powrót na stronę główn±

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.

 

KLASA VII

¬ródło: https://de.islcollective.com/

¬ródło: youtube.com

Słownik online https://de.pons.com/

KLASA VIII                  

¬ródło: https://de.islcollective.com/

¬ródło: youtube.com

Słownik online https://de.pons.com/

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem,  sposoby monitorowania, oceniania:

Kontakt drog± mailow±, prace sprawdzane na bież±co. Kontakt mailowy z nauczycielem: marika.galinska@gmx.de