powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.

 

 

KLASA VIII

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem,  sposoby monitorowania, oceniania:

 

  Kontakt mailowy z nauczycielem: gregory253@wp.pl