poznane na lekcjach wiadomości, bądź odkryjesz nieznane Ci dotąd gatunki.

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 22 do 25 czerwca 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Równowaga wewnętrzna organizmu-homeostaza

Cele:1.Definicja homeostazy.

        2.Współdziałanie układów narządów w utrzymaniu równowagi wewnętrznej organizmu.

2. Obejrzyj film na You Tube :Homeostaza-czym jest i co na nią wpływa I Naturalne Zdrowie. Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=CD7JaUXkmPQ

3. Zapisz w zeszycie:

Temat: Choroba - zaburzenie homeostazy.

Cele: 1. Poznasz definicję choroby i zdrowia.

         2. Dowiesz się, jakie są choroby zakaźne i niezakaźne oraz  jakie czynniki je wywołują.

4. Wejdź na stronę epodręczniki.pl Biologia -  Choroby zakaźne i pasożytnicze. link https://epodreczniki.pl/a/choroby-zakazne-i-pasozytnicze/D18LkaAxm

Przeczytaj i obejrzyj ryciny, slajdy, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź , co zapamiętałeś/aś .

W tym tygodniu nic nie przysyłasz.  W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 22 do 25 czerwca 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat:  Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody .Sposoby ochrony przyrody.

Cel: 1.Poznasz zasadę zrównoważonego rozwoju.

       2. Dowiesz się , jakie są cele i formy ochrony przyrody.

2.Obejrzyj na You Tube film: Zrównoważony rozwój: Co to naprawdę znaczy? Link: https://www.youtube.com/watch?v=JKD2TSPfma8

3. Wejdź na stronę epodręczniki.pl  Biologia –Formy ochrony przyrody w Polsce.  Link : https://epodreczniki.pl/a/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/D14LOROda. Przeczytaj i obejrzyj ryciny, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź, co zapamiętałeś/aś 

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

KLASA V

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 czerwca 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Znaczenie roślin okrytonasiennych.

Cele:    1. Dowiesz się , jakie znaczenie mają rośliny okrytonasienne w przyrodzie i dla człowieka.

2.Przeczytaj w podręczniku str.148 do 153  i przyjrzyj się rysunkom zwłaszcza drzew i krzewów liściastych.

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania1,2 str.98. i 5 str.100

W załączniku przesyłam poprawne odpowiedzi do zadań w ćwiczeniach z poprzedniej lekcji :Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych.

W tym tygodniu nic nie przysyłasz.

W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

    

 

KLASA VI

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 czerwca 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Podsumowanie całorocznej pracy.

Sprawdzenie stanu podręcznika do biologii i przygotowanie do oddania.

W tym tygodniu nic nie przysyłasz.

W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 czerwca 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Rozwój człowieka –od narodzin do starości.

Cele: 1.Dowiesz się, jakie zmiany zachodzą w różnych okresach rozwojowych człowieka.

2.Wejdź na stronę epodręczniki.pl Biologia- Rozwój człowieka po narodzinach. Link: https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-czlowieka-po-narodzinach/DLYIJIQi4 Przeczytaj i obejrzyj ryciny, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź , co zapamiętałeś/aś .

3.Zapisz w zeszycie:

Temat: Higiena i choroby układu rozrodczego

Cele:1. Poznasz  choroby układu rozrodczego.

        2.Dowiesz się, jakie są zasady profilaktyki układu rozrodczego

4.Przecztaj tekst w podręczniku str.235-240.

5. Na postawie teksu z podręcznika  zapisz w zeszycie notatkę według punktów:

 1. Co jest przyczyną chorób układu rozrodczego.

 2.Jakie poznałaś/eś choroby układu rozrodczego(krótko, co je wywołuje)

 3.Zapisz kilka zasad profilaktyki czyli zapobiegania tym chorobom.

W tym tygodniu nic nie przysyłasz.

 W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

 

 

KLASA VIII 

EGZAMIN

 

---------------------------------------

 

 

KLASA V

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 czerwca 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych.

Cele:1. Poznasz budowę  owoców i nasion oraz sposoby ich rozprzestrzeniania się.

        2.Dowiesz się , jakie czynniki wpływają na proces kiełkowania.

        3.Dowiesz się, na czym polega rozmnażanie wegetatywne.

2.Przeczytaj w podręczniku str.143 do 147  i przyjrzyj się rysunkom zwłaszcza jak zbudowane jest nasiono  rośliny okrytonasiennej i jakie są etapy kiełkowania nasionka fasoli. 3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania str.95. do str.96.

4.Praca dla chętnych: Wykonaj doświadczenie z podręcznika str.146 ,przyślij zdjęcie wykonanego doświadczenia wraz z opisem według zamieszczonego schematu w podręczniku. Masz na to tydzień.

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

    

 

KLASA VI

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 czerwca 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Wycieczka do lasu- zajęcia terenowe

2.Wybierz się na spacer do pobliskiego lasu i zaobserwuj, jakie zwierzęta w nim mieszkają.

3.Zapisz w zeszycie , jakie organizmy udało Ci się spotkać –podaj gatunek i rodzaj.

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

   

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 czerwca 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego.

Cele:1. Poznasz rolę żeńskich hormonów płciowych.

        2.Dowiesz się, jak przebiega cykl miesiączkowy.

2.Wejdź na stronę epodręczniki.pl Biologia- Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego.

Link: https://epodreczniki.pl/a/funkcjonowanie-zenskiego-ukladu-rozrodczego/D4ImaEp1T

Przeczytaj i obejrzyj ryciny, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź , co zapamiętałeś/aś .

3.Zapisz w zeszycie:

Temat: Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin

Cele:1. Poznasz etapy rozwoju przed urodzeniem człowieka.

5. Wejdź na stronę You Tube obejrzyj film: Od poczęcia-dziecko  Link https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA

W tym tygodniu nic nie przysyłasz.  W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 czerwca 2020 r.

 

 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

Cel: 1. Dowiesz się , jak działalność człowieka wpływa na spadek różnorodności biologicznej.

2. Przeczytaj w podręczniku do biologii  tekst str.143-151, przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom.

3.Wykonaj  w zeszycie ćwiczeń zadania na str.83-86

W tym tygodniu nic nie przysyłasz.

W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

KLASA V

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 czerwca 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Okrytonasienne

Cele:    1.Dowiesz się , jakie cechy mają  rośliny okrytonasienne

2.Poznasz budowę  kwiatu i cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych.

3.Dowiesz się, jakie są sposoby zapylania roślin

2. Wejdź na You Tube  obejrzyj film "Podział okrytonasiennych. Biologia klasa 5 Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=POXYkPNaYAk oraz obejrzyj  film: Budowa kwiatu rośliny okrytonasiennej Link: https://www.youtube.com/watch?v=j15780Zcbz0

3.Przeczytaj w podręczniku str.139  i przyjrzyj się rysunkowi jak rozmnażają się rośliny okrytonasienne. Na stronie 140-141 dowiesz się , jakie są sposoby zapylania roślin.

4.Zapisz w zeszycie po trzy przykłady drzew, krzewów i  roślin zielnych(kwiaty, zioła, przyprawy) należących do okrytonasiennych.

5. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 2, str.91, 3,4 str.92

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. Chyba, że wykonałaś/eś pracę dla chętnych. W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

    

 

KLASA VI

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 czerwca 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Sprawdzian z działu: Kręgowce stałocieplne

2.Wykonaj test - Kręgowce stałocieplne(w załączniku). Test jest w wersji do edycji ,gdyby były problemy odpowiedzi zapisz w zeszycie i prześlij skan, zdjęcie do 05.06.2020 r. na adres annagrebska69@wp.pl

   

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 czerwca 2020 r.

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Powtórzenie wiadomości: Narządy zmysłów.

2. Przeczytaj powtórzenie w podręczniku str. 211

3.Wykonaj w ćwiczeniach zadania na str.105-106

4.Zapisz w zeszycie:

Temat: Budowa i funkcje żeńskiego i  męskiego układu rozrodczego.

Cele:    1. Dowiesz się, na czym polega rozmnażanie płciowe.

2.Poznasz budowę i funkcje układu rozrodczego żeńskiego i  męskiego.

5. Wejdź na stronę epodręczniki.pl Biologia -  Żeński i męski układ rozrodczy       Link https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/Deoc0vvFy, przeczytaj i obejrzyj ryciny, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź, co zapamiętałeś/aś .

Prześlij skan lub zdjęcie wykonanej pracy  pkt.3  do 05.06.2020 r.  do godz. 15:00 na adres annagrebska69@wp.pl

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 czerwca 2020 r. 

 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Różnorodność biologiczna

Cel:      1.Poznasz poziomy różnorodności biologicznej.

2.Dowiesz się ,jakie czynniki mają wpływ na bioróżnorodność.

2. Przeczytaj w podręczniku do biologii  tekst str.137-142.

3.Wykonaj  kartę pracy –Różnorodność biologiczna( w załączniku)

Przyślij  wykonaną kartę pracy do  05.06.2020r. do 15:00. na adres  annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

KLASA V

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Nagonasienne

Cele:1.Dowiesz się , jakie cechy mają  rośliny nagonasienne.

        2.Poznasz budowę i cykl rozwojowy roślin nagonasiennych.

        3.Dowiesz się, jakie znaczenie mają rośliny nagonasienne w przyrodzie i dla człowieka.

2. Obejrzyj prezentację na  You Tube: Rośliny nagonasienne (biologia, szkoła podstawowa); Link: https://www.youtube.com/watch?v=zNKV0P6rQ50

3.Zapisz w zeszycie po trzy przykłady drzew i krzewów nagonasiennych. Wypisz jakie znacznie mają nagonasienne dla przyrody i człowieka .

4. Dla chętnych: Wykonaj album roślin nagonasiennych (mogą być zdjęcia ,własnoręczne rysunki) z krótką charakterystyką każdego gatunku. Masz na to czas do 6.06.2020 r.

Dla wszystkich:  Prześlij (skan, zdjęcie) wykonanej pracy   pkt.3 do 29 maja 2020r. do 15:00  W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

    

 

KLASA VI

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: Kręgowce stałocieplne

2.Przeczytaj w podręczniku :Podsumowanie str.143-144

3.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń Sprawdź, czy potrafisz str.116-119

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

   

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Higiena oka i ucha.

Cele. Poznasz przyczyny powstawania oraz sposoby korygowania wad wzroku.

2. Obejrzyj filmy na YouTube :,, 02 Wady wzroku”; link: https://www.youtube.com/watch?v=j_AFOIXMoAo oraz ,,wady wzroku” link: https://www.youtube.com/watch?v=9ri0qzR9_SM

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1,2,3 str.102

4. W zeszycie przedmiotowym zapisz w punktach pięć zachowań,  które pozwolą chronić wzrok i słuch

5. Zapisz w zeszycie:

Temat: Zmysły powonienia , smaku i dotyku

Cele:1. Poznasz rolę zmysłu smaku ,węchu i dotyku.

6.Obejrzyj filmy na YouTube: ,,Czy mamy więcej niż pięć zmysłów?”; https://www.youtube.com/watch?v=kDZax3_joMU  Gdyby był problem z wejściem na stronę to przeczytaj temat w podręczniku srr.208-210

7. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania str.103-104

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r. 

 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu : Ekologia

2. Przeczytaj powtórzenie działu w podręczniku do biologii str.129-132.

3.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  Sprawdź, czy potrafisz str.78-79

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

KLASA V

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Paprotniki

Cele:1.Poznasz środowisko występowania paprotników.

        2.Poznasz budowę paproci, skrzypów i widłaków oraz  cykl rozwojowy paproci.

        3.Dowiesz się, jakie znaczenie mają paprotniki w przyrodzie i dla człowieka.

2. Przeczytaj temat w podręczniku str.121-128, przyjrzyj się dokładnie  rysunkom przedstawicieli paprotników ,jakie są różnice w ich budowie.

3.Wykonaj w zeszycie  ćwiczeń zadanie 1,2,3 str.82-83,8-86

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

    

 

KLASA VI

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Przegląd i znaczenie ssaków.

Cele:    1.Zróżnicowana budowa ssaków i ich przystosowanie do życia w różnych środowiskach.

            2.Znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka.

3.Zagrożenia dla ssaków i sposoby ich ochrony .

2. Wejdź na You Tube - obejrzyj  film przyrodniczy: ,,Ssaki Polski”. Link: https://www.youtube.com/watch?v=nD6lfTjdJXw

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń –zadanie str.111-114

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

   

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku.

Cele.    Poznasz elementy budowy oka i ich funkcje w powstawaniu obrazu.

2. Wejdź na stronę  https://epodreczniki.pl/biologia/oko-narząd-wzroku/DByVW3EI0 ; przeczytaj i obejrzyj filmy, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź, co zapamiętałeś/aś 

3. Zapisz w zeszycie:

Temat: Ucho – narząd słuchu i równowagi.

Cele.    1.Poznasz elementy budowy ucha.

2. Dowiesz się, jaki wpływ ma hałas na zdrowie człowieka.

4. Obejrzyj filmy na YouTube :,, Jak działa słuch”; link: https://www.youtube.com/watch?v=pooeW9Oop5Q oraz ,,Ile lat ma twój słuch? Zbadaj w tym filmiku.”,  link: https://www.youtube.com/watch?v=O6Q3CP7_t9A

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1,2 str.100

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na  adres   annagrebska69@wp.pl

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r. 

 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Materia i energia w ekosystemie

Cele :   1.Poznasz  rolę producentów, konsumentów i destruentów  w obiegu materii.

2.Dowiesz się, jakie są przyczyny zaburzeń krążenia materii w ekosystemach i jakie znaczenie ma energia w ekosystemie.

2. Wejdź na stronę epodręczniki.pl  Biologia -Obieg materii i przepływ energii w przyrodzie. Link : https://epodreczniki.pl/a/obieg-materii-i-przeplyw-energii-w-przyrodzie/Do8UrVCzC

przeczytaj i obejrzyj ryciny, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź, co zapamiętałeś/aś 

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

KLASA V

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r. 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Mchy

Cele:1.Poznasz środowisko występowania mchów.

       2.Poznasz budowę i cykl rozwojowy mchów.

       3.Dowiesz się, jakie znaczenie mają mchy w przyrodzie i dla człowieka.

2. Wejdź na stronę e-podręczniki.pl Biologia- Mchy

Link https://epodreczniki.pl/a/mchy/DXlTL9ogP

przeczytaj informacje i ciekawostki, , na końcu są interaktywne zadania –sprawdź, co zapamiętałeś/aś.

W przypadku problemów przeczytaj temat w podręczniku str.115-120

3.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania str. 79-81

4.Wyszukaj w dostępnych źródłach  5 gatunków mchów i zapisz w zeszycie pod tematem.

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

 

    

 

KLASA VI

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r. 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Ssaki –kręgowce, które karmią młode mlekiem.

Cele:1. Środowisko życia ssaków.

       2.Wspólne cechy budowy ssaków.

2.Rozmnażanie i rozwój ssaków.

2.Przeczytaj w podręczniku tekst na str.131-135

3.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń –zadanie 1,2,3,7, 9 str.106-110

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

   

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Higiena i choroby  układu nerwowego.

Cele. 1.Dowiesz się, co to jest stres, jakie są objawy i jak sobie z nim radzić.

         2.Poznasz choroby układu nerwowego.

2.Przeczytaj temat w książce str.185-189.

3. Obejrzyj film na TouTube : ,,Stres- wróg czy przyjaciel”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU

4. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie str.94-95

5. Zapisz w zeszycie:

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: Regulacja nerwowo-hormonalna.

6. Przeczytaj powtórzenie w podręczniku str. 190

7.Wykonaj w ćwiczeniach zadania na str.96-97.

8. Wypełnij test (w załączniku)

Prześlij skan lub zdjęcie wykonanego testu pkt. 8 (w załączniku) na komputerze najpóźniej do 15.05.2020r.  do godz. 15:00 na adres annagrebska69@wp.pl

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r. 

 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Zależności pokarmowe.

Cele :1.Poznasz poziomy troficzne, łańcuchy i sieci pokarmowe w ekosystemach.

         2.Dowiesz się, jaki wpływ mają zależności pokarmowe na funkcjonowanie ekosystemu.

2.Przeczytaj w podręczniku do biologii  tekst na str.121 do 124, przeanalizuj zamieszczone tam ryciny.

3.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1,2,3 str.73 i 74

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

 

---------------------------------------

 

 

KLASA V

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r. 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu ,,Tkanki i organy roślinne”

2.Przeczytaj powtórzenie w podręczniku na str.110-111

3.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń Sprawdź, czy potrafisz str.77 i 78  

4. Wykonaj test  w wersji do edycji (w załączniku ) a jeśli będzie problem to napisz odpowiedzi w zeszycie.

Prześlij test lub skan, zdjęcie testu do 8.05.2020r.  do 15:00 na adres annagrebska69@wp.pl

    

 

KLASA VI

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r. 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków.

Cele: 1.Związek między zróżnicowaną budową zewnętrzną ptaków a ich środowiskiem życia.

         2. Znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka. Sposoby ochrony ptaków.      

2. Przeczytaj tekst w podręczniku  str.125-130

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  zadania str.102-105

4. Dla chętnych: Wykonać album ptaków np. ptaki naszych ogrodów, lasów, ptaki wodno-błotne, ptaki w parkach itp.  .(Można wykonać w postaci prezentacji multimedialnej lub papierowej i wykonać zdjęcia.) Na stronie tytułowej powinna być   informacja jakie ptaki opisujemy oraz imię i nazwisko autora. Na każdej osobnej karcie jeden ptak z krótkim opisem jak wygląda, rozmiary, czym się odżywia, czy samiec różni się od samicy, ciekawostki i oczywiście zdjęcie lub własnoręczny rysunek. Macie na to czas do 22 maja 2020r.

Prześlij skan, zdjęcie wykonanych zadań w zeszycie ćwiczeń pkt.3 do 8.05.2020r. do 15:00 na adres annagrebska 69@wp.pl

   

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Ośrodkowy układ nerwowy

Cele:1. Budowa i rola ośrodkowego układu nerwowego.

       2.Funkcje mózgu i rdzenia kręgowego.

2. Wejdź na stronę epodreczniki.pl Biologia-Czynności ośrodkowego układu nerwowego lub w link https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DU2EodONh przeczytaj i obejrzyj filmy, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź , co zapamiętałeś/aś  .

3.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania str.90-91

4. Zapisz w zeszycie

Temat: Obwodowy  układ nerwowy. Odruchy

Cele: 1.Funkcje obwodowego układu nerwowego.

        2.Klasyfikacja odruchów i ich znaczenie w życiu człowieka.

5.Przeczytaj tekst w podręczniku str.181-184.

6. Wykonaj w zeszycie przedmiotowym krótką notatkę co to jest odruch warunkowy(dwa przykłady) oraz odruch bezwarunkowy(dwa przykłady)

7.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1,2,3 str.92

 Prześlij skan lub zdjęcie wykonanej pracy pkt 3, pkt 6 i pkt 7 do 8.05.2020r. do 15:00 na adres annagrebska 69@wp.pl

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r. 

 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Czym jest ekosystem?

Cele :1.Poznasz składniki ożywione i nieożywione ekosystemu.

        2.Dowiesz się, jakie są różnice między ekosystemem naturalnym a sztucznym i do czego człowiek je wykorzystuje.

2.Przeczytaj w podręczniku do biologii  tekst na str.116 do 120, przeanalizuj zamieszczone tam ryciny.

3. Zapisz w zeszycie przedmiotowym pojęcia: ekosystem, biocenoza, biotop , podaj po trzy przykłady ekosystemu sztucznego i ekosystemu naturalnego.

4.Wykonaj (czytelnie) w zeszycie ćwiczeń zadanie 5 str.70 i 6,7 str.71

Prześlij zadania pkt.4 do sprawdzenia do 08.05.2020r. do 15:00 na adres annagrebska69@wp.pl

 

 

---------------------------------------

 

 

KLASA V

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

1. Do tematu :Liść-wytwórnia pokarmu

 wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1,2 str.72, 3,4 str.74 oraz 5,6 str.75

2. W załączniku podaję prawidłowe rozwiązania.

Sprawdź, czy wykonałeś/aś poprawnie zadania.

3. Dla dociekliwych: dodatkowo możesz wykonać zadanie 7 str.76 (tylko dla chętnych)

W tym tygodniu nic nie przysyłasz.

W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

 

    

 

KLASA VI

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

1.Wyknaj test- kręgowce zmiennocieplne (w załączniku) .

Test jest w wersji do edycji, gdyby były problemy, odpowiedzi zapisz w zeszycie i prześlij skan, zdjęcie do 30.04.20202 r. na adres annagrebska69@wp.pl

   

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego

Cele: Dowiesz się ,jakie są skutki nadmiaru i niedobory hormonów

2.Wejdź na stronę epodręczniki.pl Biologia - Jak działają hormony. Link: https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/Dv1QrAAMq

3.Przeczytaj, obejrzyj animacje , na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź, co zapamiętałeś/aś.

Gdyby był problem z wejściem na stronę to przeczytaj temat w podręczniku str.170-172

4.Zapisz w zeszycie

Temat: Budowa i rola układu nerwowego

Cele:1.Funkcje układu nerwowego

2. Budowa elementów tworzących układ nerwowy

3.Kierunek przepływu impulsu nerwowego.

5.Obejrzyj film na You Tube z serii Było sobie życie : Nerwy

6.Przeczytaj tekst w podręczniku str.173-176.

Przeanalizuj wykres podziału układu nerwowego oraz budowy neuronu, zwróć uwagę na kierunek przepływu impulsu nerwowego.

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres: annagrebska69@wp.pl

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami

Cele :Poznasz rodzaje nieantagonistycznych zależności między gatunkami

2.Przeczytaj w podręczniku do biologii  tekst na str.111 do 115, przeanalizuj przykłady

3. Zapisz w zeszycie przedmiotowym pojęcia: mutualizm, symbioza, protokooperacja i komensalizm oraz po dwa przykłady na każdą z tych zależności.

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

 

---------------------------------------

 

 

KLASA V

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Liść - wytwórnia pokarmu.

Cele : 1.Poznasz budowę zewnętrzną i wewnętrzną liścia.

2.Dowiesz się jaki jest wiązek budowy liścia z jego funkcjami i  jakim ulega modyfikacjom.

2. Wejdź na stronę e-podręczniki.pl Biologia - Liść: https://epodreczniki.pl/a/lisc/D10Bcl5mN przeczytaj informacje i ciekawostki, obejrzyj krótki film, na końcu są interaktywne zadania –sprawdź co zapamiętałeś/aś.

Wejdź na you tube wpisz: Liście polskich drzew lub wejdź w link https://www.youtube.com/watch?v=uVJWiJjvAic tutaj zobaczysz różnorodność budowy liści.

3. Wykonaj w zeszycie rysunek  dowolnego liścia i podpisz jego części.

(Nic nie przysyłamy)     

    

 

KLASA VI

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Ptaki-kręgowce zdolne do lotu.

Cele:1. Budowa ptaków a przystosowanie do lotu.

2.Rozmnażanie i rozwój ptaków.

2.Przeczytaj w podręczniku tekst na str.119-124

3.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń –zadanie 1,2str.97,3str. 98,6 str.99 i 9 str.101

(Nic nie przysyłamy)

   

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: Układ wydalniczy

2. Przeczytaj powtórzenie w podręczniku str. 161

3.Wykonaj w ćwiczeniach zadania na str.82-83.

4. Wypełnij test (w załączniku)

5.Zapisz w zeszycie          

Temat: Budowa i funkcje układu dokrewnego.

Cele:1.Klasyfikacja gruczołów, ich budowa i funkcjonowanie.

2.Hormony i ich działanie.

6. Przeczytaj tekst w podręczniku na str.165-169

7. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1,2 str.84

Prześlij skan lub zdjęcie wykonanego testu na komputerze (lub odpowiedzi zapisz w zeszycie) pkt.4 (w załączniku) najpóźniej do 24.04.2020r. na adres annagrebska69@wp.pl

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

 

1.Zapisz temat i cele w zeszycie

Temat: Pasożytnictwo

Cele :1.Poznasz pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne.

2.Dowiesz się o przystosowaniu organizmów do pasożytniczego trybu życia.

2.Wejdź na You  tube: Pasożytnictwo-lekcja. Klasa8 ( to jest prezentacja) lub link https://www.youtube.com/watch?v=bQvDVEG_NN8 

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń 1,2 str.61 i 8 str.64

Do piątku (24 kwietnia) do godziny15:00 proszę o przesłanie skan lub zdjęcie punkt (3) na adres annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

KLASA V

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Pęd. Budowa i funkcje łodygi.

Cele :1.Poznasz budowę pędu. 2.Dowiesz się jakie funkcje pełni łodyga i jakim ulega modyfikacjom.

2. Przeczytaj w książce str.102-105

3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1,2,6,7,8 str.69-70

4.Sprawdź poprawność wykonanych zadań (prawidłowe odpowiedzi w załączniku)

Nic nie przysyłamy   

    

 

KLASA VI

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Powtórzenie wiadomości –Kręgowce zmiennocieplne

2.Przeczytaj powtórzenie wiadomości w książce str.112-1143.

3.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń -Sprawdź, czy potrafisz str. 93-96

Prześlij skan, zdjęcie  wykonanej pracy do 19.04.2020 r. na adres; annagrebska69@wp.pl            

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego.

Cele:1.Najczęstrze choroby układu wydalniczego.

2.Czym jest dializa?

2. Przeczytaj teks w książce na str.157-160

3. Napisz w zeszycie choroby układu wydalniczego (przy każdej bardzo krótko przyczyna, objawy, leczenie) a także 5 zasad dotyczących profilaktyki układu wydalniczego.

 Nic nie przysyłamy.

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

 

 

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Drapieżnictwo. Roślinożerność.

Cele :1.Poznasz przystosowania organizmów do drapieżnictwa i roślinożerności oraz sposoby ochrony organizmów przed drapieżnikami i roślinożercami. 2.Dowiesz się jakie jest znaczenie drapieżników i roślinożerców w środowisku.

2. Przeczytaj i przeanalizuj rysunki w książce str.97-110

3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1,2,3,4

4. Odpowiedz na pytania: 1.Czy na podstawie kształtu i budowy ptasiego dzioba można ocenić, jakim pokarmem ten ptak się żywi? (podaj przykłady)

2.Wyjaśnij w jaki sposób przeżuwacze są przystosowane do trawienia celulozy (składnika ścian komórkowych roślin)

Do piątku (17 kwietnia) do godziny15:00 proszę o przesłanie odpowiedzi na pytania punkt (4) na adres e-mail: annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

KLASA V

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Korzeń-organ podziemny rośliny.

Cele: 1.Poznasz budowę i funkcje korzenia oraz jakim ulega modyfikacjom .

            2.Dowiesz się ,jakie systemy korzeniowe mają  rośliny .

2. Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/   BiologiaKorzeń

Link: https://epodreczniki.pl/a/korzen/DlSCoUwfF

przeczytaj informacje i ciekawostki, obejrzyj krótki film, na końcu są interaktywne zadania –sprawdź ,co zapamiętałeś/aś.

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1, 2 str.66, 3 str.67 i 5 str.68 oraz wypełnij  kartę pracy(w załączniku )

Wykonane zadania  i kartę pracy  prześlij do sprawdzenia (skan, zdjęcie) do 10.04.2020 r. na adres annagrebska69@wp.pl

 

 

KLASA VI

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

 

1. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania na str.89-92

2. Sprawdź, poprawność wykonanych ćwiczeń z tematu  o gadach. (odpowiedzi w załączniku)

(Nic nie przysyłamy )

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

 

1. Zapisz w zeszycie

Temat: Budowa i działanie układu wydalniczego

Cele:1. Substancje wydalane z organizmu człowieka

2. Budowa i funkcje układu wydalniczego  .

3. Jak powstaje mocz?

2. Obejrzyj krótki film na YouTube  układ wydalniczy

link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=DnqhQgHrzQg&t=92s

Gdyby był problem to przeczytaj temat w książce str.153-156

3.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania1,2,3,4,5 str77

Prześlij skan lub zdjęcie wykonanych ćwiczeń do 8.04.2020r. na adres annagrebska69@wp.pl

 

KLASA VIII 

Ze względu na 3-dniowy Egzamin Próbny CZAS REALIZACJI: od 30 marca do 8 kwietnia 2020 r.

 

 

 

Temat: Konkurencja

Cele: 1.Rodzaje zależności między organizmami.

2.Konkurencja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa oraz jej skutki.

Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=kCcX5QdDkFU  Prezentacja Konkurencja-Milena Kornacka,  zapoznaj się z materiałem dotyczącym konkurencji .

Napisz w zeszycie przedmiotowym po dwa przykłady konkurencji wewnątrzgatunkowej i jej skutki oraz konkurencji międzygatunkowej i jej skutki. Prześlij skan lub zdjęcie wykonanej pracy.

 

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania: Kontakt mailowy, telefoniczny. Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl

 

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 30 marca do 3 kwietnia 2020 r.

 

KLASA V

Temat: Tkanki roślinne

Cele:

1. Poznasz rodzaje tkanek roślinnych

2. Dowiesz się,  jaki jest  związek budowy tkanek z pełnionymi przez nie funkcjami.

Obejrzyj załączoną prezentację (przesłaną mailem)

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania str. 62-65(Nic nie przysyłamy)

 

KLASA VI

Temat: Gady-kręgowce, które opanowały ląd

Cele:

1. Poznanie różnorodności gadów. 

2.Przedstawienie wspólnych cech gadów oraz ich przystosowanie do życia na lądzie.

2. Sposób rozmnażania i rozwój gadów.

3.Znaczenie gadów i sposób ich ochrony.

Wejdź na stronę   https://epodreczniki.pl/a/gady/DtNge2sCL przeczytaj i obejrzyj filmy, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź , co zapamiętałeś/aś  .

Obejrzyj także film przyrodniczy z serii Widziane z bliska, odcinek 2:Gady i płazy.

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania na str.85-87(Nic nie przysyłamy)

 

KLASA VII

1.Temat: Oddychanie komórkowe.

Cele.

.Znaczenie oddychania komórkowego.

2.Różnice wymiana gazowa a oddychanie komórkowe.

Obejrzyj krótki film na YouTube Czym jest oddychanie komórkowe? Oddychanie cz.1

Link  https://www.youtube.com/watch?v=ZWO9W7gihcg

Napisz w zeszycie schemat oddychania komórkowego(książka str.142 zaznaczone na niebiesko)i krotką notatkę jaka jest różnica miedzy wymianą gazową a oddychaniem komórkowym?

2.Temat Higiena i choroby układu oddechowego

Cele.1. Choroby układu oddechowego wirusowe i bakteryjne oraz wywołane zanieczyszczeniem powietrza.

2.Wpływ dymu tytoniowego na układ oddechowy

Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-oddechowego/DEE4nvMPm

Przeczytaj i obejrzyj filmy, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź , co zapamiętałeś/aś. Jeśli będzie problem to przeczytaj  temat w książce . Zapisz w zeszycie przykłady chorób układu oddechowego oraz czynniki, które je wywołują.

(Nic nie przysyłamy )  


---------------------------------------

 

 

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.

 

 

KLASA V

Przeczytać powtórzenie z działu –książka str.88-89
Wykonać zadania  w zeszycie ćwiczeń Sprawdź, czy potrafisz  str.59-61 oraz
Samodzielnie wykonać test sprawdzający zamieszczony w przesłanym na maila załączniku. i przesłać do sprawdzenia.

 

KLASA VI

Zapisać w zeszycie

Temat: Płazy –kręgowce wodno-lądowe

Cele:

1.Środowisko życia płazów i ich przystosowanie do życia w wodzie i na lądzie.
2.Sposoby wymiany gazowe u płazów.
3.Rozmnażanie i rozwój płazów.
4.Gatunki płazów żyjących w Polsce

5.Znaczenie płazów

Wejdź na stronę   https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno-ladowe/DA2jmRPZ2  przeczytaj i obejrzyj filmy, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź , co zapamiętałeś/aś  .
Wykonaj kartę pracy  (w załączniku przesłanym w mailu)

KLASA VII

Zapisać w zeszycie

Temat: Budowa i rola układu oddechowego. Mechanizm wymiany gazowej.

Cele:

1.Poznasz budowę i funkcje elementów układu oddechowego.

2.Omówisz mechanizm wentylacji płuc.

3.Poznasz przebieg wymiany gazowej w tkankach i płucach.

4. Wykryjesz obecność dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu.
Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/uklad-oddechowy-i-jego-funkcje/DBJunNSsV  

Przeczytaj i obejrzyj filmy, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź , co zapamiętałeś/aś jeśli jest problem to przeczytaj  temat w książce i wykonaj zadania w ćwiczeniach str.66-67 oraz 1,2,3,6 str 68-69

Wykonaj test (był przesłany w mailu) na komputerze i prześlij najpóźniej do niedzieli 29 marca.

KLASA VIII

Zapisz  w zeszycie
Temat: Cechy populacji

Obejrzyj film na you tube: Populacja cz.1 i Populacja cz.2

Rozwiąż w zeszycie zadania z książki str.92 zad. 1,2,3 i prześlij do sprawdzenia do 26 marca (czwartku).

 

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem,  sposoby monitorowania, oceniania:

    Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl