powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

MATEMATYKA

 

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.

 

 

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem,  sposoby monitorowania, oceniania:

    Mailowo: mielczarskim2@gmail.com