powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 22 do 25 czerwca 2020 r.

 

 

 

Temat: Was machst du am Dienstag? - tekst słuchany.

1. Wysłuchaj tekstu dwukrotnie i powtarzaj podane wyrażenia dotyczące sposobów konstruowania pytań i krótkich odpowiedzi w języku niemieckim: https://www.youtube.com/watch?v=w-dn2q4vgWs

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 22 do 25 czerwca 2020 r.

 

 

Temat: Rund um Sport - słownictwo.

 1. Zapoznaj się z filmikiem na temat słownictwa dotyczącego dyscypliny sportowej - piłki nożnej. https://www.youtube.com/watch?v=CCzvIrksgcg

---------------------------------------

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 czerwca 2020 r.

 

 

 

Temat: Was kann man an diesen Plätzen machen? Praca z tekstem.
1. Nazwij miejsca z obrazków i napisz krótkim zdaniem, co można w danym miejscu zrobić ( karta pracy).
Odpowiedzi proszę przesłać do 19.06.2020.

Powodzenia!

Kontakt mailowy z nauczycielem: marika.galinska@gmx.de

 

 

Klasa VIII 

EGZAMIN

 

---------------------------------------

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 czerwca 2020 r.

 

 

 

Temat: Ćwiczenie ze słuchu  - Was siehst du? - Co widzisz?

1. Proszę trzykrotnie wysłuchać tekstu.

2. Po wysłuchaniu tekstu przoszę w trakcie trwania nagrania odpowiadać na pytania.

UWAGA! Zadanie nie wymaga pisemnej odpowiedzi. Proszę nie przesyłać odpowiedzi, tylko skupić się na rozumieniu tekstu mówionego.

Powodzenia!

Kontakt mailowy z nauczycielem: marika.galinska@gmx.de

 

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 czerwca 2020 r.

 

Temat: Trennbaren Verben - czasowniki rozdzielnie złożone- ćwiczenie.

1. Proszę trzykrotnie wysłuchać tekstu.

https://www.youtube.com/watch?v=3wp3fQnj4h8

2. Po wysłuchaniu tekstu przoszę w trakcie trwania nagrania odpowiadać na pytania.

https://de.islcollective.com/video-lessons/trennbare-verben-im-prasens

UWAGA! Zadanie nie wymaga pisemnej odpowiedzi. Proszę nie przesyłać odpowiedzi, tylko skupić się na rozumieniu tekstu mówionego.

Powodzenia!

Kontakt mailowy z nauczycielem: marika.galinska@gmx.de

---------------------------------------

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 czerwca 2020 r.

 

 

Temat: Spielen im Park. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.

1. Rozwiąż i prześlij odpowiedzi do 06.06.2020 z karty pracy.

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: marika.galinska@gmx.de

 

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 czerwca 2020 r.

 

Temat: Heute ist schulfrei. Dzień wolny od zajęć. 

1. Rozwiąż i prześlij odpowiedzi z karty pracy do 6.06.2020.

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: marika.galinska@gmx.de

---------------------------------------

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

 

 

Temat: Sportarten in Deutschland.
1. Rozwiąż zadanie 1 z 74 strony w ćwiczeniach.
2. Napisz trzy zdania po niemiecku z wykorzystaniem nazw Twojego ulubionego sportu.
3. Czy znasz jakiegoś polskiego sportowca, który jest także znany w Niemczech? Poszukaj informacji na temat tego sportowca i napisz trzy zdania, o tym co robi w języku niemieckim.
Viel Erfolg!
Marika Galinska
Sent using the GMX mail app.

Kontakt mailowy z nauczycielem: marika.galinska@gmx.de

 

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

 

Temat: Hollywoodstars mit deutschen Wurzeln.
1. Rozwiąż zadanie nr 1 o 2 z 97 strony.
2. Opisz ubiór jednej z czterech osób z pierwszego ćwiczenia z 97 strony.
Na rozwiązania czekam do końca tygodnia.
Viel Erfolg!
Marika Galinska
Sent using the GMX mail app.

Kontakt mailowy z nauczycielem: marika.galinska@gmx.de

---------------------------------------

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

 

Thema: Kaffeepause in der Schule – rzeczowniki złożone.

  1. Rozwiąż zadanie 2 / str.61 w zeszycie ćwiczeń i wyśij rozwiązanie do 22.05.2020 na adres mailowy.

  2. Zbuduj rzeczowniki złożone i wyślij na adres mailowy do 22.05.2020 ( karta pracy).

Powodzenia!

 

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

Thema: Lesetext - " Das Aussehen ist mir wichtig".

Przeczytaj krótkie teksty o wyglądzie trzykrotnie i rozwiąż zadania do tekstu. Rozwiązania proszę mi przesłać na adres mailowy do 22.5.2020.

Powodzenia!

 

---------------------------------------

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

 

 

 

Temat: Muttertag - Dzień Mamy.

Proszę rozwiązać kartę zadań i pracę wraz z odpowiedziami przesłać na mojego maila do 15.05.2020.

Powodzenia!

 

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

 

Temat: Muttertag - Dzień Mamy.

Proszę rozwiązać kartę zadań i pracę wraz z odpowiedziami przesłać na mojego maila do 15.05.2020.

Powodzenia!

 

---------------------------------------

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

 

 

TEMAT: Speisen in den deutschsprachigen Ländern - ćwiczenia.

1. Proszę rozwiązać i zapisać w zeszycie ćwiczeń zadania. Rozwiązanie proszę przesłać na mój adres mailowy: 2,3,7 ze stron 66-67 w zeszycie ćwiczeń.

2. Wysłuchaj tekstu trzykrotnie: https://www.youtube.com/watch?v=aqe-oFYLLXI i rozwiąż w trakcie słuchania zadania: https://de.islcollective.com/video-lessons/benno-ist-verliebt

UWAGA- ćwiczenie nie podlega sprawdzeniu poprawności przez nauczyciela - wymaga natychmiastowej odpowiedzi przez ucznia, która jest weryfikowana i oceniana jako:  poprawna i zła. Proszę NIE przesyłać rozwiązania do korekty.

 

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

 

TEMAT: Der Pulli, das Kleid, die Hose – ćwiczenia.

1. Proszę rozwiązać i zapisać w zeszycie ćwiczeń zadania. Rozwiązanie proszę przesłać na mój adres mailowy:  1,5 - strona 84 w zeszycie ćwiczeń.

2. Wysłuchaj tekstu trzykrotnie:  https://www.youtube.com/watch?v=eEkKHANV7fY  i rozwiąż w trakcie słuchania zadania:  https://de.islcollective.com/video-lessons/typisch-deutsch

UWAGA- ćwiczenie nie podlega sprawdzeniu poprawności przez nauczyciela - wymaga natychmiastowej odpowiedzi przez ucznia, która jest weryfikowana i oceniana jako:  poprawna i zła. Proszę NIE przesyłać rozwiązania do korekty.

 

---------------------------------------

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

 

Temat: Ich möchte in Österreich studieren. Czasowniki wollen i möchten - ćwiczenia.

1. Proszę do czwartku 30 kwietnia, rozwiązać zadanie czwarte z 60 strony i przesłać mi do sprawdzenia na maila.

Zwróćcie uwagę na szyk zdania.

Ćwiczenia ćw. 4/ str.60

2. Proszę do czwartku 30 kwietnia, ułożyć samemu 10 zdań z użyciem czasowników wollen i möchten . Zapisane zdania proszę mi przesłać do sprawdzenia - uwaga jest to praca, którą będę oceniać!

 

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

Temat: Wyrażanie opinii o ubraniach. 


1. Przeczytaj i przetłumacz ( www.pons.de) wyrażenia, za pomocą których można wyrazić swoje zdanie / opinię w języku niemieckim:
                
Die selbe Meinung haben - być tego samego zdania

 

Das  stimmt.            
Genau!            
Das stimmt, aber...
Das ist richtigist richtig        
Einverstanden!    
Sicher, aber...
Das ist wahr    
Richtig!            
Sie haben recht, aber...
Ich finde, dass ......
Ich bin der Meinung, dass .......

 

Eine andere Meinung haben - mieć inne zdanie
 

Da bin ich aber anderer Meinung.    
Da bin ich nicht sicher.
Das finde ich nicht.                
Das glaube ich nicht.
Das stimmt nicht.                
Wie können Sie das wissen?
Das ist falsch.                
Wissen Sie das genau?
Das ist nicht wahr.                
Sind Sie sicher?

 

2. Napisz trzy zdania po niemiecku wyrażające opinię na temat ubrań i rozwiązanie prześlij do 30 kwietnia na mój adres mailowy.


PRZYKŁAD
Ich finde den Mantel sehr schick. Uważam, że ten płaszcz jest bardzo elegancki.
Ich finde nicht, dass die weiße Bluse bequem ist. Jestem zdania, że ta biała bluzka nie jest wygodna.
1. -____________________________________________________________________
2. -_____________________________________________________________________
3. - _____________________________________________________________________

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: marika.galinska@gmx.de

 

---------------------------------------

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

 

Temat: " Ich möchte Fisch mit Pommes essen" - czasownik möchten.

 

1.  Czasownik möchten - używamy, kiedy chcemy w sposób grzeczny i uprzejmy, np. zamówić coś w restauracji.  W języku polskim tłumaczymy ten czasownik, jako " chciałbym/ chciałabym" i jest formą, za pomocą której zawsze możecie o coś poprosić w takich miejscach, jak restauracja czy sklep. Czasownik ten wyraża tym samym życzenie, pragnienie.

2. Zapoznaj się i zapamiętaj odmianę czasownika  möchten, który jest nieregularny:

3. Zapoznaj się i zapamiętaj zasadę budowania zdania z użyciem czasowniika  möchten. Zwróć uwagę na kolory.

 

ZASADA - czasowniki modalne występują zazwyczaj z bezokolicznikiem innego czasownika i tworzą z nim orzeczenie zdania. Czasownik modalny w takim wypadku podlega odmianie przez osoby, a bezokolicznik stoi nieodmieniony na końcu zdania.

 

PRZYKŁAD :

Ich möchte nach Berlin fahren. (Chciałabym pojechać do Berlina.)

Möchten wir nach Berlin fahren? ( Czy chcemy ( dosłownie: chcielibyśmy) pojechać do Berlina?).

Wir möchten nicht nach Berlin fahren ( Nie chcemy jechać do Berlina).

 

4. Rozwiąż i wyślij do końca tygodnia zad. 3 / strona 60 z zeszytu ćwiczeń.

 

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

Temat: " Das ist die ideale Kleidung fur die Schule!" - odmiana przymiotnika.

 

1. Zapoznaj się i zapamiętaj zasadę odmiany przymiotnika w języku niemieckim:

 

ZASADA: Przymiotniki dostają różne końcówki, które zmieniają się w w zależności od rodzaju, liczby i przypadku rzeczownika przed którym stoją –  nazywamy to deklinacją / odmianą przymiotnika:

„Der nette Mann sitzt am Tisch.” - Miły pan siedzi na przy stole.

„Ich spreche mit dem netten Mann.” - Rozmawiam z miłym panem.

 

O tym jaka jest to końcówka, decyduje rodzajnik (der, die , das). Bo to rodzajnik w języku niemieckim pokazuje rodzaj, liczbę i przypadek rzeczownika.

Wyobraź sobie zatem, że rodzajnik jest szefem, a przymiotnik jego zastępcą. To jaką końcówkę dostanie przymiotnik, zależy od szefa – czy jest określony (der, die, das), czy nieokreślony (ein, eine).

W tej części tematu zajmiemy się przede wszystkim odmianą przymiotnika po rodzajniku określonym - der, die, das.

 

Odmiana przymiotnika  po rodzajniku określonym ( der, die, das)

Jeżeli przed przymiotnikiem jest rodzajnik określony, to już wykonuje całą pracą i jednoznacznie określa rodzaj, liczbę oraz przypadek. A zatem, taki przymiotnik nie ma co się wysilać i prawie zawsze dostaje końcówkę „-en„. Tylko w pięciu przypadkach dostaje końcówkę „-e„, co widać w tabeli poniżej.

 

Zapamiętaj więc gdzie dodajesz „e”, a przy reszcie dajesz końcówkę „-en”:

 

LICZBA POJEDYNCZA

                                                                           der                         die                           das      

Nominativ - mianownik                      der alte Mann           die schöne Frau       das kleine Kind   

Dativ - celownik                                dem alten Mann       der schönen Frau     dem kleinen Kind           

Akkusativ - biernik                             den alten Mann        die schöne Frau       das kleine Kind         

 

PRZYKŁAD:

Der rote Schal und das schwarze Kleid sind praktisch und schön.

Czerwony szalik i czarna sukienka są praktyczne i piękne.

 

ZADANIE:

Rozwiąż, zapisz i wyślij do końca tygodnia ćwiczenie 2 i 3 - strona 75 w zeszycie ćwiczeń.

Kontakt mailowy z nauczycielem: marika.galinska@gmx.de

 

---------------------------------------

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

 

 

1.   

TEMAT: WAS ISST UND TRINKT MAN IN DEUTSCHLAND?

 1. Proszę rozwiązać i zapisać w zeszycie ćwiczeń zadania:

 1,2,3,4 ze strony 58 - ćwiczenia do języka niemieckiego.

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

TEMAT: ICH HABE EINEN PULLI AN

1. Proszę rozwiązać i zapisać w zeszycie ćwiczeń odpowiedzi do zadań:

1,2,3 ze strony 74 w ćwiczeniach do języka niemieckiego

1 ze strony 76 w ćwiczeniach do języka niemieckiego

 

W razie pytań jestem do Waszej dyspozycji.

Kontakt mailowy z nauczycielem: marika.galinska@gmx.de

 

---------------------------------------

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

 

 

1.       Proszę przetłumaczyć następujące słowa na język niemiecki:

(słownik online - https://de.pons.com/) :

 - Wielkanoc

 - zając wielkanocny

 - pisanka

 - święto

 2.       Proszę dwukrotnie wysłuchać tekstu zawierającego słownictwo związane z Wielkanocą:  https://www.youtube.com/watch?v=RRvkIfdg8bA

 

 

 

KLASA VIII 

Ze względu na 3-dniowy Egzamin Próbny CZAS REALIZACJI: od 30 marca do 8 kwietnia 2020 r.

 

HöRVERSTEHEN – ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO
1. Wysłuchaj tekstu nr 1 trzykrotnie, a następnie przejdź do kolejnego zadania, w którym są od razu zapisane zadania.
Uwaga! Odpowiedzi wpisujecie od razu w trakcie słuchania tekstu nr 2 w wyznaczonych miejscach w tekście.
Nie udzielacie odpowiedzi pisemnej!
To zadanie wymaga od Was natychmiastowej reakcji i udzielenia odpowiedzi.
TEKST NR 1
https://www.youtube.com/watch?v=a4dzkpvLSyc
Źródło: youtube.com
TEKST NR 2
https://de.islcollective.com/video-lessons/anne-frank-tagebuch
Źródło: youtube.com

 

---------------------------------------

 

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 30 marca do 3 kwietnia 2020 r.

 

HöRVERSTEHEN – ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO
1. Wysłuchaj tekstu nr 1 trzykrotnie, a następnie przejdź do kolejnego zadania, w którym są od razu zapisane zadania.
Uwaga! Odpowiedzi wpisujecie od razu w trakcie słuchania tekstu nr 2 w wyznaczonych miejscach w tekście.
Nie udzielacie odpowiedzi pisemnej!
To zadanie wymaga od Was natychmiastowej reakcji i udzielenia odpowiedzi.
TEKST NR 1
https://www.youtube.com/watch?v=zhfX6uuR2do&list=PLrQypw1TVcXy2Q5kjVFPJ1o0oEKv1Ww9c&index=15
Źródło: youtube.com 
TEKST NR 2
https://de.islcollective.com/video-lessons/familienfotos
Źródło: youtube.com
 

 

 

 

KLASA VIII 

Ze względu na 3-dniowy Egzamin Próbny CZAS REALIZACJI: od 30 marca do 8 kwietnia 2020 r.

 

HöRVERSTEHEN – ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO
1. Wysłuchaj tekstu nr 1 trzykrotnie, a następnie przejdź do kolejnego zadania, w którym są od razu zapisane zadania.
Uwaga! Odpowiedzi wpisujecie od razu w trakcie słuchania tekstu nr 2 w wyznaczonych miejscach w tekście.
Nie udzielacie odpowiedzi pisemnej!
To zadanie wymaga od Was natychmiastowej reakcji i udzielenia odpowiedzi.
TEKST NR 1
https://www.youtube.com/watch?v=a4dzkpvLSyc
Źródło: youtube.com
TEKST NR 2
https://de.islcollective.com/video-lessons/anne-frank-tagebuch
Źródło: youtube.com

---------------------------------------

 

 

 

 KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.  

Źródło: https://de.islcollective.com/

Źródło: youtube.com

Słownik online https://de.pons.com/

 

KLASA VIII    

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.  

Źródło: https://de.islcollective.com/

Źródło: youtube.com

Słownik online https://de.pons.com/

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania: Kontakt mailowy z nauczycielem: marika.galinska@gmx.de