powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

HISTORIA

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 22 do 25 czerwca 2020 r.

 

 

Temat: Memory z Józefem Piłsudskim.

https://niepodlegla.men.gov.pl/#/ Specjalnie przygotowana dla uczniów gra historyczna. Przydatna i w czasie wakacji.

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 22 do 25 czerwca 2020 r.

 

Temat: Społeczeństwo Rzeczypospolitej .

https://epodreczniki.pl/a/spoleczenstwo-rzeczypospolitej/Dtxirt6uo

Zapoznaj się z tematem wykonaj polecenia (nic nie odsyłamy ).

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 22 do 25 czerwca 2020 r.

 

Temat: Pożegnanie z monarchią.

 https://epodreczniki.pl/a/pozegnanie-z-monarchia-przyczyny-wielkiej-rewolucji-francuskiej/DknsuAuxM

Zapoznaj się z tematem, wykonaj polecenia  (nic nie odsyłamy ).

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 22 do 25 czerwca 2020 r.

 

Temat: Odkryj II RP.

https://niepodlegla.men.gov.pl/#/

Specjalnie przygotowana dla uczniów gra historyczna .Przydatna i w czasie wakacji.

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 22 do 25 czerwca 2020 r.

.

Temat: Polska współczesna.

https://niepodlegla.men.gov.pl/#/

Specjalnie przygotowana dla uczniów gra historyczna. Przydatna i w czasie wakacji.

 

---------------------------------------

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 czerwca 2020 r.

 

 

Temat: ,,Solidarność” i jej bohaterowie .

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy : demokracja ,strajk , związek zawodowy , ,,Solidarność ”, stan wojenny , Okrągły Stół . Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania. Praca na ocenę (tylko to odsyłamy do 19 czerwca) : Wyjaśnij jaką rolę w tworzeniu ,,Solidarności ” odegrał Lech Wałęsa i Anna Walentynowicz .

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 czerwca 2020 r.

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: Polska w XIII-XV wieku ( temat na dwa tygodnie ).

Praca na ocenę( tylko to odsyłamy do 19 czerwca ): zadania z powtórzenia w podręczniku .

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 czerwca 2020 r.

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu ,,Rewolucja francuska i okres Napoleona ( temat na dwa tygodnie ) .

Praca na ocenę ( tylko to odsyłamy do 19 czerwca ):zadania z podsumowania str.214.

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 czerwca 2020 r.

 

Temat: Rozwój nowych ruchów politycznych .(wracamy do ominiętych tematów

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy : społeczeństwo industrialne , demokratyzacja , anarchizm , nacjonalizm , syjonizm ,komuniści wyjaśnij kim byli : Karol Marks , papież Leon XIII. Praca do odesłania ( tylko to odsyłamy do 19 czerwca ): wymień postulaty emancypantek i sufrażystek .

 

 

Klasa VIII 

EGZAMIN

.

 

---------------------------------------

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 czerwca 2020 r.

 

 

Temat: Jan Paweł II –papież pielgrzym .

 Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy :papież, konklawe , kardynał , pontyfikat . Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania. Praca na ocenę (tylko to odsyłamy do 12 czerwca) :Wyjaśnij , dlaczego Jan Paweł II był nazywany papieżem - pielgrzymem .

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 czerwca 2020 r.

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu : Polska w XIII-XV wieku ( temat na dwa tygodnie ).

Praca na ocenę( tylko to odsyłamy do 19 czerwca ): zadania z powtórzenia w podręczniku .

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 czerwca 2020 r.

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu ,,Rewolucja francuska i okres Napoleona ( temat na dwa tygodnie ) .

Praca na ocenę ( tylko to odsyłamy do 19 czerwca ):zadania z podsumowania str.214.

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 czerwca 2020 r.

 

Temat: Kolonializm w XIX wieku.(wracamy do ominiętych tematów )                                 

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy : kolonializm , faktoria handlowa ,Kompania Wschodnioindyjska wyjaśnij kim byli :królowa Wiktoria , Cecil John Rhodes. Praca do odesłania ( tylko to odsyłamy do 12 czerwca ): przedstaw skutki ekspansji kolonialnej dla państw europejskich i mieszkańców terenów podbitych .

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 czerwca 2020 r.

 

Temat: Świat w erze globalizacji .

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnij terminy : internet , telefonia ko9mórkowa , globalizacja , amerykanizacja , kultura masowa .

Temat: Wyzwania współczesnego świata .

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy : bogata Północ , ubogie Południe , przeludnienie .  W tym tygodniu nic nie odsyłamy .

 

---------------------------------------

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 czerwca 2020 r.

 

 

Temat: Pilecki i Inka -,,żołnierze niezłomni”.

 Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy : obozy koncentracyjne , ,,żołnierze niezłomni” . Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania. Praca na ocenę (tylko to odsyłamy do 5 czerwca) :Wyjaśnij , pojęcie ,,żołnierze wyklęci”.

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 czerwca 2020 r.

 

Temat: Monarchia stanowa w Polsce.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku , w zeszycie wyjaśnij terminy :monarchia stanowa i patrymonialna ,pańszczyzna .Praca na ocenę( tylko to odsyłamy do 5 czerwca ): wyjaśnij w jaki sposób rycerstwo przekształciło się w szlachtę.

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 czerwca 2020 r.

 

Temat: Zagadka śmierci Napoleona.

Zapoznaj się z tematem .Opisz jakie są przypuszczalne teorie śmierci Napoleona Bonaparte( na prace czekam do 5 czerwca ).

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 czerwca 2020 r.

 

Temat: Zjednoczenie Włoch i Niemiec.(wracamy do ominiętych tematów )                                 

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy : risorgimento, wyprawa ,,tysiąca czerwonych koszuli  wyjaśnij kim byli :Giuseppe Garibaldi , Otton von Bismarck. W tym tygodniu nic nie odsyłamy .

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 czerwca 2020 r.

 

Temat: Polska w latach 90.XX wieku.

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnij terminy :plan Balcerowicza ,gospodarka wolnorynkowa ,prywatyzacja , bezrobocie , pluralizm polityczny .

Temat: Polska w NATO i EU.

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy : NATO , referendum akcesyjne ,  Unia Europejska .  Praca do odesłania (czekam 5 czerwca ): wymień korzyści , jakie przyniosła Polsce integracja z UE oraz wejście do NATO.

 

---------------------------------------

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

 

 

Temat: Zośka, Alek i Rudy – bohaterscy harcerze.

Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić terminy: okupacja, łapanki, Armia Krajowa , Szare Szeregi . Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania. Praca na ocenę (tylko to odsyłamy do 30 maja) :Wyjaśnij , kim byli Zośka , Alek i Rudy.

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

 

Temat: Czas świetności dynastii Jagiellonów.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku, w zeszycie wyjaśnij terminy :Związek Pruski , wojna trzynastoletnia .W tym tygodniu nic nie odsyłamy.

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

 

Temat: Szablą odbierane .

https://epodreczniki.pl/a/szabla-odbierane-legiony-i-ksiestwo-warszawskie/D2AxO4BLP

Zapoznaj się z tematem, wykonaj zamieszczone zadania .W tym tygodniu nic nie odsyłamy.

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

 

Temat: Stany Zjednoczone w XIX wieku (wracamy do ominiętych tematów )                                 

Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić terminy :secesja, wojna secesyjna, Konfederacja, Unia, Północ, Południe, wyjaśnij kim byli: Abraham Lincoln, Rober Lee. Praca do odesłania( do 30 maja ): Opisz skutki wojny secesyjnej.

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

 

Temat: Terroryzm w walce o niepodległość.

Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnij termin: terroryzm oraz  datę zamachu na szkołę w Biesłanie (omów jego skutki ).

Temat: Konflikty na świecie po 1989r.

Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić terminy: Autonomia Palestyńska i Al.-Kaida.  Praca do odesłania (czekam do 30 maja ): wyjaśnij przyczyny i skutki wojny z terroryzmem po 2001 r.

 

---------------------------------------

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

 

Temat: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni.

 Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić terminy: port , przemysł , minister, bezrobocie. Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania. Praca na ocenę (tylko to odsyłamy do 22 maja) :Wyjaśnij , dlaczego Gdynia stała się polskim ,,oknem na świat ”.

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

Temat: Tajemnice sprzed wieków –Jaką bitwę namalował Jan Matejko.

Przeczytać temat w zeszycie zapisz , krótką notatkę biograficzną o Janie Matejce (z dowolnego źródła ). Zadania w zeszycie ćwiczeń. Praca do odesłania (tylko to odeślij do 22 maja ) :wyjaśnij , dlaczego podczas II wojny światowej Niemcom zależało na zniszczeniu dzieła Jana Matejki ,,Bitwa pod Grunwaldem”.

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

Temat: Księstwo Warszawskie .

Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić termin : Księstwo Warszawskie . Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń .  Praca do odesłania ( tylko to odsyłamy do 22 maja): podaj przyczyny likwidacji Księstwa Warszawskiego.

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

Temat: Polska w przededniu II wojny światowej.                                    

Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić termin: eksterytorialność, wyjaśnij kim byli: Joachim von Ribbentrop, Wiaczesław Mołotow, Józef Beck .Praca do odesłania( do 22 maja ): wyjaśnij , jakie znaczenie dla Polski miało zawarcie paktu Ribbentrop – Mołotow

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r. 

 

Temat: Początki III Rzeczpospolitej.

Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnij terminy: obrady okrągłego Stołu, wybory czerwcowe, OKP, sejm kontraktowy, hiperinflacja. Zapisz i zapamiętaj daty: obrad Okrągłego Stołu, wyborów czerwcowych, powołania rządu T. Mazowieckiego .

Temat: Europa po rozpadzie ZSRS.

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić termin : WNP .  Wyjaśnij okoliczności wstąpienia Polski ,Czech i Węgier do NATO .Praca do odesłania ( do 22 maja ): Wymień problemy , z jakimi spotkały się podczas transformacji ustrojowej kraje postsowieckie

 

---------------------------------------

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

 

 

Temat: Bitwa Warszawska.

 Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić terminy : komunizm , bolszewicy ,cud nad Wisłą , ułani . Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania. Praca na ocenę (tylko to odsyłamy do 15 maja) :Wyjaśnij , dlaczego 15 sierpnia to święto Wojska Polskiego.

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r. 

 

Temat: Unia polsko-litewska.

Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić termin :Andegawenowie, unia personalna, sobór. Zadania w zeszycie ćwiczeń. Praca do odesłania (tylko to odeślij do 15maja ) :Wymień postanowienia unii w Krewie .

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

 

Temat: Legiony polskie we Włoszech.

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy : legiony ,emigracja  . Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń .  Praca do odesłania ( tylko to odsyłamy do 15 maja): Przedstaw cel utworzenia Legionów Polskich i opisz walki z ich udziałem.

Materiały dodatkowe : https://epodreczniki.pl/b/powstanie-legionow-polskich-i-ich-walki-we-wloszech/PuFnawgSO

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

 

Temat: II Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej.       

Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić terminy: ,,korytarz ”, polityka równowagi i ,,równość odległości ”.Praca do odesłania( do 15 maja ) : wymień sojusze , jakie zawarła Polska w dwudziestoleciu międzywojennym.

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r. 

 

Temat: Stan wojenny i schyłek PRL.

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnij terminy : stan wojenny , WRON, ZOMO, internowanie .Zapisz i zapamiętaj daty : wprowadzenia stanu wojennego i pacyfikacji kopalni ,,Wujek”.

Temat: Rozpad bloku wschodniego.

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy :pierestrojka ,aksamitna rewolucja ,WNP .  Wyjaśnij kim byli : Ronald Regan , Micha ił Gorbaczow , Vaclav Havel. Praca do odesłania ( czekam do 15 maja ): wyjaśnij okoliczności rozpadu ZSRS.

 

---------------------------------------

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

 

 

Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska

 Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić terminy: I wojna światowa, Naczelnik Państwa, II Rzeczpospolita. Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania. Praca na ocenę (tylko to odsyłamy do 8 maja) :Wyjaśnij  rolę Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości i budowie państwa polskiego.

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r. 

 

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego.

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić termin : uniwersytet ,Orle Gniazda , Akademia Krakowska , umiejscowić na osi czasu daty: 1333 ,1343, 1364 rok –wymień te wydarzenia. Zadania w zeszycie ćwiczeń. Praca do odesłania (tylko to odeślij do 8 maja ) :Wyjaśnij co zdecydowało o przyznaniu Kazimierzowi przydomka ,,Wielki”.

Materiały: https://epodreczniki.pl/a/od-polski-drewnianej-do-murowanej---rzady-kazimierza-wielkiego/DrQhvDdAJ

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

 

Temat: Upadek Napoleona.

Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić terminy: Wielka Armia, taktyka spalonej ziemi, wojna podjazdowa, abdykacja. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.  Praca do odesłania ( tylko to odsyłamy do 8 maja): Opisz przebieg kampanii rosyjskiej Napoleona .

Materiały dodatkowe: https://epodreczniki.pl/a/genialni-jak-napoleon/DqmVvNhVW

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

 

Temat: Społeczeństwo odrodzonej Polski .                                        

Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić terminy: analfabetyzm, asymilacja narodowa, asymilacja państwowa, getto ławkowe. Charakteryzuje postać Janusza Jędrzejewicza.

Temat: Osiągnięcia II Rzeczpospolitej.

Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić terminy: Enigma , ekspresjonizm, modernizm , funkcjonalizm. Charakteryzuje postacie: Władysław Reymont, Stefan Żeromski, Zofia Nałkowska, Maria Dąbrowska, Witold Gombrowicz, Brunon Schulz, Julian Tuwim, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Eugeniusz Bodo. Praca domowa ( tylko to odsyłamy do 8 maja ): Przedstaw najważniejsze osiągnięcia kultury polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym.

Materiały dodatkowe: https://epodreczniki.pl/a/jak-pamietamy-o-ii-rzeczypospolitej-lekcja-powtorzeniowa/D4wsHcJx6

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r. 

 

Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.

Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić terminy: Czerwiec 76, spekulacja , KOR , WZZ ,TW.  Wyjaśnij kim byli: Jan Paweł II, Jacek Kuroń, Adam Michnik.

Temat: Powstanie ,,Solidarności ”.

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnij terminy : strajk okupacyjny , strajk solidarnościowy , 21 postulaty, wydarzenia sierpniowe, porozumienie sierpniowe, NSZZ ,,Solidarność”. Zapisz kim byli: Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz, Stanisław Kania, Wojciech Jaruzelski, Andrzej Gwiazda, Ryszard Kukliński. Praca do odesłania (tylko to odsyłamy 8 maja ): Omów przebieg wydarzeń sierpniowych.

 

---------------------------------------

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

Temat: Maria Skłodowska-Curie - polska noblistka.

 Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić terminy: laureat ,Nagroda Nobla. Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania.

Praca na ocenę (tylko to odsyłamy do 30 kwietnia ): Wymień, za jakie dokonania Maria Skłodowska-Curie otrzymała Nagrodę Nobla.

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

Temat: Zjednoczenie Polski.

Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić termin : starosta , Szczerbiec , napisać kim byli : Przemysław II , arcybiskup Jakub Świnka , Wacław II , Wacław II, Władysław Łokietek. Zadania w zeszycie ćwiczeń.

Praca do odesłania (tylko to odeślij do 30 kwietnia ) - opisz politykę i działania Władysława Łokietka .

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

Temat: Epoka Napoleona Bonapartego .

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy : zamach stanu, blokada kontynentalna  . Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń .                               

Praca do odesłania ( tylko to odsyłamy do 30 kwietnia ):Wymień reformy wprowadzone przez Napoleona.

Materiały dodatkowe : https://epodreczniki.pl/a/genialni-jak-napoleon/DqmVvNhVW

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

Temat: Zamach majowy i rządy sanacji.                                           

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy : piłsudczycy , zamach majowy, sanacja , dekret, nowela sierpniowa obóz sanacyjny , autorytaryzm . Charakteryzuje postać Wincentego Witosa.

Praca domowa ( tylko to odsyłamy do 30 kwietnia ): Omów przyczyny, przebieg i skutki zamachu majowego.

Temat: Gospodarka II Rzeczpospolitej .

Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić terminy: reforma rolna, Polska A i Polska B, reforma walutowa , COP, port w Gdyni. Charakteryzuje postacie: Władysława Grabskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Materiały dodatkowe : https://epodreczniki.pl/a/rzady-sanacji/DW4IIvKz3

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

Temat: PRL w latach 1956-1970.

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy : mała stabilizacja , Marzec 68,Grudzień 70 .  Wyjaśnij kim byli : Stefan Wyszyński i Edward Gierek .

Temat: Polska w latach 70.XX wieku.

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnij terminy :,,druga Polska”, propaganda sukcesu.

Praca do odesłania (tylko to odsyłamy do 30 kwietnia ): Wyjaśnij , na czym polegała propaganda sukcesu w czasie rządów Edwarda Gierka.

 

---------------------------------------

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

Temat: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy : branka, działalność konspiracyjna ,dyktator .Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania. Praca na ocenę :Przedstaw skutki powstania styczniowego i rolę Romualda Traugutta.

Materiały dodatkowe :

https://epodreczniki.pl/a/syberia---niechciany-dom-polskich-zeslancow-w-xix-w/DVmSFCzZp

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

 

Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów.

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić termin : metoda żarowa , danina , wojowie. Zadania w zeszycie ćwiczeń. Praca do odesłania :Opisz sposoby pozyskiwania ziemi uprawnej i uprawiania jej.

Temat: Rozbicie dzielnicowe .

Przeczytaj temat , w zeszycie wyjaśnij terminy :rozbicie dzielnicowe , trójpolówka. Wyjaśnij kim byli  :Władysław Wygnaniec , Leszek Biały ,Konrad Mazowiecki. Zadania w zeszycie ćwiczeń .

Materiały dodatkowe : https://epodreczniki.pl/a/korzenie-polski/D2aBVvSvV

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

 

Temat: Rewolucja francuska.

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy : burżuazja ,Stany Generalne, monarchia konstytucyjna . Charakteryzuje postać Ludwik XVI i datę 14 lipca 1789r.Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń Praca do odesłania :Przedstaw przyczyny wybuchu rewolucji burżuazyjnej .

Temat: Republika Francuska.

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy: jakobini ,gilotyna , terror , republika , dyrektoriat , radykalizm. Napisz kim był Maksymilian Robespierre.Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Materiały dodatkowe :

 https://epodreczniki.pl/a/pozegnanie-z-monarchia-przyczyny-wielkiej-rewolucji-francuskiej/DknsuAuxM

https://epodreczniki.pl/a/obywatele-i-kaci-francja-w-dobie-rewolucji/DnwlovfXF

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

Temat: Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej .Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy : plebiscyty ,konwencja górnośląska . Charakteryzuje postać Wojciecha Korfantego. Praca domowa : Przedstaw przyczyny i skutki powstań :wielkopolskiego i śląskich (do odesłania).

Temat: Rządy parlamentarne.

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy : Naczelnik Państwa ,konstytucja marcowa ,system parlamentarny ,hiperinflacja . Charakteryzuje postacie :Ignacego Daszyńskiego ,Gabriela Narutowicza ,Władysława Grabskiego. Praca domowa : Wymień postanowienia konstytucji marcowej(do odesłania ).

Materiały dodatkowe : https://epodreczniki.pl/a/wiem-gdzie-polska-jest-na-mapie-walka-o-granice-ii-rzeczypospolitej/D176O4PR2

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

 

Temat: Polska w czasie stalinizmu .

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnić terminy : PZPR, PRL ,plan sześcioletni , stalinizm .  Wyjaśnij kim byli : Władysław Gomułka , Józef Cyrankiewicz .

Temat: Polski Październik.

Przeczytać temat , w zeszycie wyjaśnij terminy :poznański Czerwiec ,SB. Wyjaśnij kim byli : Władysław Gomułka ,Józef Cyrankiewicz. Praca do odesłania: wyjaśnij przyczyny i skutki (opisz przebieg) poznańskiego czerwca i polskiego Października (1956r.).

---------------------------------------

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

Temat: Józef Wybicki i hymn Polski.

Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić terminy: hymn państwowy i legiony. Zeszyt ćwiczeń do tematu wykonać zadania.

Praca na ocenę: Scharakteryzuj postaci i dokonania gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego.

Materiały dodatkowe: https://epodreczniki.pl/a/dal-nam-przyklad-bonaparte-polacy-i-napoleon/D1ALcPaJM

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

 

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego .

Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić termin:  palatyn ,statut ,zasada senioratu ,senior ,junior .

Wyjaśnić kim byli: Władysław Herman, Sieciech, Zbigniew, Bolesław Krzywousty. Zadania w zeszycie ćwiczeń. Praca do odesłania: Wyjaśnij przyczyny ogłoszenia statutu Krzywoustego i opisz ten dokument.

Materiały dodatkowe : https://epodreczniki.pl/a/klotnie-w-rodzinie-ksiazecej-i-podzial-polski-przez-krzywoustego/DGToe6FvT

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

 

Temat: Podsumowanie działu ,,Upadek Rzeczpospolitej”.

Powtórzyć wiadomości z działu. Praca do odesłania : Wykonaj polecenia z powtórzenia w podręczniku.

Materiały dodatkowe: https://epodreczniki.pl/a/na-pastwie-mocarstw-sytuacja-miedzynarodowa-rzeczypospolitej-w-xviii-wieku/D1C2j22Di

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

 

Temat: Walka o granicę wschodnią.

Przeczytać temat, w zeszycie wyjaśnić terminy: Koncepcja inkorporacyjna , koncepcja federacyjna ,Orlęta Lwowskie "cud nad Wisłą”. Charakteryzuje postacie: Wincentego Witosa ,Lucjana Żeligowskiego.

Praca domowa: Omów przebieg Bitwy Warszawskiej i jej skutki.

Materiały dodatkowe: https://epodreczniki.pl/a/wiem-gdzie-polska-jest-na-mapie-walka-o-granice-ii-rzeczypospolitej/D176O4PR2

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

 

Temat: Powojenna odbudowa.

Przeczytać temat,  w zeszycie wyjaśnić terminy: reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu, bitwa o handel, plan trzyletni. 

Praca domowa: Omów założenia planu trzyletniego i efekty jego realizacji.

 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

 

KLASA VIII 

Ze względu na 3-dniowy Egzamin Próbny CZAS REALIZACJI: od 30 marca do 8 kwietnia 2020 r.

 

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 30 marca do 3 kwietnia 2020 r.

 

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania:

E- podręcznik pl. Poczta elektroniczna, zdjęcia prac, Telewizja TVP Kultura, Portal Nowa Era, WWW.cke.gov.pl. Kontakt mailowy z nauczycielem: asia.abramowicz@wp.pl

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.

 

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

 KLASA VIII

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem,  sposoby monitorowania, oceniania:

E- podręcznik pl. Poczta elektroniczna, zdjęcia prac, Telewizja TVP Kultura, Portal Nowa Era, WWW.cke.gov.pl. Kontakt mailowy z nauczycielem: asia.abramowicz@wp.pl