powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

GEOGRAFIA

 

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.

 

 

KLASA V

1. Kto odkrył Amerykę;

2. Co zrobił Magellan;

3 Ile czasu trwała podróż Marco Polo i jak się nazywała ta droga;

1. Wymień główne strefy klimatyczne Europy;

2. Gdzie leży Alaska i opisz jej strefy klimatyczne;

3. Opisz główne czynniki kształtujące klimat na ziemi;

4. Jak byś określił klimat naszego kraju.

5. Wpływ człowieka na klimat.

Powodzenia, pozdrawiam.

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania:

 

  Kontakt mailowy z nauczycielem: gregory253@wp.pl